Gusül gerektiren durumlar! Hangi akıntı abdesti, hangisi guslü gerektirir? Meni, mezi ve vedi..

04 Kasım 2020, 13:15
Gusül gerektiren durumlar! Hangi akıntı abdesti, hangisi guslü gerektirir? Meni, mezi ve vedi..

Gündelik yaşantımızda kadın ve erkeklerde gusül abdesti alınmasını gerektiren bazı durumlar yaşanabilir. Bu durumlarda olabildiğince hassas davranarak temizlenmeyi geciktirmemek gerekir. Allah'ın emrettiği şekilde tertemiz olabilmek için guslü gerektiren durumlar nelerdir iyi bilmeliyiz. Gusül abdesti ne zaman alınmalı, meni ya da mezi gusül gerektirir mi? Meni nedir, mezi nedir? Meni ile mezi nasıl ayırt edilir?

Yüce Allah (c.c), kitabı olan Kuran-ı Kerim'in (Bakara, 222 suresinde) “…Allah temizlenenleri sever” ayeti zikredilmektedir. Dinimizde büyük bir önem verilen gerek manevi gerek beden temizliği konusu ile ilgili pek çok hadis ve ayet bulunmaktadır. Bu temizliğin gerçekleştirilmesini sağlarken iki ayrı konu esas alınabilmektedir. Bunlardan biri farz ibadetlerimizi gerçekleştirmeden önce ön hazırlık olarak yaptığımız normal abdesttir. Bununla ilgili Ebû Hureyre (ra) şöyle söyledi: Ben dostum SAV’i şöyle buyururken işittim: “Mü’minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır.” (Müslim, Tahâret 40. Ayrıca bk. Nesâî, Tahâret 109). Diğeri de belirli zamanlarda vücudun temizliği için alınan gusül abdestidir. Hz. Âişe (radıyallahu anhâ) Peygamber Efendimiz (SAV)'in gusül abdesti alma şekli ile ilgili de şöyle buyuruyor: "Resulullah (SAV) cenabetten gusledince önce ellerini yıkamaktan başlardı, sonra namaz abdesti gibi abdest alırdı. Sonra parmaklarını suya batırır, onlarla saç diplerini  hilallerdi. Deriyi ıslattığı kanaati hasıl olunca tepesinden üç kere su dökerdi. Sonra da bedeninin geri kalan kısımlarını yıkardı. En sonra da ayaklarını yıkardı." Erginlik dönemine ulaşmış olan her Müslüman kadında ve erkekte görülen hayız ve cünüplük durumunda alınması gereken gusül abdesti ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırmaya çalıştık. İşte gusül abdesti gerektiren/gerektirmeyen durumlar...

TIKLA OKU: KADIN VE ERKEK İÇİN SÜNNETE UYGUN GUSUL ABDESTİ ALINIŞI

KADINLARDA BEYAZ AKINTI VE KOKUSUZ AKINTI ABDESTE ENGEL Mİ?

Kadınların özel durumlarındaki regl, lohusalık ve özür kanı haricinde gelen akıntıların abdesti sakatlayıp sakatlamadığına dair direkt olarak Peygamber Efendimiz (SAV)'den bizlere ulaşmış bilgi bulunmamaktadır. Günümüzdeki tıbbi bilgilere göre sağlıklı bir kadın vücudundan gelen beyaz ve kokusuz akıntı normal bir durum olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu akıntı rahimden değil daha aşağıdan gelmekte dolayısıyla da necis maddelerle karışmaz. Bu nedenle temiz sayılan akıntı abdesti bozmadığı gibi çamaşıra bulaşması da namaza mani olmamaktadır (Kâsânî, Bedâî’, I, 24; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 305).

Hanefî mehhebine göre alimlerin görüşü:

"Kadınların, vajina organlarında gördükleri normal ıslaklık, insanların ağız, burunlarından gelen akıntı ve bedenlerinden çıkan ter gibi değerlendirilmelidir." (bk. Reddu’l-Muhtar, 1/166).

TIKLA OKU: ADETLİYKEN SAÇ BOYANIR MI? SAÇ BOYASI GUSLE ENGEL Mİ?

GUSÜL ABDESTİ HANGİ DURUMLARDA ŞART DEĞİLDİR? GUSÜL ABDESTİ GEREKTİREN DURUMLAR!

Gusül abdesti gerektiren ve gerektirmeyen durumlar

TIKLA OKU: ABDESTİ NELER BOZAR, NELER BOZMAZ?

Temizlenmek ve arınmak için alınan gusül abdestinin alınmasındaki esas amaç hükmi kirlilikten kurtulmaktır. Adet dönemi (hayız), cünüplük ve nifas (lohusa) durumunda alınması farz olan gusül abdesti kişilerin oruç tutmaya devam etmeleri ya da namaz vaktine kadar yıkanmayı geciktirmesi günah olmayıp, namazın kılınabileceği son vakit öncesine kadar alınması farz görülen bir durumdur. Kadın ve erkeklerde görülen 3 durum gusül gerektirmektedir:

1- ADET DÖNEMİ (HAYIZ)

Her kadının ay başında gördüğü adet kanamasının kesildiği vakit gusül abdesti alınması zorunludur. Bu vakti geciktirmek büyük bir günahtır.

2- NİFAS (LOHUSA)

Yine kadınların özel halleriyle ilgili bir durum olan nifas hali yani doğumdan sonraki lohusalıkta gusül gerekir.

TIKLA OKU: LOHUSALIKTA DUA VE İBADETLER

3- CÜNÜP OLMA DURUMU

Eşlerin birbirlerine yakın temasta bulunmasından sonra meni gelse de gelmese de girdiği hal cünüp olmaktadır. Kadından ya da erkekten (cinsi zevkle) meninin gelmesi cünüplüğün ikinci nedenidir. Meninin uykuda ya da uyanıkken,bilinçli ya da bilinçsiz gelmesi sonucu değiştirmez. Şâfiîler dışında fakihlerin geneli, cünüplük için meninin şehvetle gelmesini şart gördüklerinden, ağır kaldırma, düşme, hastalık gibi nedenlerden dolayı gelen meniyi cünüplük saymazlar.

Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti gerektiren durumlar

TIKLA OKU: ABDESTSİZ DUA VE SURE OKUNUR MU?

Uyanılan vakit kişi ihtilam olduğunu anımsamaz da kıyafetine meni bulaştığını görürse gusül gerekir. İhtilam olmasına rağmen çamaşırda iz görülmezse gusül gerekmez.

MENİ, MEZİ VE VEDİ NEDİR? HANGİ AKINTI ÇEŞİDİ GUSÜL GEREKTİRİR?

Erginlik çağına gelmiş kişide şu dört çeşit durum görülebilir: 1. İdrar, 2. Meni, 3. Mezî, 4. Vedî. Cinsel hareketlilik sonucu ortaya çıkan meni ve mezi ortaya çıkar. Özellikle de mezi cinsel düşünce, tefekkür bakma ve ellemeden sonra gelirken meni ise daha çok cinsel birleşmeden sonra meydana gelebilir. Özellikle de mezi farklıdır. Akıntı gibi gelebilir ancak meni gibi hareketi hızlı olmaz hemde daha açık renklidir ve sızıntı gibi gelir. (SADECE ABDESTİ BOZAR) Meziden sonra abdest almak ve kirlendiyse çamaşırı temizlemek yeterlidir. Meniden sonra (GUSUL ŞARTTIR.) Meni ve mezinin hükümleri bu şekildedir. Ergenlik çağına ermiş gençlerde kışkırtmamak kaydı ile sadece bilgi amaçlı bu bilgiler anlatılmalıdır. Meni, mezi ve vedi gibi bu sıvılarla ilgili merak edilen ve bilinmesi gereken önemli ayrıntılar...

MENİ NEDİR? MENİ GUSUL GEREKTİRİR Mİ? İŞTE ÖZELLİKLERİ...

Cinsel duyguların aşırı yoğunlaşması sonucunda gelen meni, şehvetli ya da şehvetsiz şekilde çıkan uzuvdan kendine özel kokusu ve beyaz renkli koyu sıvısı ile kendini belli eder. Çoğu zaman Mezi ile karıştırılabilmektedir. Bel soğukluğu, yük taşıma ya da karşı cinsi düşünme gibi durumlarda görülen sıvı ise Mezi veya Vedidir.

Meni ile mezi nasıl ayırt edilir?

Katı ve kokulu olan menidir, kuruyunca tabaka bırakır. Mezi de daha sıvı şekilde görülmekle beraber idrar renginden daha koyudur.

TIKLA OKU: ADET SONRASI AKINTI VE LEKE İLE NAMAZ KILINIR MI?

Gusül gerektiren ve gerektirmeyen durumlar

MEZİ NEDİR? MEZİ GUSUL GEREKTİRİR Mİ? İŞTE ÖZELLİKLERİ...

Gusül gerektirmeyen mezi sıvısı yukarıda bahsedildiği gibi daha koyu renkli ve akışkandır. Mezi geldiği vakit normal abdest almak ve o yeri su ile temizlemek yeterlidir. Gusül şartı yoktur.

Hz. Ali (r.a) şöyle buyurur: “Mezî ile müptelâ bir kimse idim. Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e sorsun diye Mıkdâd bin el-Esved’e söyledim. Sordu. Efendimiz (s.a.v):

«‒Abdest almayı gerektirir.» buyurdular.” (Buhârî, İlim, 51)

VEDİ NEDİR? VEDİ GUSÜL GEREKTİRİR Mİ? İŞTE ÖZELLİKLERİ...

Küçük abdesti yaptıktan sonra gelen kokusuz, beyazımsı bulanık yapışkan sıvıya denir. Kişinin gusül alması gerekmez.

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar