Faziletli kısa zikirler ve anlamları ile kendinize günlük zikir programı hazırlayabilirsiniz. Bol bol sevap işlemek için ibadet defterinize ekleyebileceğiniz kısa zikirleri anlamları ile beraber sizler için araştırdık. İşte günlük zikirler ve faziletleri... Tüm detaylarıyla haberimizde bulabilirsiniz.

Allah'ı anmanın en güzel yolu, fazileti ve derecesi yüksek olan zikirleri hem dil hem de kalp ile hissederek söylemekten geçer. Yaşadığı zamanlarda gününün her anında Allah'ı anmaktan kendini geri koymayan Peygamber Efendimiz (SAV), Allah (c.c)'u zikreden bir kalp ile zikretmeyen kalp arasındaki ilişkiyi ölü ile dirinin durumuna benzetmektedir. Günahların çoğaldığı şu ahir zamanda en azından günde 70 defa tövbe etmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Efendimiz (SAV)'in sünnetine uygun bir yaşam şekline biraz olsun bürünmek için ibadetlerimizi O'nun yaptığı gibi yapmalı, nelerden kendini sakındıysa onlardan uzak durmalı, neleri yapmayı tercih etmişse onları yaparak izinden gitmeliyiz.

Zikirler içerisinde en faziletli sözün 'Lâ ilâhe illallah' olduğunu belirten Peygamberimiz, bir hadis-i şerifinde, Câbir (r.a), naklettiklerine göre: "En faziletli zikir 'Lâ ilâhe illallah', en faziletli dua da 'el-Hamdülillâh'tır." (Tirmizî, Daavât 9) ifade edilmektedir. Tıpkı bu zikirde olduğu gibi amel defterimizi hayırla ve sevapla dolduracak olan zikirleri söylemeye günlük hayatımızda alışkanlık haline getirebiliriz. 

İLİŞKİLİ HABERPeygamberimizin tavsiye ettiği en faziletli günlük zikirler

GÜNLÜK ZİKİR PROGRAMI NASIL YAPILIR? ZİKİR ÇEŞİTLERİ

Günlük kısa zikirler ve anlamları! Faziletli tesbihler

İbadette bile olsa vücuda gereğinden fazla yüklenip sonrasında rahatsızlık duyacak kadar kendini kötü hissettiren yüklenmeler dinimizce önerilen bir durum değildir. Çünkü şuan da sahip olduğumuz gözlerimiz, kulaklarımız, ellerimiz, ayaklarımız gibi her bir uzvumuz Allah'ın bize bir emanetidir. Dolayısıyla da onlara çok iyi bakmamız gerekir. Bol bol sevap işlemek için gecesini gündüze katan bir kimsenin ibadet şekli ile gerektiği ölçüde hatta az ve öz yapılması önerilen ibadet şekli birbirinden çok ayrıdır.

Günlük zikirler

AZ BİLE OLSA DEVAM YAPILAN İBADET

"Allah katında amellerin en makbul olanı hangisidir?" diye sorulunca; Efendimiz (SAV): "Az bile olsa devamlı olanıdır." buyurmuştur. Hz. Âlkame şöyle demiş:  Hz. Âişe'ye sordum; "Resûlüllah'ın günlerden birine özel yaptığı bir şey var mıydı?" Âişe, şu cevâbı verdi:

"Hayır! Onun ameli devamlıydı. Resûlüllah'ın yaptığı şeylere hanginiz güç yetirebilir ki."

Diğer bir rivayette de şöyle geçmektedir: "Allah Teâlâ'ya amellerin en makbulü, az da olsa en devamlısıdır." Dolayısıyla günlük zikir programınızı da gücünüz yettiğince kendi durumunuza göre ayarlamalısınız.

İLİŞKİLİ HABERAllah'ın en güzel 99 ismi sıralaması! Esmaü'l- Hüsna (Allah'ın 99 ismi) anlamı ve faziletleri

ZİKİR KAÇA AYRILIR? ZİKİRLER VE ÇEŞİTLERİ

Zikir olarak tanımladığımız kavram esasında 3 çeşittir. Bunlar dil ile zikir, beden ile zikir ve kalp ile zikir olmak üzere 3 başlığa ayrılabilir. Dil ile zikir; Allah (c.c)'a birbirinden güzel isimleri ile hitap etmek, Beden ile zikir; Allah'ın yarattığı organlarımızla aykırı işler yapmamak ve emirlerini yerine getirmek, Kalp ile zikir; Allah (c.c)'u gönülden yani kalpten anmak ile olur.

Faziletli günlük zikirler

FAZİLETLİ GÜNLÜK ZİKİRLER NELER? KISA ZİKİRLER VE ANLAMLARI

"Sübhânallahi ve bi-hamdihî, estağfirullâhe ve etûbü ileyh."

Hz. Aişe (ra)'un rivayetine göre, Efendimiz (SAV) sık sık şöyle derdi: “Sübhânallahi ve bi-hamdihî, estağfirullâhe ve etûbü ileyh. / Ben Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamd ederim. Allah’tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim.” (Buharî, Ezan 123, 139; Müslim, Salat 218-220)

"Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin"

Hz. Ali (r.a)’dan rivayetine göre Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurmuştur;n“Bir kimse günde 100 defa ‘Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin‘ derse, bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş yani kendisine çekmiş ve Cennetin de kapısını çalmış olur” (Ramuz- elhadis)

"Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr"

Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a) rivayet edildiğine göre Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: "Bir kimse on defa, lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr, derse, İsmâil aleyhisselâm'ın soyundan dört kimseyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap kazanır." Buhârî, Daavât 64; Müslim, Zikir 30. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 103.

"Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi’l–azîm"

Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi’l–azîm

Ebû Hüreyre (ra)'dan nakledilenlere göre Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurdu:
"Dile hafif, mîzana konduğunda ağır gelen ve Rahmân olan Allah’ı hoşnut eden iki cümle vardır: Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi’l–azîm"(Buhârî)

 Lâ ilâhe illallah  Resûlullah (SAV) şöyle buyurdu:

"İman yetmiş (veya altmış) kadar daldan ibarettir. Bunların en yükseği lâ ilâhe illallah demek, en aşağısı da insana zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Utanmak da imanın dallarından biridir." (Buhârî, Îmân 3; Müslim, Îmân 58)

İLİŞKİLİ HABERNamaz tesbihatı nasıl yapılır? Namazdan sonra okunacak dua ve zikirler

İLİŞKİLİ HABER

İslamiyet'e göre erkeklerin küpe takması günah mı? Diyanetin açıklamasıyla...

ETİKETLER

BİR YORUM YAPIN 0