Mülk suresinin Arapça okunuşu ve faziletleri! Tebarake suresi kaçıncı cüz ve sayfada?

28 Aralık 2020, 08:44
Mülk suresinin Arapça okunuşu ve faziletleri! Tebarake suresi kaçıncı cüz ve sayfada?

Medine'de inen surelerden biri olup kabir azabından korunmak için devamlı okunması tavsiye edilen Mülk suresi sırları ve faziletleri ile bizlere öğütler vermektedir. Kabir azabından koruyan ve Efendimiz (SAV)'in de her gece yatmadan önce okuduğu Mülk suresinin Arapça okunuşu ve faziletleri haberimizin detayında. Kabir azabından korunmak için okunan Tebareke suresinin konusu nedir? Mülk suresinin okunuşu ve sevabı...

Peygamber Efendimiz (SAV)'in her gece uyumadan önce okuduğu surelerden olan Mülk suresi ile Secde suresi sahih hadis-i şerif kaynakları ile sabittir. Yüce Allah'ın kelamı ve bizimde son kitabımız olan Kuran-ı Kerim'de 67. surede, nüzul bakımından da 77. sırada yer alan Mülk suresi, kabir azabından korunmak için okunan sure olarak bilinmektedir. Öyle ki hadis-i şerifte Tebareke yani Mülk suresinin kabir azabına karşı koruyucu sure olarak okunabileceği şöyle belirtilmektedir: “Mülk sûresi kabir azabına karşı bir engel ve bir kurtarıcıdır, insanı kabir azabından kurtarır.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an 9) Ayrıca günahlarımızın bağışlanmasına vesile olan bir dua olarak da nitelendirilebilen Mülk suresi için “Kur’ân-ı Kerîm’de otuz âyetlik bir sûre vardır ki, okuyan kimseye şefaat eder ve onun günahı bağışlanır. Bu sûre Tebârekellezî bi-yedihi’l-mülk’tür.” (Ebû Dâvûd, Ramazan 10; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an 9) hadis-i şerifi vardır. Kuran-ı Kerim'e baktığımızda surenin ismi Mülk olarak geçse de ilk ayet; "Tebarekellezi" ile başladığından dolayı toplum içerisinde Mülk Suresi = Tebareke Suresi olarak bağdaştırılıyor. Gerçekte 'Mülk' suresi olup telafuz da daha çok 'Tebareke' olarak ifade ettiğimiz bu sure, Allah'ın yüceliğini ve üstün kudretini zikreder. Ölüm ve hayatın gerçekliğini bizlere bildirirken tekrardan dirileceğimiz gün, inananların mükâfat görüp, kâfirlerin cezalandırılacağını haber verir.

TIKLA OKU: KABİR AZABINA KARŞI KORUYAN EN ETKİLİ DUALAR

KURANDA MÜLK SURESİ KAÇINCI CÜZ VE SAYFADA?

MÜLK SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Mülk suresi kaçıncı cüzde? Mülk suresinin faziletleri

Kuran-ı Kerim'in 29. cüzünde yer alan Mülk Suresi  561. sayfadan başlayıp 563. sayfada bitmektedir. Ezber şekilde okunduğu zaman abdest alma zorunluluğu bulunmayan surede dikkat edilmesi gereken en önemli husus; kadınların adet dönemlerinde tıpkı diğer surelerde olduğu gibi Mülk suresini de okumamaları gerektiğidir. Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz şekilde el sürmek saygısızlık olacağı için İslam alimlerinin büyük çoğunluğu  Mülk Suresini Kuran-ı Kerim'in yüzünden okumak isteyenler için abdestli olmaları gerektiğini söylüyor.

Fakat içinde Arapçası olmayan bir Kuran-ı Kerim meali veya tefsirinden Mülk Suresinin Türkçe anlamı namaz abdesti almadan okunabilir.

TIKLA OKU: KURANDA HANGİ SURE KAÇINCI CÜZDE?

MÜLK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU! TEBAREKE SURESİ ARAPÇASI...

Mülk suresi arapça okunuşu

Mülk suresi arapça okunuşu

Mülk suresi arapça okunuşu

MÜLK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU! (TEBAREKENİN TÜRKÇESİ...)

Bismillahirrahmanirrahim

Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey'in kadîr(kadîrun). Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru). Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin). Summerciıl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun). Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a'tednâ lehum azâbes saîr(saîri). Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi'sel masîr(masîru). İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye'tikum nezîr(nezîrun).

Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey'in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na'kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri). Fa'terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri). İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun). Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri). E lâ ya'lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru). E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).

Mülk suresinin arapça ve türkçe okunuşu

Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta'lemûne keyfe nezîr(nezîri). Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri). E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey'in basîr(basîrun). Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın). Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın). E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).

Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem'a vel ebsâra vel ef'idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne). Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne). Ve yekûlûne metâ hâzâl va'du in kuntum sâdikîn(sâdikîne). Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun). Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne). Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin). Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta'lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).

Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye'tîkum bi mâin maîn(maînin).

MÜLK SURESİ İLE İLGİLİ HADİSLER! MÜLK SURESİNİN FAZİLETİ:

Mülk suresi kabir azabından korur mu

Kişinin günahlarının bağışlanmasına ve kendisine şeffaatte bulunduğu surelerden biri olduğu bilinen Mülk Suresinin hikmetleri ile ilgili hadis-i şerifte şöyle geçmektedir:

Ebu Hureyre (r.a) rivayetine göre, Sevgili Peygamberimiz (SAV) şöyle dedi:

“Kuşkusuz ki, Kur´an’da otuz ayet olan bir sure vardır! Bu sure, bir kişi için şefaatçi oldu ve onun günahları affedildi. Bu sure, Mülk Suresidir!”- Tirmizi 3052

Alemlerin Efendisi Peygamberimiz (SAV), (Tebareke) Mülk sûresinin onu okuyanları kabir azabından koruyacağını ifade buyurmuşlar (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 9; Şevkânî, V, 296), bu nedenle cenazelerden sonra Mülk suresini okumak adet olmuştur.

Bu hadisten yola çıkarak Mülk suresini okuyup bununla amel edenlerin, kabir azabına sebep olacak günahlardan uzak duracağı ve böylece azaptan kurtulacağını anlayabiliriz.

MÜLK SURESİ VE SECDE SURELERİNİN FAZİLETİ!

Peygamber Efendimiz (SAV)'in Secde Suresi ve Mülk Suresi ile ilgili şöyle hadisi mevcut olduğu rivayet olunmaktadır: “Akşam ile yatsı namazları arasında Tebarekellezi ve Secde sûrelerini okuyan kimse Kadir gecesini (namazla) geçiren kimse gibidir” buyuruldu. Farklı bir hadiste ise: “Bu iki sûreyi okuyana yetmiş iyilik yazılır ve yetmiş kötülüğü silinir” buyurulmuştur. Ayrıca farklı bir rivayete göre “Bu iki sûreyi okuyana Kadir gecesinde yapılan ibadetler kadar sevab yazılır” buyurulmuştur. (Tirmizi)

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
10 Yorum Var
 • Elif 3 gün önce Şikayet Et
  Elhamdülillah kurban olduğum ALLAHIM (C C)
  Cevapla
 • Mehmet 1 hafta önce Şikayet Et
  Rabbimiz gonullerimizi kur-an aşkıyla doldur ve onun gösterdiği yolda yürüt bizi ozaman o seni hiç çaresiz bırakmaz ondan daha iyi arkadaş bulamazsınız
  Cevapla
 • Fatma 2 hafta önce Şikayet Et
  Çok doğru biz yıllardır bunu biliyoruz Sahih hadisten kaynaklıdır Efendimiz (s.a.a) buyuruyoki " Mülk suresi kabir azabına mani olan bir süre dir azaptanda kurtarıcıdır."bunu kimse inkar edemez imanı tehlikeye gider mazallah
  Cevapla
 • Hamza 2 ay önce Şikayet Et
  Kuran bizim için bir rehberdir. Hayat için uygulama rehberi, Onu hayatımızın her anında rehber edinip ALLAH'ın kurallarına uyarsak işte asıl kurtuluş budur.,Sadece okumak ama kurallara uymamak şefaat veya kurtuluş için düşünülemez.
  Cevapla
 • Hamza 2 ay önce Şikayet Et
  şefaat yalnız ALLAH'a mahsus olan bir şey. Kuran da ALLAH'ın kelamıdır. Kimin ne kadar sevap kimin ne kadar ceza alacağını, affedilip affedilmeyeceğini yalnızca ALLAH bilir. Hiç bir insan, alim bunu bilemez,
  Cevapla
 • Yunus 3 gün önce Şikayet Et
  Allah'a inanan birisi olarak peygamberimizin her şeyi Allah'ın öğrettiği gibi Biz ümmetine nakletmiştir.. Sürelerin sırrını da yine Rabbimiz ona bildirmiştir oda sahabe ye anlatmış sahabede nakletmiştir sonraki nesillere..
Yorumların Tümünü Okuyun