Başkasına dua etmenin faziletleri! Hayır duası nasıl alınır? Duanın önemi ve fazileti

14 Ekim 2020, 13:00
Başkasına dua etmenin faziletleri! Hayır duası nasıl alınır? Duanın önemi ve fazileti

Kişinin yalnızca kendisine dua etmesinden ziyade Müslüman kardeşine dua etmesi daha faziletli ve efdal olan bir davranıştır. Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenen bir kul, şüphesiz ki Allah katında da değerli bir yere sahiptir. Peki hayır duası almanın sevabı nedir? Başkasına dua etmenin faziletleri nelerdir? Duanın önemi...

Müslüman bir kişinin başka bir mümin kardeşine gıyaben dua etmesinin Allah katında ne denli önemli olduğu, gerek son kitabımız olan Kuran-ı Kerim ayetlerinde gerek de Alemlerin Efendisi Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in sahih hadis-i şeriflerinde yer almaktadır. Duada ısrarcı olanları sevdiğini zikreden Allah (c.c)'un, dua edildiği zaman o an edilen duaları kabul etmese bile anında sevap yazılacağının müjdesi “Eğer bir kul, Cenab-ı Hakk’a bir hususta duâ eder de icabet olunmazsa onun yerine bir hasene, yani bir sevap yazılır.” (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, II, 67/3150) hadis-i şerifinde buyurulmaktadır. Ayrıca Müslüman bir kimsenin, bir başkasına ettiği dua örneği Kuran-ı Kerim'deki şu ayette zikredilmektedir: Bunlardan sonra gelenler şöyle derler: Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla.” (Haşr, 59/10) 'İbadetin özü' olarak tanımlanan dua, farz namazlardan sonra yapılabilecek en güzel davranış biçimidir. Şükrümüzü eda etmemiz gerektiği gibi acizliğimizi ve yetersizliğimizi Allah'a en güzel dua ile ifade ederiz. Peki başkasına dua etmenin fazileti nedir? Müslüman kimsenin başkasına ettiği dua...

TIKLA OKU: DUA ETMENİN İNCELİKLERİ NELER? EN GÜZEL DUA ŞEKLİ

HAYIR DUASI ALMANIN SEVABI! BAŞKASINA DUA ETMENİN FAZİLETİ

Kişi kendisine ettiği gibi tanıdığı ya da tanımadığı mümin kardeşine büyük bir samimiyet ve içtenlikle hayır duasında bulunursa, Allah (c.c)'un izniyle o dua kabul olacağı gibi meleklerin de duasını kazanır. Öyle ki bu durum hadis-i şerifte, “Bir Müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek ona, aynı şeyler sana da verilsin, diye dua eder.” (Müslim, Zikir 86; Ebû Dâvûd, Vitir 29) Hayır duası almanın faziletleri ile ilgili rivayetlere göre, Ebû Hüreyre (ra) şöyle bildirmiştir:

Resûl-i Ekrem Efendimiz (SAV) buyurdu ki: “İnsanlardan kendin için hayır duâ etmelerini çok iste. Çünkü kul, kimin duâsının kabûl edileceğini ve kimin duâsıyla merhamet göreceğini bilemez.” (Câmiü’s-Sağîr,1/576;)

Müslüman kardeşlerimize dua etmemiz gerektiği gibi başkalarından bize dua etmelerini istememiz de gerekir. Özellikle de amin diyecek temiz ve günahsız bir ağız bulmak, yaşlıdan hayır duası almak ve yetimlerin duasını almak önemlidir.

TIKLA OKU: İSLAMDA ANNE-BABA HAKKI! BÜYÜKLERE İYİLİK ETMENİN SEVABI

Yaşlılara nasıl davranılmalı

Nevevî'nin naklettiklerine göre; geçmiş dönemlerdeki bazı kişiler kendileri için dua etmek istediklerinde onu diğer Müslüman kardeşleri için isterlermiş ki onlara istediği şeyin bir misli kendilerine de verilsin.

HADİS-İ ŞERİF: "Sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe kâmil imana sahib olmuş olmaz." (Buhârî  Îmân  7; Müslim  Îmân  71)

“Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin!" (Furkân, 25/77) şeklinde buyuran Allah (c.c), bir diğer ayet-i kerimesinde, “Eğer kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasına her zaman karşılık veririm…” (Bakara, 2/186) zikretmektedir.

 

HADİS-İ ŞERİF: “İyilik görenlerin iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duâları reddolunmaz.” (Tirmizî, Birr 5)

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar