Öldükten sonraki hayatı konu edinen Nebe Suresi bir diğer adıyla Amme Suresinin Arapça okunuşu ve fazileti Müslüman kimseler tarafından bilinmesi gereken en önemli surelerin başında gelir.. Bazı dini kaynaklara göre özellikle de ikindi namazından sonra okunması tavsiye edilen Amme Nebe Suresinin hikmetleri ise fazladır.

Kuran-ı Kerim'de geçen her bir ayet-i kerime ve sure Allah (c.c)'un kelamı olmakla beraber ayrı ayrı özellik taşır. Hak Peygamber olan Efendimiz (SAV)'in diğer peygamberlerin tevhid mücadeleleri uğruna yaşadığı sıkıntılar, Allah (c.c)'un varlığı ve birliği, evren üzerindeki yaratılışının anlatıldığı Yasin Suresi ya da öldükten sonra kabir azabına karşı koruyucu bir sure olarak bilinen Mülk suresi gibi daha nice sure ve ayet-i kerimelerin sırları ile hikmetleri vardır. Son cüzde yani 30. cüzde yer alan Nebe suresi bir diğer adıyla Amme suresi olarak geçmektedir. Nebe/Amme suresinde ağırlıklı olarak geçen konu; kıyamet, öldükten sonra dirilme, hesap, ceza ve mükâfattır. 

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in kıyamet günü Kevser Şarabından içmemize vesile olabilecek surelerden biri olarak gördüğü Amme suresi ile ilgili şöyle buyurmaktadır: "Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Bu sureyi okuyan kimseye Allah’u Teala kıyamet gününde Kevser şarabından içirir." (Bursevi, Ruhul-Beyan, 10/313)

  • Ayrıca ikindi namazından sonra Amme Suresini okumanın faziletine ilişkin şöyle buyurulmaktadır:  “İkindi namazından sonra Nebe suresini (vird olarak) okursa, Allah’u Teala o kimsenin rızkını artırır (kazancına bereket ihsan eder), Ona dünya dağları ağırlığınca iyilikler yazılır. Kıyamet günü yüce Allah her bir kılını nurlu kılar. Dünyadan cennetteki makamını görmeden de çıkmaz. (Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/362)

KURANDA AMME SURESİ KAÇINCI CÜZ VE SAYFADA?

amme suresi okunuşu ve faziletleri

Amme suresi olarak da bildiğimiz Nebe Suresi, ismini ikinci âyette geçen 'enNebe’' sözcüğünden almıştır. 'Nebe' sözcük manasına baktığımızda 'haber' demektir. Toplamda 40 ayet-i kerimeden oluşan bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Kuran-ı Kerim'in 30. cüzünde yer alan Amme suresi, sayfa olarak 581. sayfada yer almaktadır. Kuran-ı Kerim sıralamasına göre 78, iniş sırasına göre ise 80. sûredir.

  • HADİS-İ ŞERİF: Hz. Peygamber’in Nebe’ sûresini Mürselât sûresiyle birlikte namazın bir rekatında okuduğu bilinmektedir (Buhârî, 6, 28; Müslim, 275-279).

NEBE SURESİNİN OKUNUŞU! AMME SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Amme suresi okunuşu

Amme suresi okunuşu

AMME SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

1. Amme yetesâelûn(yetesâelûne). 2. Anin nebeil azîm(azîmi). 3. Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne). 4. Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne). 5. Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne). 6. E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden). 7. Vel cibâle evtâdâ(evtâden). 8. Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen). 9. Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten). 10. Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen). 11. Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen). 12. Ve beneynâ fevkakum seb'an şidâdâ(şidâden). 13. Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen). 14. Ve enzelnâ minel mu’sırâti mâen seccâcâ(seccâcen). 15. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten). 16. Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen). 17. İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten). 18. Yevme yunfehu fîs sûri fe te’tûne efvâcâ(efvâcen). 19. Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben).

20. Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben). 21. İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden). 22. Lit tâgîne meâbâ(meâben). 23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben). 24. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben). 25. İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan).26. Cezâen vifâkâ(vifâkan). 27. İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben). 28. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben). 29. Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben). 30. Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben). 31. İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen). 32. Hadâika ve a’nâbâ(a’nâben). 33. Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben). 34. Ve ke’sen dihâkâ(dihâkan). 35. Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben).

36. Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben). 37. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben). 38. Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben). 39. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben). 40. İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben).

İLİŞKİLİ HABER

Namaz sureleri sıralaması! Namazda hangi sureler okunur? Namaz kılarken okunan zammı sureler

İLİŞKİLİ HABER

İşrak veya Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti ve kılınışı

İLİŞKİLİ HABER

Mülk suresinin Arapça okunuşu ve faziletleri! Tebareke suresi kaçıncı sayfada?

BİR YORUM YAPIN 6

hakses çocuk 4 ay önce

suremi ezberlemem kolaylaştı

Toplam 3 beğeni

hakses baba 7 ay önce

her müslüman her gün bir miktar kurani kemir okuması lazım.çok lazım.Müslümanın sevaplara şiddetle ihtiyacı olacağı zaman gelecek.Müslüman ölmeden mutlaka Kurani Kerimi okumasına öğrenmesi şart.Mevlaya emanet olunuz.

Toplam 19 beğeni

HAKAN ...ÇOBAN 5 ay önce

Rabbi yessir ...

Toplam 0 beğeni

Ahmet 9 ay önce

Hani meali nerede???

Toplam 6 beğeni

Birisi 1 ay önce

ne gerek var meale? oku geç işte. Dünya dağları kadar sevap!!!

Toplam 0 beğeni

amme.. 11 ay önce

Yüce Rabbim okuduklarımızla amel etmeyi nasip etsin amme süresi çok güzel müjdeli bir süre YÜCE ALLAH kevser şarabından bizlere içirecek..

Toplam 24 beğeni
Yorumların Tümünü Okuyun