Abdest sıralaması nedir, abdest nasıl alınır? Abdest alırken okunacak dualar

Birçoğumuz özellikle de farz namazlardan önce abdest alırken şeytanın vesvesesine uğrar ve abdestin tam anlamıyla olup olmadığından şüphe eder. Sünnete uygun abdest alma şeklini uyguladığınızdan eminseniz, vesveseye aldırış etmeyip ibadetinize yönelebilirsiniz. Peki abdest alırken sıralamaya nasıl dikkat edilmeli? Abdest nasıl alınır, abdest alırken okunacak dualar neler? Abdestte uzuv sırasına göre okunan dualar...

Peygamber Efendimiz (SAV), abdest almanın önemi ve faziletlerine işaret eden hadis-i şerifinde, ''Kuşkusuz benim ümmetim kıyamet gününde abdest izlerinden yüzleri, elleri ve ayakları (nur gibi) parlak olarak (mahşer yerine) dâvet edilecekler. Kimin yüzünün parlaklığını arttırmaya gücü yeterse, bunu yapsın (çok abdest alsın)'' -Buhârî/Müslim buyurmaktadır. Ahiret günü ayın on dördü gibi parlak bir şekilde Allah (c.c)'un huzuruna çıkmak isteyen Müslüman kimseler, ibadetlerine başlamadan önce abdestlerini sünnete uygun en güzel şekilde almalıdır. Ebu Hureyre (r.a)'ın rivayetlerine göre abdest alma durumu ile ilgili bir de şöyle bir hadis-i şerif vardır: ''Sizden birisi uykusundan uyandığı zaman abdest alıp üç defa sümkürsün. Çünkü şeytan onun genizlerinde geceler.''- Buhari, Bed'ul- Halk 11; Müslim, Taharet 23 (238). Asr-ı saadet müminlerinin zamanında sürekli abdestli olmaya ve her vakit namaz için ayrı ayrı abdest almaya büyük bir önem verilirdi. Öyle ki Sevgili Efendimiz (SAV), Hz. Bilâl’i yanına çağırıp: “–Bilâl! Hangi ameli yaparak benden önce cennete girdin? Ne zaman (rüyamda) cennete girsem, ayakkabılarının tıkırtısını önümde duyuyorum. Dün gece de cennete gitmiştim, ayakkabılarının tıkırtısını yine önümde duydum…” buyurdu. Bilâl (r.a) şöyle cevap verdi: “–Yâ Rasûlâllah, her ezan okuyuşumda, muhakkak iki rekât namaz kılarım. Abdestim bozulduğunda da hemen abdest alır ve üzerimde Allâh’ın iki rekât namaz hakkı olduğunu düşünürüm.” dedi. Efendimiz (SAV) “–İşte bu ikisi sâyesinde!” buyurdular. (Tirmizî, Menâkıb, 17/3689; Ahmed, V, 354)

TIKLA OKU: ABDESTİ NELER BOZAR, NELER BOZMAZ?

ABDEST NASIL ALINIR? KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN ABDEST ALINIŞI:

Abdest nasıl alınır? Abdest alma sıralaması

Abdest nasıl alınır? Abdest alma sıralaması

Kıyafetin ıslanmaması için önce kollar dirsek yukarısına kadar güzelce sıvazlanır ve "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ardından "Eûzübillahi mineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm" çekilir. 

ELLERİNİZİ YIKAYIN...

Ellerinizi bileklerinize kadar üç kez yıkayın. Bu esnada parmak aralarına su girmesine ve varsa yüzüğü oynatıp altının yıkanmış olmasına dikkat edin.

AĞZINIZA SU ALIN...

Sağ avcunuzun içine 3 defa ayrı ayrı su alıp her seferinde ağzınızı iyice çalkalayın.

BURNUNUZA SU VERİN...

Sağ avcunuzla burnunuza 3 kez ayrı ayrı su çekip sol elinizle sümkürerek burnunuzu temizleyin.

YÜZÜNÜZÜ YIKAYIN...

Abdest alma şekli! Abdest nasıl alınır?

Abdest alma şekli! Abdest nasıl alınır?

Alın dibinde saçların bittiği yerden kulak yumuşağına ve çene altına kadar yüzün tamamını 3 defa yıkayın.

SAĞ KOLUNUZU YIKAYIN...

Sağ kolu dirsekleri de alacak şekilde 3 defa yıkayıp kolun her yerini, kuru kalmayacak şekilde ovarak yıkayın.

SOL KOLUNUZU YIKAYIN....

Sol kolu dirsekleri de alacak şekilde 3 defa yıkayıp kolun her yerini, kuru kalmayacak şekilde ovarak yıkayın.

BAŞINIZI MESH EDİN...

Elinizi suyla ıslattıktan sonra sağ elin içi ve parmaklarını başın üstüne koyup 1 kez mesh edin.

KULAKLARI YIKAYIN...

Abdestte kulak nasıl yıkanır?

Abdestte kulak nasıl yıkanır?

Ellerinizi yine ıslattıktan sonra sağ elin şehadet parmağını kullanarak sağ kulak içi, baş parmağınızla da kulağın dış tarafını; sol elin şehadet parmağıyla da sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası mesh edin.

BOYNU YIKAYIN...

Elleri tekrardan ıslatmaya gerek kalmadan geri kalan üçer parmağın dışıyla boynu mesh edin.

SAĞ AYAĞINIZI YIKAYIN...

Topukları da içine alacak gibi 3 kez sağ ayağı yıkayın. Yıkama sırasında parmak uçlarından başlayarak parmak araları da dahil güzelce temizleyin.

SOL AYAĞINIZI YIKAYIN...

Topukları da içine alacak gibi 3 kez sol ayağı yıkayın. Yıkama sırasında parmak uçlarından başlayarak parmak araları da dahil güzelce temizleyin.

TIKLA OKU: CÜNÜP VE ADETTEN SONRA GUSUL ABDESTİ TARİFİ

ABDESTİN FARZLARI VE SÜNNETLERİ NELER? ABDESTİN MEKRUHLARI...

Abdestin farzları ve sünnetleri

Abdestin farzları ve sünnetleri

ABDESTİN RÜKÜNLARI/ FARZLARI:

1 kez yüz yıkamak, 1 defa elleri dirseklerle birlikte yıkamak, 1 defa başın dörtte birini mesh etmek, Her iki ayağı da 1 defa topuklarla beraber yıkamak.

ABDESTİN SÜNNETLERİ:

- Niyet etmek - Besmele çekmek - Elleri bileklerle 3 kez yıkamak - Ağız ve buruna su çekip temizlik yapmak - Misvak kullanmak ya da diş fırçalamak - Sakalı su ile temas ettirmek - El ve parmakları birbirine geçirip ovuşturmak - Başı meshetmek - Boynu meshetmek - Abdest almaya sağ organlardan başlamak

ABDESTİN MEKRUHLARI:

Sümkürmeyi sağ elle yapmak, abdest alırken uzuvları 3'ten az ya da fazla yıkamak, suyu yüzüne çarparak yıkamak, suyu çok az ya da aşırı israf ederek kullanmak, abdest sırasında konuşmak, ve sünnetlerini yapmamak.

TIKLA OKU: DEVAMLI ABDESTLİ OLMANIN SEVABI! ABDESTLİ ÖLMEK..

ABDEST ALIRKEN OKUNACAK DUA! ABDEST SIRASINA GÖRE DUALAR...

Abdest alırken okunacak dua

Abdest alırken okunacak dua

Her aza sonrası Efendimiz (SAV)'e salavat getirilebilir...

Ağıza su alınırken: Allah'ım, Kuran okumam için bana yardım et, Seni anmam, şükretmem ve güzel ibâdette bulunmam için de yardımını benden esirgeme, denilebilir.

Burna su çekilirken: Allah'ım, cennet kokusunu bana koklat denilebilir.

Yüz yıkanırken: Allah'ım, yüzlerin ak ve kara olduğu günde yüzümü ak eyle, denilebilir.

Sağ el yıkanırken: Allah'ım, amel defterimi sağ elime ver ve beni kolay bir hesaba tabi' tut, denilebilir.

Sol el yıkanırken: Allah'ım! Amel defterimi sol elime verme, arkamdan da verdirme, denilebilir.

Baş meshedilirken: Allah'ım! Arş'ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde beni Arş'ın gölgesinde bulundur, denilebilir.

Kulaklar meshedilirken: Allah'ım! Beni, sözü dinleyip en güzeline uyan kullarından eyle, denilir. Boyun meshedilirken: Allah'ım! beni cehennem ateşinden azâd et, denilebilir.

Sağ ayak yıkanırken: Ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sabit kıl, denilebilir.

Sol ayak yıkanırken: Allah'ım günahımı bağışlanmış, iş ve gayretimi şükre lâyık görülmüş, ticaretimi kesad bulmamış ölçü ve anlamda kıl, denilebilir.

ABDEST ALDIKTAN SONRA OKUNACAK DUALAR! ABDEST İLE İLGİLİ HADİSLER

Abdest alırken okunacak dua

Abdest alırken okunacak dua

Kim abdest alır ve sonra: 'Sübhanekellahümme ve bî-hamdike eşhedü ellâ ilahe illâ ente esteğfiruke ve etubu ileyk.' derse, bu beyaz bir kağıda yazılır, ağzı mühürlü bir pere konulur, kıyamete kadar ne kırılır ne de açılır.» (Taberânî: El-Evsat')

Osman ibni Affân (r.a) şöyle rivayet etmektedir ki, Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: “Her kim, abdestini bitirdiğinde üç kere: Eşhedü enla ilahe illallah derse, anasından doğduğu gündeki gibi bütün günah­ları silinmedikçe (o abdestinden) kalkmaz.” (İbni Sünnî, Amelü’l-yevmi ve’l-leyle, No:29, Sh:17)

Sevbân (r.a)'un rivayetine göre, Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurdu: “Her kim güzelce abdest alır da abdestini bitirdiğinde:  لاَ إِلٰــهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ “Allâh-u Teâlâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, tektir; hiç bir şerîki (ortağı) yoktur. Ey Allâhım! Beni son derece tevbe edenlerden ve tam manâsıyla temiz­lenenlerden kıl” derse, Allâhu Teâlâ ona cennetin sekiz kapısını açar, o kişi, istediğinden girer. (İbnü Sünnî,, Amelü’l-yevmi ve’l-leyle, No:32, Sh:18; Ebû Dâvûd)

Hazreti Enes (r.a) rivayetine göre, Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: “Her kim abdestinin arkasından Kadir Suresini 1 kez okursa sıddıklardan olur, iki kere okuyan şehitler divanına yazılır, üç kere okuyanı ise, Allâh-u Te’âlâ, peygamberlerin cem olduğu makama ulaştırır.” (Deylemî, Firdevsü’l-Ahbâr, No:5549, 4/31; Râmûzu’l-Ehâdîs, No:5463, Sh:438; Süyûtî, el-Hâvî li’l-fetâvâ:1/524)

NECMETTİN HOCADAN GUSUL ABDESTİ TARİFİ:

Limonlu çay içmenin faydaları! Limonlu çay ile hızlı kilo verme yöntemi

İLİŞKİLİ HABER

Limonlu çay içmenin faydaları! Limonlu çay ile hızlı kilo verme yöntemi

BİR YORUM YAPIN 0