Cünüp ve adetten sonra boy abdesti nasıl alınır? Erkek ve kadın için Gusul abdesti alınışı

21 Temmuz 2020, 12:50
Cünüp ve adetten sonra boy abdesti nasıl alınır? Erkek ve kadın için Gusul abdesti alınışı

Dinimize göre kadınlarda ve erkeklerde gusul abdesti gerektiren bazı önemli durumlar vardır. Sünnete uygun hali ile gusul abdestinin alınışını tam bilemiyorsanız sizlere rehber olacak bilgilerimiz sizlerle. Kadınların adetten sonra erkeklerinde cünüplükten çıkmak için almaları gereken boy abdesti hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde! Gusul abdesti nasıl alınır, gusul abdesti gerektiren durumlar neler?

Gerek maddi gerek manevi temizliğin, imanın (kemal) şartlarından biri olarak vasıflandırıldığı dinimizde; temizlik Müslüman kimsenin hayatında vazgeçilmez bir parça olmalıdır. Gösterişten uzak yalnızca Allah (c.c)'un rızasını kazanmak maksadıyla yaptığımız ibadetlerin kabulü için temizliğimize karşı çok hassas ve dikkatli olmalıyız. Allah (c.c) kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’de erkekler için, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyurur iken kadınlar için de "Ey Muhammed, sana kadınların hayız halinden sorarlar. De ki: O, kadına eziyet veren bir haldir. Hayız halindeyken kadınlardan uzaklaşın ve temizleninceye kadar da onlara yaklaşmayın. Temizlendikten sonra onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın" (el-Bakara;2/222). Cünüp , hayız ve nifas gibi hükmi kirliliklerden arınmak için dinimizce yapılması emredilen boy abdestinin yani gusul abdestinin alınışını sizlere derledik. Kadınlarda ve erkeklerde gusul abdesti almayı gerektiren durumlarda sünnete uygun abdest alınış şekli için haberimizin detaylarını mutlaka okumalısınız. Kadın ve erkeklerin gusul abdesti ile ilgili bilmeleri gereken her şey...

TIKLA OKU: HANGİ AKINTI ABDESTİ HANGİ AKINTI GUSLÜ GEREKTİRİR?

GUSUL NE DEMEK? GUSUL ABDESTİ NE ZAMAN ALINIR? BOY ABDESTİ GEREKTİREN DURUMLAR

Gusul ne demek? Gusul abdesti ne zaman alınır?

Sözlük anlamına baktığımızda 'temizlemek, yıkamak' anlamına gelen gusul kelimesi terim olarak kullanıldığında adet, lohusa ve cünüplük gibi durumlardan temizlenme niyetiyle tüm vücudu su ile yıkamayı kapsar. Halk arasında 'boy abdesti' olarak nitelendirdiğimiz durum bazı yerlerde "büyük abdest" olarak da geçmektedir. 

GUSUL ABDESTİ GEREKTİREN DURUMLAR:

1- ADET DÖNEMİ (HAYIZ)

Her kadının ay başında gördüğü adet kanamasının kesildiği vakit gusül abdesti alınması zorunludur. Bu vakti geciktirmek büyük bir günahtır.

2- NİFAS (LOHUSA)

Yine kadınların özel halleriyle ilgili bir durum olan nifas hali yani doğumdan sonraki lohusalıkta gusül gerekir.

Gusul almayı gerektiren durumlar

3- CÜNÜP OLMA DURUMU

Eşlerin birbirlerine yakın temasta bulunmasından sonra meni gelse de gelmese de girdiği hal cünüp olmaktadır. Kadından ya da erkekten (cinsi zevkle) meninin gelmesi cünüplüğün ikinci nedenidir. Meninin uykuda ya da uyanıkken,bilinçli ya da bilinçsiz gelmesi sonucu değiştirmez.

Şâfiîler dışında fakihlerin geneli, cünüplük için meninin şehvetle gelmesini şart gördüklerinden, ağır kaldırma, düşme, hastalık gibi nedenlerden dolayı gelen meniyi cünüplük saymazlar. Uyanılan vakit kişi ihtilam olduğunu anımsamaz da kıyafetine meni bulaştığını görürse gusül gerekir. İhtilam olmasına rağmen çamaşırda iz görülmezse gusül gerekmez.

Tuvalete girerken okunacak dua

GUSUL ABDESTİNDEN ÖNCE ABDEST ALINMALI!

Gusul abdesti alınışı

Alemlerin Efendisi Sevgili Peygamberimiz (SAV)'in eşi Hz. Âişe (r.a)boy abdestinden önce normal abdest almanın müstehap davranışlar arasında olduğunu  şöyle rivayet etmiştir:

''Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) cünüplükten kurtulmak için yıkandıkları zaman önce ellerini yıkamakla başlarlardı. Sonra namaz için abdest alır gibi abdest alırlardı. Sonra parmaklarını saçlarının arasına sokup diplerini hilallardı. Sonra başlarının üzerine elleriyle üç avuç su dökerler, ondan sonra da bedenlerine su dökerek suyu vücutlarının her tarafına ulaştırırlardı.” (Buhârî, Gusül, 1)

ABDEST ALDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA:

Abdest aldıktan sonra okunacak dua! Abdest duası

Türkçe okunuşu: "El mütedeh-hirine vec'alni min i'badikes-salihine veca'lni minel-lezine la havfûn a'leyhim vela hüm yehzenûn. Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abduke ve resulûke esteğfirûke ve etûbû ileyk.

