Öldükten sonra üzerimize toprağın atılacağı o gün girdiğimiz kabirde azap çekmemek için dünyadayken düzenli Tebareke yani Mülk suresini okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Peki gerçekten Mülk Suresi kabir azabına karşı korur mu? Kabir azabı ile ilgili hadis...

Kişinin günahlarının bağışlanmasına ve kendisine şefaatte bulunduğu surelerden biri olduğu bilinen Mülk Suresinin hikmetleri ile ilgili hadis-i şerifte şöyle geçmektedir: Ebu Hureyre (r.a) rivayetine göre, Sevgili Peygamberimiz (SAV) şöyle dedi: “Kuşkusuz ki, Kur´an’da otuz ayet olan bir sure vardır! Bu sure, bir kişi için şefaatçi oldu ve onun günahları affedildi. Bu sure, Mülk Suresidir!- Tirmizi 3052. Alemlerin Efendisi Peygamberimiz (SAV), (Tebareke) Mülk sûresinin onu okuyanları kabir azabından koruyacağını ifade buyurmuşlar. Bu nedenle cenazelerden sonra Mülk suresini okumak adet olmuştur. Bu hadisten yola çıkarak Mülk suresini okuyup bununla amel edenlerin, kabir azabına sebep olacak günahlardan uzak duracağı ve böylece azaptan kurtulacağını anlayabiliriz. Ahiret hayatının ilk duraklarından biri olan kabirde azaptan korunmak için Mülk Suresi okumayı alışkanlık haline getirmek oldukça faziletlidir.

  • Kabir azabından korunmak için kalkan vazifesi gören sure: MÜLK SURESİ
     
  • Mülk suresi kabir azabına engeldir.

İLİŞKİLİ HABERMülk suresinin Arapça okunuşu ve faziletleri! Tebarake suresi kaçıncı cüz ve sayfada?

MÜLK SURESİ KABİR AZABINDAN KORUR MU?

Kuran-ı Kerim surelerinden birisi olan Tebareke yani Mülk suresi, kabir azabına karşı koruyucu surelerin başında gelmektedir. Her gece uyumadan önce okunması halinde kabir azabına karşı kalkan olacağına dair hadis-i şerifler vardır, bu doğrudur.

Mümkünse Mülk suresi tefsirinin de okunması çok güzel bir davranış olur.

HADİS-İ ŞERİF: “Mülk sûresi kabir azabına karşı bir engel ve bir kurtarıcıdır, insanı kabir azabından kurtarır.” (Tirmizî, Fezâilü’l-

İLİŞKİLİ HABERKabir ziyareti duası nedir? Mezarlıkta hangi dualar okunur? Mezara çiçek ekmek...

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN KABİR AZABI DUASI

"Allâhümme innî eûzü bike min azâbi’l-kabr ve min azâbinnari ve min fitneti’l-mahyâ ve’l-memâti ve min fitneti’l-mesîhi’d-deccâl."

Kabir azabı duasının anlamı:

“Allah'ım! Kabir azâbından, Cehennem azâbından, hayatın ve ölümün fitnelerinden ve Deccâl’in fitnesine uğramaktan Sana sığınırım!” (Buhârî, Cenâiz, 88; Müslim, Mesâcid, 128-134.)

İLİŞKİLİ HABERKabir azabından koruyucu Tebareke suresi fazileti! Kabir azabı sebebi ve hafifleten dualar

İLİŞKİLİ HABER

Berat kandilinin önemi nedir, en faziletli berat gecesi ibadetleri! Berat namazı kılınışı

İLİŞKİLİ HABER

Mülk suresinin Arapça okunuşu ve faziletleri! Tebareke suresi kaçıncı sayfada?

İLİŞKİLİ HABER

Namazdayken tuvaletin gelmesi! Abdest bozulmasın diye sıkışık abdestle namaz kılınır mı?

İLİŞKİLİ HABER

Kabir azabı var mı? Kabir azabı nasıl olur?

BİR YORUM YAPIN 0