Gusül abdesti ve namaz abdestinin farzları! Kuranda abdestin farzları

15 Ocak 2021, 08:58
Gusül abdesti ve namaz abdestinin farzları! Kuranda abdestin farzları

''Ben size kolay bir din ile gönderildim'' buyuran Peygamber Efendimiz (SAV)'in hadisinden de anlaşılacağı üzere Yüce Rabb'imiz ibadetlerimizde bile bizlere nice kolaylıklar bahşetmiştir. İşte gusül abdestinin ve abdestin farzları...

Vücudumuzdaki belli başlı bazı azaları usulüne uygun yıkamayı ve meshetmeyi içeren dini bir temizlik olan abdest, sağlık açısından büyük önem taşıdığı gibi arınmanın da en sağlam yoludur. Devamlı abdestli gezmenin fazileti ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV) hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: "Ölüm meleği geldiğinde abdestli olan kimseye şehitlik sevabı verilir.” (Beyhaki, Şuab, 4/285) Buradan yola çıkacak olursak, Müslüman bir kimse abdestsiz yere basmamalı ve ölümün bizi ne zaman yakalayacağı belli olmadığı için de her daim abdestli gezmelidir. Dinimiz bazı ibadetlerin uygulanışını abdest şartına bağlı kılmış, böylelikle de bizlere hem beden temizliğini hem de işlediğimiz onca günahtan sonra arınmamızı sağlamaktadır. Öyle ki abdesti olmayan bir kimse namazını kılamayacağı ya da Kuran-ı Kerim'e dokunamayacağı gibi Kabe'yi de tavaf edemez. Kolaylık üzerine inşa edilmiş olan dinimizde Allah (c.c), tıpkı diğer ibadetlerde olduğu gibi abdestte de bizlere büyük kolaylıklar sağlamıştır. Örneğin sağlık durumundan ya da yaşlılığından dolayı abdest almakta sıkıntı yaşayanlar için mest üzerine mesh etme kolaylığı vardır. Acele bir iş olduğunda ise hiç almamaktansa abdestin sadece farzlarını yerine getirip ibadetini uygulayabilir. İşte abdestin farzları:

TIKLA OKU: ABDESTİN SIRALAMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

ABDESTİN FARZLARI KAÇTIR, ABDESTİN FARZLARI NELER?

Abdestin farzları neler, abdest nasıl alınır?

ABDESTİN SÜNNETLERİ:

- Niyet etmek - Besmele çekmek - Elleri bileklerle 3 kez yıkamak - Ağız ve buruna su çekip temizlik yapmak - Misvak kullanmak ya da diş fırçalamak - Sakalı su ile temas ettirmek - El ve parmakları birbirine geçirip ovuşturmak - Başı meshetmek - Boynu meshetmek - Abdest almaya sağ organlardan başlamak

ABDESTİN RÜKÜNLARI/ FARZLARI: (4)

1 kez yüz yıkamak, 1 defa elleri dirseklerle birlikte yıkamak, 1 defa başın dörtte birini mesh etmek, Her iki ayağı da 1 defa topuklarla beraber yıkamak.

Şâfiî mezhebi bu şartlara, niyeti ve abdest organlarının sırası ile yıkanmasını da ekler.

TIKLA OKU: CÜNÜP YA DA ADETTEN SONRA GUSÜL NASIL ALINMALI?

ABDEST DUASI NEDİR? ABDEST ALDIKTAN SONRA KADİR SURESİ...

abdestin farzları

Hazreti Enes (r.a) rivayetine göre, Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: “Her kim abdestinin arkasından Kadir Suresini 1 kez okursa sıddıklardan olur, iki kere okuyan şehitler divanına yazılır, üç kere okuyanı ise, Allâh-u Te’âlâ, peygamberlerin cem olduğu makama ulaştırır.” (Deylemî, Firdevsü’l-Ahbâr, No:5549, 4/31; Râmûzu’l-Ehâdîs, No:5463, Sh:438; Süyûtî, el-Hâvî li’l-fetâvâ:1/524)

KURANA GÖRE ABDEST AYETİ KERİMESİ:

Abdestin farzları

“Ey o bütün îman edenler! Namaza kalkacağınız vakit yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınıza mesh edip her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın! Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın! Hasta yahut yolculuk hâlinde bulunursanız veya biriniz tuvaletten gelirse ya da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî münasebette bulunmuşsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de niyet ederek yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin! Allah (c.c) size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz.” (el-Mâide, 6)

HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE GUSÜL ABDESTİNİN FARZLARI NELER?

Gusül abdestinin farzları Hanefi mezhebinin görüşüne göre şu şekildedir:

Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve tüm vücudu eksiksiz ve hiç kuru yer kalmayacak vaziyette yıkamaktır.

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar