Kelime-i şehadet nasıl getirilir? Kelime-i şehadetin fazileti ve okunuşu

02 Kasım 2020, 14:55
Kelime-i şehadet nasıl getirilir? Kelime-i şehadetin fazileti ve okunuşu

İslam'ın ilk şartları arasında yer alan Kelime-i şehadet, dilimizden ve kalbimizden eksik etmememiz gereken en önemli zikirlerdendir. Kelime-i şehadet zikrinin Arapça ve Türkçe okunuşunu haberimizde sizlere derledik. Kelime-i şehadet zikri ve faziletleri...

Kelime-i Şehadet zikri, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in de O’nun kulu ve elçisi olduğuna gönülden inanarak söylenen “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” bir ibaredir. Kelime anlamına baktığımızda 'tanıklık etmek' demektir. İslam dininin beş temel esasından biri olan Kelime-i Şehadeti getirdiğimizde Allah'ın (c.c)'un birliğini ve Efendimiz (SAV)'in Peygamberliğini kabul ettiğimizde Müslüman olmuş oluruz. Kelime-i şehadet zikrinin ilk kısmı zat, sıfat ve fiilleriyle tek olan Allah  (c.c)'a, ikinci tarafı da Peygamberimiz (SAV)'in O’nun kulu ve elçisi olduğuna, Allah’tan emir ve haberler getirdiğine tanıklığını ifade eder. Kelime-i şehadet getirmeyen kimse Müslüman olamayacağı gibi bu zikri söyleyen kimsenin de kalbiyle tasdik etmesi gerekir.

TIKLA OKU: KELİME-İ TEVHİD NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

Kelime-i şehadet

KELİME-İ ŞEHADETİN ARAPÇA OKUNUŞU:

Kelime-i şehadet nedir? Kelime-i şehadet okunuşu ve anlamı

Okunuşu: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"

Anlamı: “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve rasûlüdür”

KELİME-İ ŞEHADETİN FAZİLETLERİ! KELİME-İ ŞEHADET GETİRİNCE...

Ömer İbni Hattâb (r.a) rivayetlerine göre, Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz güzelce abdest alır –onu tastamam yapar– sonra da: Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh.  Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh, derse, o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır. O da dilediği kapıdan girer.” (Müslim, Tahâret 17. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Tahâret 65; Tirmizî, Tahâret 55; İbni Mâce, Tahâret 60)

Peygamberimiz (SAV)'in “iman nedir?” sorusuna, kelime-i şehâdeti zikrettikten sonra, “Allah ve Resûlü’nün kisiye her seyden daha sevimli olmasıdır” (İbn-i Hanbel, IV, 11)

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar