Peygamberimizin yağmur duası nedir? Dolu ve şiddetli yağmur yağarken okunacak dua

29 Eylül 2020, 13:05
Peygamberimizin yağmur duası nedir? Dolu ve şiddetli yağmur yağarken okunacak dua

Peygamber Efendimiz (SAV)'in bizzat kendisinin uyguladığı sünnet davranışlardan biri olan yağmur duası haberimizde! Rahmet kapılarının açık olduğu yağmur sırasında edilen duaların kabul olunacağına dair hadisler vardır. Peki yağmur duası nedir, yağmur duası nasıl yapılır? İstiska namazı nasıl kılınır? Peygamberimizin yağmur duası...

Fıkıhta 'istiska' olarak geçen yağmur kelimesi, anlam olarak yağmur yağmasını istemek anlamını taşımaktadır. Evrendeki tüm canlıların yaşamını sürdürebilmesi için hayati bir önem taşıyan yağmur suyu, Allah (c.c) tarafından bizlere bahşedilmiş çok özel bir lütuftur. Kuran-ı Kerim'in Rum suresindeki 48. ayetinde yağmur ile ilgili şöyle zikredilmektedir: " Allah O'dur ki, rüzgarları gönderir, bunlar da bulutu kaldırır. Derken, Allah onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder; nihayet arasından yağmurun çıktığını görürsün. Allah dilediği kullarına yağmuru nasip edince, onlar seviniverirler. " Geçmiş zamanlara baktığımızda kuraklık döneminin yaşandığı durumlarda Müslüman kimseler yağmur kesilince topluluk halinde yağmur duasına çıkarmış. Yüce Allah (c.c)'dan yağmur talebinde bulunurlarmış. Bir beldede kuraklık hakim olduğu zaman, orada yaşayan insanların topluca açık alanda tövbe-istiğfar edip bolluk ve bereket için yağmur göndermesini istemeleri ve bunun için de dua etmeleri sünnettir. Bu duaya yağmur isteme yani “İstiskâ duası” denir. 3 gün peş peşe yağmur duasına çıkılması müstehap görülmüş, Sevgili Peygamber Efendimiz SAV) bizzat kendisi yağmur duası etmiş ve kuraklıktan dara düşüldüğünde yağmur duasında bulunulmasını önermiştir. (Buhârî, İstiskâ, 6; Müslim, İstiskâ, 8; Ebû Davud, Salât, 260) Kuraklık için yapılan yağmur duasının haricinde bildiğimiz durumlardan birisi de yağmur yağdığı zaman edilen duaların kabul olduğudur. Rahmet meleklerinin bir bir yeryüzüne indiği yağmur sırasında okunacak en etkili dilek dualarını sizlere derlemeye çalıştık. İşte yağmur yağarken okunması tavsiye edilen dualar...

TIKLA OKU: NİSAN YAĞMURU ŞİFALI MI? NİSAN YAĞMURU DUALARI

YAĞMUR DUASI NEDİR, YAĞMUR DUASI NASIL YAPILIR?

Yağmur duası nedir? Yağmur duası namazı nasıl kılınır?

Yağmur duasına çıkmadan önce küsler barıştırılır, yetimler ve yoksullara sahip çıkılır, bolca sadaka dağıtılır. Çocuklar ve hayvanlar da dahil olmak üzere hep beraber duaya çıkarılır. Bu gibi davranışlarla Allah’ın rahmetinin tecelli etmesi niyaz edilir. İşe ilk önce tövbe istiğfar ile başlanır ve Ümmeti Muhammet için mağfiret dilenir.

Yağmur duasının peş peşe 3 gün ve yerleşim bölgesi dışında olması müstehap görülmüştür. Yağmur duasında namaz kılınmış ve hutbe okunmuşsa, hutbe bitince; bunlar olmamışsa, doğrudan imam ayağa kalkar ve kıbleye dönük şekilde arkasında cemaati ile dua edilir, cemaat de “amin” der.Efendimiz (SAV)'in, yağmur duası için bazı özel dualarının olduğu bilinmektedir. Ayakta kıbleye dönük şekilde okunabileceği nakledilen yağmur duası şöyledir:

YAĞMUR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU:

Yağmur duası nedir? Yağmur duası nasıl yapılır?

