Medine'de inen surelerden biri olup kabir azabından korunmak için devamlı okunması tavsiye edilen Mülk suresi sırları ve faziletleri ile bizlere öğütler vermektedir. Kabir azabından koruyan ve Efendimiz (SAV)'in de her gece yatmadan önce okuduğu Mülk suresinin Arapça okunuşu ve faziletleri haberimizde. Mülk suresinin okunuşu ve sevabı...

Kuran-ı Kerim'de 67. surede nüzul bakımından da 77. sırada yer alan Mülk suresi, kabir azabından korunmak için okunan sure olarak bilinmektedir. Mülk suresinin kabir azabına karşı koruyucu sure olarak okunabileceği şöyle belirtilmektedir: “Mülk sûresi kabir azabına karşı bir engel ve bir kurtarıcıdır, insanı kabir azabından kurtarır.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an 9) Ayrıca günahlarımızın bağışlanmasına vesile olan bir dua olarak da nitelendirilebilen Mülk suresi için “Kur’ân-ı Kerîm’de otuz âyetlik bir sûre vardır ki, okuyan kimseye şefaat eder ve onun günahı bağışlanır. Bu sûre Tebârekellezî bi-yedihi’l-mülk’tür.” (Ebû Dâvûd) hadis-i şerifi vardır. Kuranda surenin ismi Mülk olarak geçse de ilk ayet; "Tebarekellezi" ile başladığından dolayı toplum içerisinde Mülk Suresi = Tebareke Suresi olarak bağdaştırılıyor.

İLİŞKİLİ HABERKabir azabından koruyucu Tebareke suresi fazileti! Kabir azabı sebebi ve hafifleten dualar

KURANDA MÜLK SURESİ KAÇINCI CÜZ VE SAYFADA?

 • Kuran-ı Kerim'in 29. cüzünde yer alan Mülk Suresi  561. sayfadan başlayıp 563. sayfada bitmektedir.
   
 • Ezber şekilde okunduğu zaman abdest alma zorunluluğu bulunmayan surede dikkat edilmesi gereken en önemli husus; kadınların adet dönemlerinde tıpkı diğer surelerde olduğu gibi Mülk suresini de okumamaları gerektiğidir.
   
 • Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz şekilde el sürmek saygısızlık olacağı için İslam alimlerinin büyük çoğunluğu abdestli olmaları gerektiğini söylüyor.
   
 • Fakat içinde Arapçası olmayan bir Kuran-ı Kerim meali veya tefsirinden Mülk Suresinin Türkçe anlamı namaz abdesti almadan okunabilir.

İLİŞKİLİ HABERMülk suresi kabir azabını engeller mi? Kabir azabı ile ilgili hadis-i şerif

MÜLK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU! TEBAREKE SURESİ ARAPÇASI...

MÜLK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU! (TEBAREKENİN TÜRKÇESİ...)

Bismillahirrahmanirrahim

 • Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey'in kadîr(kadîrun). Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru). Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin). Summerciıl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun). Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a'tednâ lehum azâbes saîr(saîri). Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi'sel masîr(masîru). İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye'tikum nezîr(nezîrun).
 • Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey'in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na'kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri). Fa'terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri). İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun). Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri). E lâ ya'lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru). E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).

Mülk suresinin arapça ve türkçe okunuşu

 • Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta'lemûne keyfe nezîr(nezîri). Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri). E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey'in basîr(basîrun). Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın). Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın). E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).
 • Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem'a vel ebsâra vel ef'idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne). Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne). Ve yekûlûne metâ hâzâl va'du in kuntum sâdikîn(sâdikîne). Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun). Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne). Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin). Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta'lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin). Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye'tîkum bi mâin maîn(maînin).

MÜLK SURESİ İLE İLGİLİ HADİSLER! MÜLK SURESİNİN FAZİLETİ:

Mülk suresi kabir azabından korur mu

Peygamber Efendimiz (SAV)'in Secde Suresi ve Mülk Suresi ile ilgili şöyle hadisi mevcut olduğu rivayet olunmaktadır: “Akşam ile yatsı namazları arasında Tebarekellezi ve Secde sûrelerini okuyan kimse Kadir gecesini (namazla) geçiren kimse gibidir” buyuruldu. Farklı bir hadiste ise: “Bu iki sûreyi okuyana yetmiş iyilik yazılır ve yetmiş kötülüğü silinir” buyurulmuştur. Ayrıca farklı bir rivayete göre “Bu iki sûreyi okuyana Kadir gecesinde yapılan ibadetler kadar sevab yazılır” buyurulmuştur. (Tirmizi)

ÖLÜYE TEBAREKE SURESİ OKUNUR MU?

Sahabe-i kiramdan birisi, bir gece yolda kaldığı için kenarda bir yerde çadır kurup yatmak istemiştir. Gece karanlığında kabrin üstüne yattığını fark edemeyen o kimse, yattığı yerin orada kabirdekinin sesli şekilde Tebareke suresi okuduğunu işitmiştir. Bu kişi başından geçen bu olayı Sevgili Peygamberimiz (SAV)'e anlattığında Efendimiz (SAV), ''O okuduğu sure engelleyen/kurtaran suresidir. Onu kabir azabından kurtarmıştır.'' buyurmaktadır.

KAYNAK: (TİRMİZİ: 3052, HASEN HADİS)

İLİŞKİLİ HABER

Namaz sureleri sıralaması! Namazda hangi sureler okunur? Namaz kılarken okunan zammı sureler

İLİŞKİLİ HABER

Gece yatmadan önce okunacak dua ve sureler! Uyumadan önce yapılacak sünnetler

İLİŞKİLİ HABER

Amme suresinin Arapça okunuşu ve faziletleri! (Nebe) Amme suresi kaçıncı cüz ve sayfada?

İLİŞKİLİ HABER

Mülk suresi kabir azabını engeller mi? Kabir azabı ile ilgili hadis-i şerif

BİR YORUM YAPIN 18

Engin 1 ay önce

Mülk ve Amme sürelerinin resimlerini kopyalayıp okuyabilir miyim? Sizin, hattatların ve kitabevinin (emeği geçenlerin) rızası var mı?

Toplam 2 beğeni

Safa 1 ay önce

1- Kabirde azap var diyenler önden buyursun 2-Kurtuluş dünyada Kuranı anlamak ve ona uymakla olur 3-Hurafeleri din diye lütfen anlatmayın. 4- Muhasebe ahirette olur

Toplam 2 beğeni

Mehtap 1 hafta önce

Hurafe dediğiniz ne hadisi şerif mi? Allah hidayet etsin. Gökten kafanıza inmedigine göre kuran Rasule uyulacak.

Toplam 0 beğeni

Hak 2 ay önce

Kuranı Kerim insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini belirten emir ve yasaklardır. Uyarsan Allah razı olup cennetini vaat ediyor.... Bunun dıiındaki hiç bir şeyin Allah indinde bir karşılığı olmadığı gibi hüküm koymak ta haram...

Toplam 1 beğeni

Ts43 1 ay önce

Başkan Allah Cc açıkça buyuruyor bana Resulüme uyun dıye bu emrin üstüne dıyecek var mı. Hz peygamber efendimize uyacak dedıklerıne tabı olmak gereklı

Toplam 0 beğeni

Zonguldaklı 2 ay önce

En önemlisi de Züer 42

Toplam 1 beğeni

Zonguldaklı 2 ay önce

Yasin 54 Neml 89-90 Mümin 17 ve Embiya 28 Zümer 44 Ayetlerine iyi bakmak lazım.

Yorumların Tümünü Okuyun