Yatsıdan sonra Amenerrasulü okumanın fazileti! Amenerrasulü Arapça ve Türkçe okunuşu

08 Haziran 2020, 08:38
Yatsıdan sonra Amenerrasulü okumanın fazileti! Amenerrasulü Arapça ve Türkçe okunuşu

Bakara suresinin son iki ayeti olan Amenerrasulü suresinin özellikle de gece okumanın bizler için yeteli olacağını buyuran Peygamber Efendimiz (SAV), hadis-i şeriflerinde Amenerrasulünün faziletlerinden bizlere bahsetmektedir. Amenerrasulü Arapça ve Türkçe okunuşu ile Amenerrasulü suresinin faziletlerini sizlere derledik. Amenerrasulü suresinin sırları...

Kuran-ı Kerim'in en uzun suresi olarak bildiğimiz Bakara Suresinin son iki ayeti ile ilgili pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Toplamda 114 sure, 6236 ayet-i kerimeden ibaret olan Kuran-ı Kerimde Amenerrasulü, Bakara Suresinin son iki ayetinin olduğu kısımdır. Özellikle de gece uyumadan önce ve yatsıdan sonra okunması tavsiye edilen Amenerrasülünün Allah (c.c)'un hazinelerinden biri olduğu hadis-i şerifte şöyle bahsedilmektedir: "Dört şey Arşu'r-Rahman'ın altındaki hazineden (Cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Sure-i Bakara'nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir." (El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558) Kuran-ı Kerim'de ikinci, iniş sıralamasında ise 87. sûre olarak yerini alan Amenerrasulü Medine’de nazil olmuştur. Namazın farz kılındığı Miraç gecesi Peygamber Efendimiz (SAV)'e vahyolunan müjdelerden birisi de Amenerrasulüdür. Öyle ki konuyla ilgili "Peygamber Efendimiz’e (sas) miraçta üç hediye verilmiştir: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi’nin son iki ayeti, ümmetinden Allah’a şirk koşmadan ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı müjdesi." (Müslim, Îman, 279) buyrulmaktadır. Yatsı namazını camide cemaat yaptıktan sonra imamın namazdan sonra okuduğu Amenerrasulü suresi ile ilgili merak edilenleri ve Amenerrasulünün faziletlerini sahih hadis kaynaklarıyla beraber sizler için araştırmaya çalıştık. İşte Amenerrasulü suresinin sırları ve faziletleri...

Amenerrasulü suresi

AMENERRASULÜ ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU!

AMENERRASULÜ TÜRKÇESİ:

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u)  (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus’ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

NOT: Türkçe okunuşu Arapça okumayı bilmeyenler içindir. En doğru telaffuz ve okuma için Arapça okunuşunu tercih ediniz...

AMENERRASULÜ SURESİNİN ANLAMI:

" Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)
Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)

AMENERRASULÜNÜN FAZİLETLERİ VE SIRLARI! AMENERRASULÜ SURESİ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

Amenerrasulünün faziletleri! Amenerrasulü suresi fazileti

3 gece boyunca evinde Amenerrasulü okunduğu taktirde o eve şeytanın giremeyeceğini gösteren hadis-i şerifte; "Bu iki ayet bir evde üç gece okundu mu artık şeytan o eve yaklaşamaz." (Tirmizî, Sevâbu’l-Kur’ân 4) buyrulmaktadır. Dolayısıyla evlerimizden şeytanı def etmek için Amenerrasulü okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz.

Arşın altındaki hazinelerden birisinin de Amenerrasülü olduğunu bizlere müjdeleyen Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), “Allah Teâlâ, Bakara sûresini iki âyetle sona erdirdi ki, bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem rahmettir, hem duadır, hem Kur’an’dır.” (Dârimî, Fezâilü’l-Kur’an 14) buyurmuştur.

Ölen kimsenin ruhuna okunacak dualardan en bilinenin Yasin-i şeriftir. Kabir ziyaretinde bulunulduğunda okunabilecek bir diğer suresi önerisi olarak Amenerrasulüye şu şekilde işaret edilmektedir: ''Vefat eden Müslümanı fazla bekletmeyin, kabrine götürmekte acele edin. Kabrinde onun başucunda Fatiha, ayak ucunda ise Bakara sûresinin sonunu okuyun.' [Taberani]

YATSIDAN SONRA NEDEN AMENERRASULÜ OKUNUR? YATSI NAMAZINDAN SONRA AMENERRASULÜ OKUMANIN FAZİLETİ

Geceleri Amenerrasulü okumamız gerektiğini bizlere açıkça gösteren hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki âyeti – Amenerrrasulü – okursa, artık o iki âyet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımdan) kâfi gelirler.” (Buhari)

İSLAM BİLGİNLERİNE GÖRE YATSIDAN SONRA AMENERRASULÜ OKUMAK...

Ömer bin Hattab, aklı yerinde olan Müslümanın Amenerrasulü okumadan uyumayacağı görüşü hakimdir.

İmâm-ı Nevevi, Âmenerresülüyü okumanın geceyi ihya etmeye ve kötülüklerden korunma için yeterli olduğu görüşü hakimdir.

İbni Âbidîn, cenazeyi definden sonra, çevresinde oturup ya da çömelip, sessizce Bakara sûresinin başını ve sonunu okumanın ölü için dua ve istiğfar önemi taşıdığı görüşü hakimdir.

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar