Kuran şefaat eder mi? Şefaat etme hakkı kimlerdedir, kimlere şefaat edilmez?

26 Nisan 2021, 09:07
Kuran şefaat eder mi? Şefaat etme hakkı kimlerdedir, kimlere şefaat edilmez?

Kuran-ı Kerim'de şefaat ile ilgili ayet ve Peygamberimizin hadis-i şeriflere baktığımızda Allah (c.c)'un izni ile bazı salih mümin kimselere şefaat etme hakkı verilmiştir. Şefaat nedir, şefaat kimlere edilir? Peygamberimizin şefaati ile ilgili hadisler...

Allah (c.c.) ve Resulüne (SAV) itaat eden herkesin öncelikli olarak gerçekleşmesini istediği en önemli talebi cennete gitmektir.  Allah (c.c.)'un rızasını kazanabilmek için ise bu dünyada hayat çizgimizi ona göre çizmeliyiz. Yaptıklarımızın ve konuştuklarımızın her biri büyük-küçük demeden en ince ayrıntısına kadar yazıldığı için ahirette hepsi bizim ya lehimize ya da aleyhimize yönelik geri dönecektir. Verdiğimiz cevaplar doğrultusunda son istikametimiz bize söylenecek ve her müminin yardıma ihtiyacı olacağı bu zamanda şefaat etme hakkı olan insan ve melekler, Allah (cc)'un izni ile bizi kurtarmaya gelecektir. Bu anlamda baktığımızda bizler için oldukça önemli bir konu olan şefaat etme durumunu sizler için konumuzda incelemeye çalıştık. Peki şefaat nedir, şefaat hakkı kimlere aittir? Şefaat kelimesi Arapça kökenli bir sözdür. İslami terminolojisindeki anlamı ise bir kimsenin Allah (c.c) tarafından affedilmesi için yaptığı yalvarıştır. Mümin kimselere acıyan, merhamet eden anlamındaki Er-Rauf esması ile biz kullarını affetmek için olanaklar sunan Allah (c.c), kendisinin (c.c) izin verdikleri bazı kullarında şefaat etme hakkı tanır.

Şehit kimlere denir? Şehitliğin mertebeleri nelerdir? Enkaz ve göçük altında kalan...İLİŞKİLİ HABERŞehit kimlere denir? Şehitliğin mertebeleri nelerdir? Enkaz ve göçük altında kalan...

ŞEFAAT KİMLER EDEBİLİR? ŞEFAAT ETME HAKKI KİME AİT?

şefaat nedir, şefaat kimlere edilir

İlk ve en büyük şefaatçimiz Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’dir.  Yüce Rabb’imiz (c.c) bütün peygamberlere kesin gerçekleşecek bir dua hakkı vermiştir. Tüm peygamberler bu haklarını dünyada kullanmışlardır ancak Peygamberimiz (SAV) hariç!  Kendileri bu hakkı ahirete saklamışlardır. Mümin olarak ölen kulların affı için dua edeceklerdir. İsra Suresi'nin 79. Ayeti şöyledir: "Umulur ki Rabbin seni Makam-ı Mahmud'a eriştirir." Gelecekte Hz. Peygamber'e verileceği vaat edilen bu makam nedir? Hz. Peygamberimiz'e (s.a.v.) bu ayette vaat edilen bu makam soruluyor. Kendileri (sav) : 

''Ümmetimden günah işleyenlere yapacağım şefaat makamıdır'' buyuruyorlar. Şefaate başka bir delil de Duha suresinden verebiliriz. Beşinci ayette "Rabbin sana ileride lütuflarda bulunacak ve sen razı olacaksın" buyurulur. Efendimiz'e (s.a.v.) neden razı olacaksın diye sorulur, Efendimiz ise; ümmetimden bir tek insan ateşte kaldıkça razı olmam buyurmuştur.  Başka bir hadiste ise Hz. Peygamber (s.a.s.), "Her Peygamberin bir duası vardır. Ben ise, inşaallah duamı kıyamet gününde ümmetime şefâat etmek için saklamak istiyorum." buyurmuştur (Buhârî, Müslim). 

Ezan okunurken yapılacak dua! Ezan duası nedir, Ezan duasının faziletleriİLİŞKİLİ HABEREzan okunurken yapılacak dua! Ezan duası nedir, Ezan duasının faziletleri

şefaat kimlere edilmez

İkinci şefaatçilerimiz ise meleklerdir. "Göklerde nice melekler var ki; Allah dilediği ve razı olduğu kullar için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamayacaktır." (Necm suresi, 26.Ayet) 

''HZ. OSMAN PEYGAMBER DE ŞEFAAT EDEBİLECEK''

(O gün) Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. (Meryem, 87; Bakara, 143) Hz.Osman (r.a) efendimize de şefaat hakkı verilmiştir. Efendimiz (SAV) ‘“Allâh’a yemin ederim ki, elbette Osman, ümmetimden hepsi de cehennemlik olan yetmiş bin kişiye şefâat edecek ve onları cennete sokacak.” (Deylemî, Firdevs) buyurmuşlardır. 

KURAN ŞEFAAT EDER Mİ? KURAN-I KERİM OKUYANA MÜJDE...

kuran şefaat eder mi

Yüce Allah (c.c) kitabı olan Kuran-ı Kerim'de bize ahirette şefaatçi olacaktır. Kuran-ı Kerim’i ezberleyen hafız kardeşlerimize Allah’ın inayetiyle on kişiye şefaatçi olma hakkı verilecektir. “Kim Kur’ân’ı okur, onu güzelce ezberler, helâlini helâl, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa, Allâh bu sâyede o kimseyi cennetine koyar. Âilesinden hepsi cehennemi hak etmiş on kişiye şefaat etme hakkı verir.” (Tirmizî) Kuran-ı Kerim’den Mülk suresi Peygamber’imizin (sav)’ın bir hadislerinde “Kur’ân’da bir sûre vardır, otuz âyet… O sûre, mağfiret edilinceye kadar bir adama şefaat etti. O Tebâreke’llezî bi-yedihi’l-mülk Sûresi’dir.” (Tirmizî) buyurdular.

Yukarıda saydığımız ayet ve hadislere mazhar olabilmek için bir takım şartlar zorunludur. Öncelikle Allah’ın (cc) izni olması zorunludur. “İzni olmadan O’nun huzurunda kim şefaat edebilir?” (Bakara, 255)

KİMLERE ŞEFAAT EDİLMEZ? ŞEFAATTEN MAHRUM KALACAKLAR...

şefaat kimlere edilmez

Rabbimiz sadece Müslüman kullarına kurtarma ve kurtulma hakkı verecektir. İnsanlara hıyanet edenler bu haktan müstesnadır. Peygamber Efendimiz (sav) “Sakın sizden biri, kıyâmet gününde omuzunda (hıyânetle elde ettiği) bir koyun avaz avaz melerken, öbürü de omuzunda bir at kişnerken karşıma çıkarak:–Yâ Rasûlallah, bana yardım et! diye yalvarmasın. Aksi takdirde ben ona: Sana hiçbir şekilde şefâat edemem, ben sana dünyada Allah’ın hükmünü teblîğ etmiştim! diye cevap veririm. Biri de omuzunda bir deve böğürdüğü hâlde bana gelip: Yâ Rasûlallah, yardım eyle! demesin! Ben ona da: Senin için hiçbir sûretle şefâat edemem; çünkü ben sana dünyada Allah’ın hükmünü teblîğ etmiştim!» derim.” (Buhârî,Müslim) buyurdular.

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar