Amme suresinin Arapça okunuşu ve faziletleri! (Nebe) Amme suresi kaçıncı cüz ve sayfada?

Öldükten sonraki hayatı konu edinen Nebe Suresi bir diğer adıyla Amme Suresinin Arapça okunuşu ve fazileti Müslümanlar tarafından bilinmesi gereken en önemli surelerin başında yer alıyor. Bazı dini kaynaklara göre özellikle de ikindi namazından sonra okunması tavsiye edilen Amme Nebe Suresinin hikmetleri ise fazladır. Peki Amme Suresi'nin okunuşu ve faziletleri nelerdir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kuran-ı Kerim'de geçen her bir ayet-i kerime ve sure Allah (c.c)'un kelamı olmakla beraber ayrı ayrı özellik taşır. Hak Peygamber olan Efendimiz (SAV)'in diğer peygamberlerin tevhid mücadeleleri uğruna yaşadığı sıkıntılar, Allah (c.c)'un varlığı ve birliği, evren üzerindeki yaratılışının anlatıldığı Yasin Suresi ya da öldükten sonra kabir azabına karşı koruyucu bir sure olarak bilinen Mülk suresi gibi daha nice sure ve ayet-i kerimelerin sırları ile hikmetleri vardır. Son cüzde yani 30. cüzde yer alan Nebe suresi bir diğer adıyla Amme suresi olarak geçmektedir. Nebe/Amme suresinde ağırlıklı olarak geçen konu; kıyamet, öldükten sonra dirilme, hesap, ceza ve mükâfattır. 

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in kıyamet günü Kevser Şarabından içmemize vesile olabilecek surelerden biri olarak gördüğü Amme suresi ile ilgili şöyle buyurmaktadır: "Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Bu sureyi okuyan kimseye Allah’u Teala kıyamet gününde Kevser şarabından içirir." (Bursevi, Ruhul-Beyan, 10/313)

 • Ayrıca ikindi namazından sonra Amme Suresini okumanın faziletine ilişkin şöyle buyurulmaktadır: "İkindi namazından sonra Nebe suresini (vird olarak) okursa, Allah’u Teala o kimsenin rızkını artırır (kazancına bereket ihsan eder), Ona dünya dağları ağırlığınca iyilikler yazılır. Kıyamet günü yüce Allah her bir kılını nurlu kılar. Dünyadan cennetteki makamını görmeden de çıkmaz." (Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/362)

Yasin Suresi neye iyi gelir? Yasin Suresi okunuşu ve faziletleri! Ölünün arkasından..İLİŞKİLİ HABERYasin Suresi neye iyi gelir? Yasin Suresi okunuşu ve faziletleri! Ölünün arkasından..

KURAN'DA AMME SURESİ KAÇINCI CÜZ VE SAYFADA?

amme suresi okunuşu ve faziletleri

amme suresi okunuşu ve faziletleri

Amme suresi olarak da bildiğimiz Nebe Suresi, ismini ikinci âyette geçen 'enNebe’' sözcüğünden almıştır. 'Nebe' sözcük manasına baktığımızda 'haber' demektir. Toplamda 40 ayet-i kerimeden oluşan bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Kuran-ı Kerim'in 30. cüzünde yer alan Amme suresi, sayfa olarak 581. sayfada yer almaktadır. Kuran-ı Kerim sıralamasına göre 78, iniş sırasına göre ise 80. sûredir.

 • HADİS-İ ŞERİF: Hz. Peygamber’in Nebe'sûresini Mürselât sûresiyle birlikte namazın bir rekatında okuduğu bilinmektedir (Buhârî, 6, 28; Müslim, 275-279).

Recep ayında yapılacak istiğfar ve dualar! Recep ayının fazileti nedir? Recep ayı ibadetleriİLİŞKİLİ HABERRecep ayında yapılacak istiğfar ve dualar! Recep ayının fazileti nedir? Recep ayı ibadetleri

NEBE SURESİNİN OKUNUŞU! AMME SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Amme suresi 1. Sayfa

Amme suresi 1. Sayfa

Amme suresi 2. sayfa

Amme suresi 2. sayfa

AMME SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

1.SAYFA;

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Amme yetesâelûn(yetesâelûne).

2. Anin nebeil azîm(azîmi).

3. Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne).

4. Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).

5. Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).

6. E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden).

7. Vel cibâle evtâdâ(evtâden).

8. Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen).

9. Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten).

10. Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen).

11. Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen).

12. Ve beneynâ fevkakum seb'an şidâdâ(şidâden).

13. Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen).

14. Ve enzelnâ minel mu’sırâti mâen seccâcâ(seccâcen).

15. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten).

16. Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen).

17. İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).

18. Yevme yunfehu fîs sûri fe te’tûne efvâcâ(efvâcen).

19. Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben).

20. Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben).

21. İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden).

22. Lit tâgîne meâbâ(meâben).

23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben).

24. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben).

25. İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan).

26. Cezâen vifâkâ(vifâkan).

27. İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben).

28. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben).

29. Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben).

30. Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben).

2. SAYFA;

31. İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen).

32. Hadâika ve a’nâbâ(a’nâben).

33. Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben).

34. Ve ke’sen dihâkâ(dihâkan).

35. Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben).

36. Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben).

37. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben).

38. Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).

39. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).

40. İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben).

AMME SURESİNİN ANLAMI:

1. SAYFA;

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1. Birbirlerine neyi soruyorlar?

2. Büyük haberden mi?

3. Onlar, onun hakkında anlaşmazlık içindeler.

4. Hayır, yakında bilecekler.

5. Yine hayır, yakında bilecekler.

6. Yeryüzünü bir döşek yapmadık mı?

7. Ve dağları da birer kazık?

8. Sizi çiftler halinde yarattık.

9. Uykunuzu dinlenme zamanı yaptık.

10. Ve geceyi bir elbise yaptık.

11. Gündüzü geçim zamanı yaptık.

12. Üstünüze yedi sağlamı bina ettik.

13. Ve ışık saçan bir kandil.

14. Ve sıkıştırılmış bulutlardan şırıl şırıl akan su indirdik.

15. Onunla tahıl ve bitkiler yetiştirelim diye;

16. İç içe girmiş bağlar bahçeler.

17. Ayırma Günü belirlenmiş bir vakittir.

18. O gün Sur'a üflenir, bölükler halinde gelirsiniz.

19. Gökyüzü açılmış ve kapı kapı olmuştur.

20. Dağlar yürütülmüş, bir serap olmuştur.

21. Cehennem gözetleme yeri oldu;

22. Haddi aşanlar için varacakları yer olarak.

23. Orada "ahkaben" kalacaklardır.

24. Orada ne bir serinlik tadacaklar ne de içecek bir şey.

25. Yalnızca kaynar su ve irin tadacaklar.

26. Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak.

27. Onlar, hesap görüleceğini ummuyorlardı.

28. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanladılar.

29. Oysa Biz, her şeyi yazıp kaydettik.

30. Şimdi azabı tadın bakalım! Artık size azaptan başka bir şey artırmayacağız.

2. SAYFA;

31. Takva sahipleri için kurtuluş ve ödül vardır;

32. Bağlar ve bahçeler,

33. Dengi dengine, yaşıt, görkemli eşler,

34. Ve dolu kaseler.

35. Orada yalan da boş söz de duymazlar.

36. Bunlar, Rabb'inden hesaba karşılık verilen ödüldür.

37. O, göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabb'idir, Rahman'dır. Ondan bir hitaba, hiç kimse güç yetiremez.

38. O gün, o ruh ve o melekler saflar halinde hazır bulunur. Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler.

39. İşte bu Hakk gündür. Dileyen Rabb'ine varan bir yol edinir.

40. Sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi ellerinin yaptıklarıyla karşı karşıya gelecek ve gerçeği yalanlayarak nankörlük eden kimse: "Keşke toprak olsaydım." diyecek.

AMME SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Nebe (amme) Suresi'nin okumanın faziletleri şöyledir:

 • Allah, Nebe Suresini okuyan kimselere dünyada dağlar kadar sevap yazmaktadır,
   
 • Her gün Nebe Suresini okuyan kişinin rızkı artar ve malı bereketlenir,
   
 • İkindi namazından sonra Nebe Suresini okuyan kişi, dünya ve ahiret hayatında huzura ve mutluluğa erişir,
   
 • Nebe Suresini okuma alışkanlığı edinen kişi hırsız ve kötü insanlardan muhafaza edilir,
   
 • Nebe Suresi, kişideki iç sıkıntıyı giderir.
Taksim Camii'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' mahyası asıldı

İLİŞKİLİ HABER

Taksim Camii'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' mahyası asıldı

BİR YORUM YAPIN 11

Sedanurk. 8 ay önce

Nebe(Amme)suresi bebeklerde kolay uyumaya iyi geliyor diye duydum doğrumu bilen duyan varmı?

Toplam 4 beğeni

Faruk 1 yıl önce

Merhaba din kardeşim. Güzel bir sayfa olmuş.yapanlar dan allah razı olsun...

Toplam 12 beğeni

Gül 1 yıl önce

Allah razı olsun

Toplam 10 beğeni

Eyroy artatraory 1 yıl önce

Guzel

Toplam 6 beğeni

Cafer Taskin 1 yıl önce

Insan anlamini bilmeden mealini tefsirini okumadan dua oku gec sevap demeyin Okudugunuzu anlayin Ki kuran kerime göre yasayin rabbim bu kitaptan bizleri sorguliyacak mathematik kitabindan degil oku ikra ve anla

Toplam 23 beğeni
Yorumların Tümünü Okuyun