Farz namazların dışında daha çok sevap alabilmek için kılınan nafile namazlar, Peygamber Efendimiz (SAV)'in hadis-i şeriflerinde de mevcuttur. Fazileti bol ve sevap olan nafile namazların isimleri ve kılınışlarını sizlere derlemeye çalıştık. Nafile namaz nasıl kılınır? 2 rekatlık ve 4 rekatlık nafile namaz kılınışı:

Allah (c.c)'un kesin olarak emrettiği farz ve yerine getirilmesi gereken vacip ibadetlerin dışında daha fazla salih amel işleyip sevap kazanabilmemiz için ilave olarak yapılan ibadetler nafile olarak nitelendirilir. Belirli vakitlerde ya da vesilelerle veyahut kişinin kendi isteği doğrultusunda kılınan nafile namazlar, sevapları ve faziletleri bakımından pek üstündür. Çok iyi bir insan olsak bile namaz borcu üzerimize haktır. Bu nedenle kılamadığımız namazlarımızın kazasını muhakkak telafi etmeliyiz. Namazımızın eksik kaldığı durumlar ki bu hiçbir Müslümana yakışmaz iken olası bir durumda bazı mazeretlere bağlı olarak ertelenen ve sonra kazasını yaparım düşüncesine karşılık büyük pişmanlıklar yaşanabilir. Namaz borcu olan kişi için Allah (c.c) yine yüce merhametini gösterip kulunu affetmek ister. İşte tam da bu noktada yaptığımız nafile ibadetlere bakılır. 

 • Efendimiz (SAV) şöyle haber vermiştir: “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk amel, namazdır. Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün değilse, kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan olursa, Azîz ve Celîl olan Rabbi: «Kulumun nafile namazları var mı, bakınız?» der. Farzların eksiği nâfilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir.” (Tirmizî, Salât, 188)

NAFİLE NAMAZLAR VE FAZİLETLERİ! NAFİLE NAMAZ ÇEŞİTLERİ NELER?

Nafile namazlar ve faziletleri

1. KUŞLUK NAMAZI

Peygamber Efendimiz (SAV), hadis-i şerifinde “Kim kuşluk vaktinde namaz kılmaya devam ederse, günahları deniz köpüğü kadar dahi olsa (kul hakkı hariç) mağfiret olunur.” (İbn Mace; İkametu’s-Salavat, 187.)​

İLİŞKİLİ HABERİşrak veya Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti ve kılınışı

Kuşluk namazı nedir? Kuşluk namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı fazileti

2. EVVABİN NAMAZI

Peygamber Efendimiz (SAV), hadis-i şerifinde "Akşam namazından sonra, arada kötü bir şey konuşmadan, altı rekat nafile namaz kılmak, on senelik ibadete denk olur." (Tirmizi) 

İLİŞKİLİ HABEREvvabin namazı nedir ve faziletleri neler? Evvabin namazı kılınışı

3. TEHECCÜT NAMAZI

Peygamber Efendimiz (SAV), hadis-i şerifinde, "Gece namazına devam ediniz. Zira bu sizden önceki salihlerin ibadetidir. Çünkü gece ibadeti, Allah'a yakınlık günahlara kefaret olup insanı bedeni hastalıklardan korur ve günahlardan uzaklaştırır." (Tirmizi, Deavât, 101)

İLİŞKİLİ HABERTeheccüd namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Teheccüt namazı kılınışı

4. TESBİH NAMAZI

Peygamber Efendimiz (SAV), şöyle buyuruyor: ‘Ey Abbas! Ey emmiciğim! Sana istifade edeceğin bir şey vereyim mi? Sana hediye ikram edeyim mi? Sana bir iyilikte bulunayım mı? On haslet vardır. O, on hasleti yaptığında Allah günahlarının; evvelini, ahirini, eskisini, yenisini, hatalı olanı, kasten olanı, küçüğünü, büyüğünü, gizlisini ve açığını bağışlayacaktır. O, on haslet, dört rekât namaz kılacaksın. Her rekâtte Fatiha ve bir sure okuyacaksın. Birinci rekâtin kıraatini bitirdiğin vakit sen ayakta olduğun halde on beş kere ‘Subhanallah, Ve’l-Hamdu Lillah Ve La İlahe İllallahu Vallahu Ekber’ dersin.

Sonra rükûa gidersin, rükûda da bu duayı on kere dersin. Sonra rükûdan başını kaldırır ve on kere daha bu duayı dersin. Sonra secdeye eğilir ve sen secdede olduğun halde bu duayı on kere daha dersin. Sonra secdeden başını kaldırır ve on kere daha bu duayı dersin. Sonra secdeye eğilir ve bu duayı on kere daha dersin. Sonra secdeden başını kaldırır, on kere daha bu duayı dersin. İşte bununla her rekâtte yetmiş beş tesbih olur. Dört rekâtin tamamında işte böyle yaparsın.

Eğer bu namazı her gün kılmaya gücün yeterse, her gün kıl! Her gün kılmaz isen, haftada bir kıl! Haftada bir kılmaz isen ayda bir kıl! Ayda bir kılmaz isen senede bir kıl! Senede bir kılmaz isen ömründe bir kez olsun kıl!’ buyurdu.” (Ebu Davud 1297, İbni Mace 1387, Begavi 1018)

İLİŞKİLİ HABERTesbih namazının faziletleri! Tesbih namazı kaç rekat, tesbih namazı nasıl kılınır?

Tesbih namazı nedir, tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı fazileti

5. ŞÜKÜR NAMAZI

Enes bin Mâlik (r.a) rivayetine göre: "Peygamberimiz (SAV), bir ihtiyacının görüldüğü hususunda müjdelenmişti, bunun üzerine hemen secdeye kapandı." (İbn-i Mâce, İkâmetü's-salât, 192).

İLİŞKİLİ HABER En faziletli ve güzel şükür duaları! Şükür namazı nedir? Şükür namazı kılınışı

NAFİLE NAMAZI ÇEŞİTLERİ VE İSİMLERİ TABLOSU:

KUŞLUK NAMAZI-ŞÜKÜR NAMAZI-TESBİH NAMAZI-EVVABİN NAMAZI-HACET NAMAZI-İŞRAK NAMAZI-TÖVBE NAMAZI-İSTİHARE NAMAZI-HUSUF NAMAZI-KUSUF NAMAZI-TAHİYYETÜL MESCİD NAMAZI-YOLCULUK NAMAZI

 2 REKATLIK VE 4 REKATLIK NAFİLE NAMAZ KILINIŞI

Nafile namaz nasıl kılınır? Nafile namaz kaç rekat? Nafile ibadetler

Nafile namazlara baktığımızda 2 ila 12 rekat arasında kılınabildiği görülmektedir. Nafile namazının rekat sayısı için; en az iki rekat, en fazla on iki rekat ve ortasının da sekiz rekat olarak kılınır. Ancak nafile namazlarda her iki rekatta bir selam vermek en faziletlisidir. 4 rekatlık bir nafile namaz kılınacaksa 2-2 ayırıp kılmak daha sevaptır. 2 rekatlık nafile namaz kılınışı tıpkı öğle namazının son sünnetinin kılınışı gibidir.

4 rekatlık nafile namazının kılınışı ise ikindi namazının sünneti gibidir. 2. rekatta ki ara oturuşta salli ve barik duaları unutulmamalı, okuduktan sonra ayağa kalkılarak üçüncü rekatta sübhaneke ve euzü besmeleden sonra Fatiha ve zamm-ı sure okunur.

2 REKATLIK NAFİLE NAMAZ NASIL KILINIR?

1. REKAT:

 • Niyet edilir –  (Niyet ettim Allah’ım senin rızan için.... namazını kılmaya denir.)
 • İftitah tekbiri alınır.
 • Sübhaneke okunur
 • Euzu besmele çekilir
 • Fatiha suresi okunur
 • Kur’an’dan zammı sure okunur
 • Allahuekber denip rükûa eğilinir
 • Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir.
 • Semi Allahü Limen Hamideh denerek kıyama kalkılır.
 • Kıyamda Rabbena Lekel Hamd denir.
 • Allahuekber denip secdeye eğilinir.
 • Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ  denir.
 • Allahuekber denip oturulur
 • Allahuekber denip secdeye eğilinir.
 • Üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.
 • Allahuekber denir ve kıyama kalkılır.

2. REKAT:

 • Besmele çekilir.
 • Fatiha suresi okunur
 • Kur’an’dan zammı sure okunur
 • Allahuekber deyip rüküa eğilinir
 • 3 kez Sübhane Rabbiyel Azim denir
 • Semi Allahü Limen Hamideh denerek kıyama kalkılır.
 • Kıyamda Rabbena Lekel Hamd denir
 • Allahuekber denip secdeye eğilinir.
 • Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.
 • Allahuekber denip oturulur
 • Allahuekber denip secdeye eğilinir.
 • Üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.
 • Allahuekber denip oturulur
 • Ettehiyyatü, Allahümme salli,- barik, Rabbena duaları okunur.
 • Sağ omzumuza döner esselamü aleyküm ve rahmetullah deriz.
 • Sol omzumuza döner esselamü aleyküm ve rahmetullah deriz.

4 REKATLIK NAFİLE NAMAZ NASIL KILINIR?

Niyet edilir – (Niyet ettim Allah’ım senin rızan için......namazını kılmaya) denir.
İftitah tekbiri alınır -   Allahuekber  "Allah en büyüktür."

1. REKAT

 • Sübhaneke okunur
 • Euzu besmele çekilir
 • Fatiha suresi okunur
 • Kur’an’dan zammı sure okunur
 • Allahuekber denip rükûa eğilinir
 • Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir.  
 • Semi Allahü Limen Hamideh denerek kıyama kalkılır.
 • Kıyamda Rabbena Lekel Hamd denir denir.
 • Allahuekber denip secdeye eğilinir.
 • Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.
 • Allahuekber denip oturulur
 • Allahuekber denip secdeye eğilinir. 
 • 3 defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.
 • Allahuekber denir ve kıyama kalkılır.

2. REKAT

 • Besmele çekilir
 • Fatiha suresi okunur
 • Kur’an’dan zammı sure okunur
 • Allahuekber deyip rüküa eğilinir
 • Üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir
 • Semi Allahü Limen Hamideh denerek kıyama kalkılır.
 • Kıyamda Rabbena Lekel Hamd denir
 • Allahuekber denip secdeye eğilinir.
 • Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.
 • Allahuekber denip oturulur
 • Allahuekber denip secdeye eğilinir. 
 • 3 defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.
 • Allahuekber denip oturulur
 • Ettehiyyatü, Allahümme salli-barik okunduktan sonra,
 • Allahuekber deyip kıyama kalkılır

3. REKAT 

 • Sübhaneke okunur
 • Euzu Besmele çekilip Fatiha okunur
 • Kur-an’dan zammı sure okunur
 • Rükûa eğilinir
 • Üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir
 • Semi Allahü Limen Hamideh) denerek kıyama kalkılır.
 • Kıyamda Rabbena Lekel Hamd denir 
 • Allahuekber denip secdeye eğilinir.
 • Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.
 • Allahuekber denip oturulur
 • Allahuekber denip secdeye eğilinir. 
 • 3 defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.
 • Allahuekber denir ve kıyama kalkılır.

4. REKAT

 • Besmele çekilir
 • Fatiha suresi okunur
 • Kur’an’dan zammı sure okunur
 • Allahuekber deyip rüküa eğilinir
 • Üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir
 • Semi Allahü Limen Hamideh denerek kıyama kalkılır.
 • Kıyamda Rabbena Lekel Hamd denir
 • Allahuekber denip secdeye eğilinir.
 • Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.
 • Allahuekber denip oturulur
 • Allahuekber denip secdeye eğilinir. 
 • 3 defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.
 • Allahuekber denip oturulur
 • Ettehiyyatü, Allahümme salli,- barik, Rabbena duaları okunur.
 • Sağ omzumuza döner esselamü aleyküm ve rahmetullah denir
 • Sol omzumuza döner esselamü aleyküm ve rahmetullah deriz. 

İLİŞKİLİ HABER

Rüyalar gerçek çıkar mı, neden rüya görürüz? Rüyanın çeşitleri...

İLİŞKİLİ HABER

Günlük okunacak dua ve zikirlerin faziletleri! Her gün okunacak kısa dualar

İLİŞKİLİ HABER

Bin aydan hayırlı Kadir gecesinde okunacak dua! Kadir gecesinin önemi...

İLİŞKİLİ HABER

Etek altında sadece iç çamaşırıyla namaz kılınır mı? Çorapsız namaz kılmanın hükmü

BİR YORUM YAPIN 0