Tekasür suresi fazileti ve sırları! Tekasür suresi Arapça ve Türkçe okunuşu

Kuran-ı Kerim'in 30. cüzünde yer alan Tekasür Suresi, rivayetlere göre 1 defa okunduğunda 1000 ayet okunmuş kadar sevabı olan bir suredir. Mekke'de inen ve Arapların çokluklarıyla övünmesini eleştiren sure ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde. İşte Tekasür suresinin fazileti ve okunuşu...

Toplamda 8 ayetten oluşan ve Kuran-ı Kerim'in son cüzünde yer alan Tekasür suresi, fazileti bakımından en önemli surelerdendir. Kelime olarak 'çokluk yarışı yapmak, çok ile övünmek' anlamına gelen Tekasür suresi, rivayet olunanlara göre Cahiliye döneminde çokluklarıyla övünen Arapların durumundan bahsederek, asıl üstünlüğün dünyada değil ahirette olduğu üzerinde durulmaktadır. Âlimlerin çoğunluğuna göre sure Kureyş kabilesine bağlı Abdümenâf ile Sehm kollarının, Mekke'de yaşayan mensupları ve ölüleriyle övünmeleri üzerine nazil olmuştur. Diğer bazı âlimlere göre ise olay Medine'de ensarın iki grubu arasında cereyan etmiştir. Öte yandan İbn Âşûr'un da belirttiği gibi (et-Taḥrîr ve’t-tenvîr, XXX, 456) surenin üslubu ve bir anlamda suçlayıcı içeriği Müslümanlar yönelik değil müşriklere karşı olduğunu göstermektedir. Nüzul sırasına göre 16, Kuran-ı Kerim'de de 102. sırada yer alan Tekasür suresi Mekke'de inmiştir. Kevser suresinden sonra, Maun sûresinden önce inen Tekasur suresi ile ilgili Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in tefsirlerde, Okuyana 1000 ayet okumuş kadar sevap verecektir.” manasında bir hadis rivayeti vardır. (Zemahşerî, VI, 426; Beyzâvî, IV, 447)

Sure sekiz ayet olup fâsılaları (ayıran) ر، م، ن harfleridir.

Kuran okumaya başlamadan önce okunacak dua! Her harf için sevap kazandıran duaİLİŞKİLİ HABERKuran okumaya başlamadan önce okunacak dua! Her harf için sevap kazandıran dua

TEKASÜR SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Tekasür suresinin faziletleri

Tekasür suresinin faziletleri

 İtikaf nedir ve itikafa nasıl girilir? İtikafa girmenin faziletleri nelerdir?İLİŞKİLİ HABER İtikaf nedir ve itikafa nasıl girilir? İtikafa girmenin faziletleri nelerdir?

Tekasür suresinin faziletleri ile ilgili Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in şöyle buyurduğu nakledilmektedir: Efendimiz (SAV) bir kere ashabına, "Sizin her biriniz her gün bin ayet okuyamaz mı?" buyurmuştur. Sahabiler (r.a): "Buna kimin gücü yeter ya Resulallah?" dediklerinde, Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: "Sizin biriniz Tekasür suresini okumaya kadir değil midir?" buyurmuştur. (Hakim, Müstedrek, 1/567; Beyhakî, Şüabü'l-İmân, 2/497)

TEKASÜR SURESİNİN KONUSU NEDİR?

Nübüvvetin ilk dönemlerinde indiği anlaşılan Tekâsür sûresinde dünyanın geçiciliğine vurgu yapıldığı gibi insanların, gelmesi yakın olan âhirette dünyada kendilerine verilen nimet ve imkânlardan sorumlu tutulacağı haber verilir.

Diyanete göre Tekasür suresinde, insanların hayatın aldatıcı taraflarıyla meşgul olmalarından, dünya malına olan düşkünlüklerinden ve ahiretteki durumlarından söz edilmektedir.

TEKASÜR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Tekasür suresi arapça okunuşu

Tekasür suresi arapça okunuşu

TEKASÜR SURESİNİN OKUNUŞU VE TÜRKÇE MEALİ

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1. Elhâkumut tekâsur.

2. Hattâ zurtumul mekâbir.

3. Kellâ sevfe ta'lemûn.

4. Summe kellâ sevfe ta'lemûn.

5. Kellâ lev ta'lemûne ilmel yakîn

6. Le teravunnel cahîm.

7. Summe le teravunnehâ aynel yakîn.

8. Summe le tus'elunne yevmeizin anin naîm.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı,
2- Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar!
3- Öyle değil, ileride bileceksiniz!
4- Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz!
5- Öyle değil, kesin olarak bilseniz,
6- And olsun ki, cehennemi mutlaka göreceksiniz!
7- Sonra yine and olsun ki, onu yakın gözüyle göreceksiniz!
8- Sonra and olsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız!

Bebek çamaşırları hangi deterjanla nasıl yıkanmalı? 2022'nin en iyi bebek deterjanları

İLİŞKİLİ HABER

Bebek çamaşırları hangi deterjanla nasıl yıkanmalı? 2022'nin en iyi bebek deterjanları

ETİKETLER

BİR YORUM YAPIN 11

Ali 11 ay önce

Emeğinize sağlık her daim muvaffak olun inşallah

Toplam 1 beğeni

Ali 1 yıl önce

Ilminize bilginize sağlık Allah daim ve muvakkat eylesin insallah

Toplam 1 beğeni

Ali 1 yıl önce

Ilminize bilginize sağlık Allah daim ve muvakkat eylesin insallah

Toplam 1 beğeni

vahim 2 yıl önce

O günkü sorgulanmaya hazır değilseniz kalanı hikaye...

Toplam 1 beğeni

İsimsiz 2 yıl önce

Bizi bir kan pıhtısından yaratan yediren içiren rahatlatan öldükten sonrada diriltecek olan rabimize hamd olsun, kuran okumak öğrenmek mükemmel bir şeydir.

Toplam 1 beğeni
Yorumların Tümünü Okuyun