YAĞMUR DUASI  TÜRKÇE OKUNUŞU: Elhamdülillahi rabbi’l-‘âlemin Er-rahmâni’r-rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn, Lâ ilâhe illallâhu yef’alü mâ yurîd. Allâhümme entellâhu lâ ilâhe illâ ente’l-ğaniyyü ve nahnü’l-fukarâu, enzil ‘aleyne’l-ğayşe vec’al mâ enzelte lenâ kuvveten ve belâğan ilâ hine.Allâhümme’skınâ ğaysen merîen merî’an tabakan ‘acilen ğayra râisin nâfı’an ğayre dârrin. Allâhümme’skınâ ğayşen muğîsen merîen tabakan merî’an ğadekan ‘âcilen ğayra râisin. Allâhümme’skınâ ğayşen muğîşen mürîen nâfıan ğayra dârrin, ‘âcilen ğayra âcilin. Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ.Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ.Allâhümme ‘ale’l-âkâmi ve’z-zırâbi ve butûni’l-evdiyeti ve menâbiti’ş-şeceri. Allahümme’skı ‘ıbâdeke ve behâimeke venşur rahmeteke ve ahyi beledeke’l-meyyite.”

YAĞMUR DUASI ANLAMI: “Hamd, rahman, rahim, din/hesap gününün maliki olan âlemlerin Rabbine aittir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O, dilediğini yapar.
Allah’ım! Sen Allah’sın, Senden başka ilâh yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir, indirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru (muhtaç olduğumuz) zamana kadar indir. (Ebû Davud, Salat, 260; İbn Mâce, İkamet, 154; Ahmed, VI, 166; Buhârî, Tefsir, Sûre, 2,15)

Alemlerin Efendisi Sevgili Peygamber Efendimiz, yağmur duasına çıkınca:

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِى بَلَدَكَ الْمَيِّتَ
“Ey Rabbim kullarını ve diğer canlıları sula, rahmetini yay, ölü beldeni dirilt.” derlerdi. (Ebû Dâvûd, İstiska, 2/1176)

HADİS-İ ŞERİF: "Resûlullah Aleyhisselâm duâ ederken de eliyle, semânın neresine işaret ettiyse orası açıldı ve Medine üstü, açık bir meydan gibi oldu. Medine çevresine yağmur yağarken, Medine'ye bir damla bile düşmüyordu. Etraftan gelenler, oralarda bol bol yağmur yağdığını haber vermekte idiler." (Müslim, 2:614)

YAĞMUR DUASI KURANDA VAR MI? YAĞMUR YAĞINDA DUALAR KABUL OLUR MU? DUANIN KABUL OLDUĞU VAKİTLER

Yağmur duası okunuşu

Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünnetlerinden biri olan yağmur duası, Kuran-ı Kerim'de yer almamaktadır. 2 rekat namaz kılındıktan sonra yağmur yağması için dualar yapılmıştır. Yağmur duasının yağmur yağacak olan yerin dışında yapılması doğru olanıdır. 3 gün arda arada yapılması gerekmektedir.

Hz. Aişe (r.a) valideminiz rivayetine göre, "Yağmursuzluktan şikayet ediyorsunuz; halbuki Allah Teala; kendisine dua etmenizi emretmiş ve duanızı kabul edeceğini de bildirmiştir." (Ebu Davud, Salât, 260) dedikten sonra Allah\'ın izni ile yağmur yağmıştır.

YAĞMURDA OKUNACAK DUALAR! YAĞMUR YAĞDIĞINDA OKUNACAK DİLEK DUALARI NELER? BOLLUK VE BEREKET İÇİN DUALAR

İstiska nedir? İstiska namazı

Yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür maksatlı okunabilecek dualardan birisi de "Allahûmme sayyiben nafıan" (bunu hakkımızda yararlı bir yağmur kıl. Aşırı bir şekilde gereğinden fazla yağınca da Allahümme havâleynâ velâ aleynâ. Allahümme! ale’l-âkâm ve’d-dırâb ve butîni’l-evdiye ve menâbiti’ş-şecer (Allahım! Üzerimize değil, çevremize; Allahım, dağlara, tepelere, vadilerin içlerine ve ağaç biten yerlere) diye dua etti ve yağmur hemen kesildi. (Buhari, İstiska, 6; Müslim, İstiska, 2, 8)

"Allahümme havaleyna ve la aleyna" (Ya Rab! Bunu zarar vermeyecek yere yağdır. Bizim üzerimize yağdırma) denilebilir.

Bazı dini kaynaklarda belirtilenlere göre Peygamberimizden bize ulaşan yağmur duası şu şekilde geçmektedir: "Allahümmel Eskına ğaysen muğisen henien merien ğadekan mücellilen seyhan âmmen tabekan. Allahümme! Eskıne'l ğayse ve la tec'alna mine'l kanitin. Allahümme! Inne bil biladi vel ibadi vel hakkı minel levai vaddanki mâlâ neşku illa ileyk. Allahümme! Enbit lena ezzer'a ve edirre lenaddar'a ve eskına min berekatis-sema ve enbit lena min berekatil arz. Allahümme! Inna nestağfirüke inneke künte ğaffaren fe erseles-semae aleyna midraran."

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar