Amenerrasulü okunuşu ve anlamı! Amenerrasulü  faziletleri nelerdir?

Bakara suresinin son iki ayeti olan Amenerrasulü suresinin özellikle de gece okumanın bizler için yeterli olacağını buyuran Peygamber Efendimiz (SAV), hadis-i şeriflerinde Amenerrasulüyü okumanın sevabından bizlere bahsetmektedir. Amenerrasulü Arapça ve Türkçe okunuşu ile Amenerrasulü suresinin faziletleri...

Kuran-ı Kerim'in en uzun suresi olarak bildiğimiz Bakara Suresinin son iki ayeti ile ilgili pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Toplamda 114 sure, 6236 ayet-i kerimeden ibaret olan Kuran-ı Kerimde Amenerrasulü, Bakara Suresinin son iki ayetinin olduğu kısımdır. Özellikle de gece uyumadan önce ve yatsıdan sonra okunması tavsiye edilen Amenerrasülünün Allah (c.c)'un hazinelerinden biri olduğu hadis-i şerifte şöyle bahsedilmektedir: "Dört şey Arşu'r-Rahman'ın altındaki hazineden (Cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Sure-i Bakara'nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir." (El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558)

Miraç gecesi Peygamber Efendimiz (SAV)'e vahyolunan müjdelerden birisi de Amenerrasulüdür. "Peygamber Efendimiz’e (sas) miraçta üç hediye verilmiştir: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi’nin son iki ayeti, ümmetinden Allah’a şirk koşmadan ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı müjdesi." (Müslim, Îman, 279) buyrulmaktadır. 

Kuran-ı KerimİLİŞKİLİ HABERKuran-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara Suresinin faziletleri! Bakara suresi ne için okunur?

AMENERRASULÜ ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU!

Amenerrasulü duası

Amenerrasulü duası

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u)  (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus’ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

KURANDA AMENERRASULÜ KAÇINCI CÜZ VE SAYFADA?

Bakara Suresinde yer alan Amenerrasulü Suresi Kuran-ı Kerim'in 3.cüzünde 50. sayfasındadır. 

AMENERRASULÜ SURESİNİN ANLAMI:

"Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)
Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)

AMENERRASULÜNÜN FAZİLETLERİ VE SIRLARI! 

Amenerrasulünün faziletleri! Amenerrasulü suresi fazileti

Amenerrasulünün faziletleri! Amenerrasulü suresi fazileti

3 gece boyunca evinde Amenerrasulü okunduğu taktirde o eve şeytanın giremeyeceğini gösteren hadis-i şerifte; "Bu iki ayet bir evde üç gece okundu mu artık şeytan o eve yaklaşamaz." (Tirmizî, Sevâbu’l-Kur’ân 4) buyrulmaktadır. Dolayısıyla evlerimizden şeytanı def etmek için Amenerrasulü okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz.

Arşın altındaki hazinelerden birisinin de Amenerrasülü olduğunu bizlere müjdeleyen Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), “Allah Teâlâ, Bakara sûresini iki âyetle sona erdirdi ki, bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem rahmettir, hem duadır, hem Kur’an’dır.” (Dârimî, Fezâilü’l-Kur’an 14) buyurmuştur.

Ölen kimsenin ruhuna okunacak dualardan en bilinenin Yasin-i şeriftir. Kabir ziyaretinde bulunulduğunda okunabilecek bir diğer suresi önerisi olarak Amenerrasulüye şu şekilde işaret edilmektedir: ''Vefat eden Müslümanı fazla bekletmeyin, kabrine götürmekte acele edin. Kabrinde onun başucunda Fatiha, ayak ucunda ise Bakara sûresinin sonunu okuyun.' [Taberani]

YATSIDAN SONRA NEDEN AMENERRASULÜ OKUNUR?

Geceleri Amenerrasulü okumamız gerektiğini bizlere açıkça gösteren hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki ayeti – Amenerrrasulü – okursa, artık o iki âyet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımdan) kâfi gelirler.” (Buhari)

İSLAM BİLGİNLERİNE GÖRE YATSIDAN SONRA AMENERRASULÜ OKUMAK...

Ömer bin Hattab, aklı yerinde olan Müslümanın Amenerrasulü okumadan uyumayacağı görüşü hakimdir.

İmâm-ı Nevevi, Âmenerresülüyü okumanın geceyi ihya etmeye ve kötülüklerden korunma için yeterli olduğu görüşü hakimdir.

İbni Âbidîn, cenazeyi definden sonra, çevresinde oturup ya da çömelip, sessizce Bakara sûresinin başını ve sonunu okumanın ölü için dua ve istiğfar önemi taşıdığı görüşü hakimdir.

BİR YORUM YAPIN 5

Sara 3 ay önce

48. Sayfada

Sebiha 1 yıl önce

Çok güzel dinliyorum

Toplam 2 beğeni

Zeynep 3 yıl önce

Çok güzel

Toplam 2 beğeni

Arzu 3 yıl önce

Kadınlar özel günlerinde okuya bilir mi?

Toplam 3 beğeni

Abdullah 2 yıl önce

Mushafa dokunmadan , ezberden veya dinleyerek kıraati yerine getirebilir

Toplam 0 Beğeni