Ölmeden önce ahirete hazırlık için ne yapmalıyız? Ölüme nasıl hazırlanılır?

Dünya hayatı son bulmadan önce ebedi olarak göçeceğimiz ahiret hayatına hazırlık yapmak, akıllı Müslümanların işidir. Fani dünyanın geçici zevklerine ve heveslerine aldanmayıp salih amellerle meşgul olan kimseler hiç şüphesiz ahirette mükafatlandırılacaktır. Peki ahirete nasıl hazırlanmalıyız? Ölmeden önce ahiret hazırlığı:

İmtihan olarak geldiğimiz şu dünyada Allah (c.c), ona nasıl kulluk ettiğimizi görmek için bizleri yaratmıştır. Yüce Allah (c.c) Kuran-ı Kerim'in Mülk Suresinde, "O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır..." (Mülk, 67/2) ayet-i kerimesi ile dünyaya gönderiliş amacını bizlere apaçık zikretmektedir. Dünya hayatı her ne kadar geçici olsa da ebedi ahiret hayatına hazırlığımız için çok önemlidir. Dolayısıyla dünya hayatı, ahiret hayatı ile ilişkili olduğu için yaratılışımızdaki gayemiz unutulmamalıdır. Ölümün fakir-zengin, güzel-çirkin, genç-yaşlı gibi vasıflara bakılmadan herkesi er yada geç yakalayacağı "De ki, kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır..." (Cuma, 62/8) ayetinde geçmektedir. Kişi dünyadayken zerre kadar iyilik yapmışsa mükafatını ahirette görecektir yine zerre kadar da kötülük işlemişse cezasını çekecektir. Dünyada ne ektiyse onu biçeceği ahirette hazırlıksız yakalanan kimselerin durumu Kuran-ı Kerim'de şöyle geçmektedir: "Nihayet onlardan her birine ölüm gelip çatınca (tekrar tekrar) şöyle diyeceklerdir: ‘Rabbim, beni (dünyaya) geri gönder, tâ ki ben zâyi ettiğim (ömrüm) mukabilinde iyi amel (ve hareket) de bulunayım.’ Hayır hayır onun söylediği bu söz (hakikatte) boş laftan ibarettir. Önlerinde ise diriltip kaldırılacakları güne kadar (kalmalarına mani) bir engel vardır." (Mü'minûn, 23/99, 100) Ölüm zamanı geldiği vakit can almakla görevli olan Azrail (a.s), yakamıza yapışmadan evvel ahirete hazırlanmalı, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmalıyız. Peki ölmeden önce ahirete nasıl hazırlanmalıyız?

TIKLA OKU: ÖLÜM KORKUSU OLAN NE YAPMALI?

ÖLÜME HAZIRLIK: AHİRET HAZIRLIĞI NASIL YAPILIR?

Ahiret hazırlığı nasıl yapılır?

Ahiret hazırlığı nasıl yapılır?

AYET-İ KERİME: ''Ey iman edenler! Allah’tan korkup sakının! Herkes yarın için ne takdim ettiğine bir baksın. Allah’tan korkup sakının! Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.'' (59/Haşr 18) Kuran-ı Kerim'de Nur suresinde geçen “Gün gelecek, dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek, aleyhlerinde şahitlik edecektir.” (Nur, 24/24) ayeti kerimesinde o gün her şeyin ortaya çıkacağı görülmektedir.

İman sahibi akıllı bir Müslüman, bugününe değil yarınına hazırlanır. Dünya hayatı boyunca salih amel işleyip ibadet eden kimseler ahirette mükafatını görecek iken ahireti unutup dünyaya dalan kimseler cezasını orada çekecektir. Aksi takdirde son pişmanlık bir fayda vermeyecektir. Sahabe-i Kiramdan biri; "Ey Allah’ın Resulü! Müminlerin  en akıllısı kimdir?” diye sorunca Efendimiz (SAV), şöyle buyurdular: “Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonraki hayata  en iyi hazırlık yapandır. İşte bunlar en akıllı kimselerdir.” Kütüb-i Sitte Terc., 17/598.

İYİ İNSAN DA KÖTÜ İNSAN DA AHİRETTE PİŞMAN OLACAK!

Ölüm korkusu

Ölüm korkusu

İyi olsun kötü olsun ahirette hesaba çekileceğimiz o gün herkesi pişmanlık duygusu saracaktır. 'Kötü kimseler günah batağına düşüp tövbe etmedikleri için' Allah'a yalvarırken iyi insanlar ise 'Keşke daha çok salih amel işleseydim de mükafatım artsaydı' diye pişman olacaktır. Bu durum hadis-i şerifte şöyle geçmektedir:

"Ölüp de pişman olmayan yoktur; mutlaka herkes nedâmet duyar: Muhsin (iyi yolda) olan hayrını daha çok artırmadığı için pişman olur, nedâmet duyar. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur, nedâmet duyar.” Tirmizî, Zühd 59, hadis no: 2405.

ÖLMEDEN ÖNCE NE YAPMALIYIZ? ÖLMEDEN ÖNCE ÖLMEK...

Ölmeden önce ölmek... Ahiret hazırlığı

Ölmeden önce ölmek... Ahiret hazırlığı

Ölüm kendisini bulmadan önce ahiret azığını doldurmak isteyen Müslüman kimseler öncelikle kalbini temizlemelidir. Manevi kirlilikleri gidermek için her şeyden önce niyetini temiz tutmalı ve Allah'a yakınlaşmanın yollarını aramalıdır. Kalbini O'nun ve Sevgili Peygamberimiz (SAV)'in sevgisiyle donatmalıdır. Allah (c.c)'un emir ve buyruklarına göre yaşamak için çaba sarf etmeli, Efendimiz (SAV)'in sünnetleri çerçevesinde yaşamını sürdürmelidir.

Bu şekilde Allah rızası için yaşayan ve ne olursa olsun her zaman Rabbine (c.c.) sığınan ve güvenen bir Müslüman, işlediği temiz ve salih amelleriyle ahiret hazırlığını en güzel şekilde gerçekleştiriyor demektir. Öyle ki  Allah (c.c) bu durumu ''Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet/kulluk edin ve hayırlı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz.'' (22/Hac 77) ayetinde ifade etmektedir.

Rivayetlere göre; eline aldığı bir kazmayla kendine kabir hazırlamaya giden kimseyi gören Hz. Ebûbekir (r.a.), o kişiye ve böyle düşünenlere şu ikazda bulunur:

“Ey Allah’ın kulu! Mezarı kendine değil, kendini mezara hazırla!”der.

KURANDA GEÇEN AHİRET HAZIRLIĞI İLE İLGİLİ AYETLER

Kur’an-ı Kerim’de ahirete hazırlık ile ilgili, ahiret hayatını nelerin nasıl inşa ettiği ile ilgili geçen ayet-i kerimeler...

- O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.” (Kıyâmet Suresi,13.Ayet)

- “Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.” (Naziât Suresi, 46.Ayet)

Ahiret hazırlığı nasıl yapılır?

Ahiret hazırlığı nasıl yapılır?

Ölüm korkusu nedir ve ölümden korkan kişi ne yapmalı? Ölüm anı ile ilgili ayet ve hadisler

İLİŞKİLİ HABER

Ölüm korkusu nedir ve ölümden korkan kişi ne yapmalı? Ölüm anı ile ilgili ayet ve hadisler
Yüzdeki tüyler neden çıkar? Yüzdeki tüyler nasıl gider? Yüzdeki tüyleri gideren etkili yöntem

İLİŞKİLİ HABER

Yüzdeki tüyler neden çıkar? Yüzdeki tüyler nasıl gider? Yüzdeki tüyleri gideren etkili yöntem
İbadetten zevk almama ve soğukluk nedenleri! İbadette isteksizlik ve soğukluk nasıl geçer?

İLİŞKİLİ HABER

İbadetten zevk almama ve soğukluk nedenleri! İbadette isteksizlik ve soğukluk nasıl geçer?
Mezara çiçek ekmek caiz mi? Mezara neden su dökülür, ölüye faydası var mı?

İLİŞKİLİ HABER

Mezara çiçek ekmek caiz mi? Mezara neden su dökülür, ölüye faydası var mı?

BİR YORUM YAPIN 2

misafir 2 yıl önce

Yani sarayları halka açıp, mütevazi yaşayıp, koruma araçlarını da bir kenara bırakmalıyız mı anlayalım.

Toplam 3 beğeni

Esin 2 yıl önce

Hayır.Başkalarının ne yapacağını değil.Kendimizin ne yapacağına bakmalıyız,misafir efendi

Toplam 0 Beğeni