SÜNNETE UYGUN GUSUL ABDESTİ NASIL ALINIR? KADIN VE ERKEK İÇİN GUSUL ABDESTİ ALINIŞI:

Kadın ve erkek için gusul abdesti alınışı

Gusul abdesti almak isteyen kadın veya erkek, banyoya girerken ''Eûzü-Besmele" çekmeli ve sol ayağı ile banyoya girmeli. (Gusul abdesti almadan önce tırnaklarda oje ve benzeri su geçirmeyen maddeler varsa yapıştırıcı gibi bunlar temizlenmeli.) İlk olarak eller ve avret yerleri yıkanır ve bütün beden kir ve pisliklerden arındırılmalı. Sonra her hayırlı işin başında söylediğimiz besmelemizi çekip "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet etmeliyiz. (Niyet Şafi Mezhebinde farzdır!)

Niyetten sonra namaz abdesti gibi abdest alıp ağza 3 defa dolu su alıp her defasında ağzı boğaza kadar gargara yapmak için çalkalanmalı. (Ağzı yıkama Hanefi Mezhebinde farzdır!)

Burna 3 kez su çekerek temizlenmeli. Buradaki ölçü, çekilen suyun burnu sızlatacak derinlikte olmasıdır. (Burna su çekme Hanefi Mezhebinde farzdır!)

Abdestten sonra önce başa sonra sağ omuza ve sol omuza 3 kez su döküp vücudun her yeri kuru yer kalmayacak gibi yıkanmalı.(Göbek boşluğuyla küpe deliklerine su gitmesi unutulmamalı!) (Bütün vücudu yıkamak Hanefi mezhebinde farz!)
Ayakları yıkayıp sonra dağ ayakla banyodan çıkılmalı.

NOT: KADIN VE ERKEKLERDE GUSUL ABDESTİ ALMA ŞEKLİ AYNIDIR, HİÇBİR FARK YOKTUR...

GUSUL ABDESTİNİN FARZLARI VE SÜNNETLERİ NELER?

Gusul abdesti farzları ve sünnetleri

BOY ABDESTİNİN FARZLARI:

1 kez ağza dolu dolu su vermek,

1 kez burna su çekmek,

1 kez de tüm vücudu yıkayıp, temizlemek.

Ağzı, burnu ve bedeni en az 1 kere yıkamak farzdır. 3 kere yıkayan farzı yapmış olduğu gibi sünnet sevabını da kazanabilir.

BOY ABDESTİNİN SÜNNETLERİ:

Gusle besmele ve niyet ile başlamak, (Mâlikîler ile Şâfiîlerde niyet farzdır.) Hanbelîlere göre ise, niyet guslün sıhhat şartıdır.
Elleri ve avret yerini yıkamak,
Bedenin herhangi yerinde kiri temizlemek,
Gusül abdestinden önce normal namaz abdesti almak,
Su birikintisi varsa ayakları sona bırakmak,
Abdestten sonra önce 3 kez başa, sonra sağ sonra sol omuza su dökmek, sonra diğer organları yıkamak, her seferinde bedeni iyice ovuşturmak,
Her organı 3 kez yıkamak,
Suyu israf etmemek,
Avret yerlerini kapatarak yıkanmak,
Gusül sırasında konuşmamak,
Gusülden sonra hemencik giyinmektir.

YARA BANDI İLE GUSUL ABDESTİ ALINIR MI? YARA VARKEN ABDEST...

Vücutta kırık olan ya da yaralı organı yıkamak, oraya zarar verecekse ya da yaranın iyileşmesini uzatacaksa üzerine bağlı alçı ya da bez gibi şeye abdestte ya da gusülde 1 kez mesh edilir.  Hz. Ali (r.a.) şöyle demiştir: “Bileklerimden biri kırılmıştı. Peygamber’e (s.a.s.) sordum, o da sargıların üzerine mesh etmemi emretti.” (İbn Mâce, Tahâret, 134)

GUSUL ABDESTİ İLE NAMAZ KILINIR MI?

Gusul abdestiyle namaz kılınır mı?

Farz namazları kılmadan önce aldığımız normal namaz abdestinde olduğu gibi gusul abdesti alınca da direkt namaz kılıp kılamayacağımız merak edilen sorulardan bir tanesidir. Gusul abdestli kişi aynı zamanda normal namaz abdestli de olacağı için bu abdestle namaz kılabilir, bir kez daha abdest alması şart değildir.

KADINLARDA ADET SONRASI GUSUL! REGL KANAMASI NE ZAMAN BİTER?

Kadınların her ay başında gördükleri adet dönemi kanamalarında regl sürecinin bitmesi gelen kanın durması halinde biter. Adet kanamasının 10. gününden sonrasında gelen lekelenme ya da kan özüre girer dolayısıyla gusul abdesti yani temizlenme gerektirir.

Adeti bitmiş kadının çamaşırında görülecek olan akıntı bembeyaz renkte olur. Bundan sonra gelecek olan bulanıklığa bakılmaz. Ümmü Atiyye şöyle rivayet etmiştir:

“Biz hayız bittikten sonra sarılığı ve bulanıklığı bir şey (hayızdan) saymazdık.” (Buhârî, Hayz, 26; Ebû Dâvûd, Taharet, 117; Nesâî, Hayz, 7)

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar