Ezan okunurken yapılacak dua! Ezan duası nedir, Ezan duasının faziletleri

19 Ekim 2020, 13:46
Ezan okunurken yapılacak dua! Ezan duası nedir, Ezan duasının faziletleri

Ezanı işitir işitmez okunması tavsiye edilen ezan duasını okumanın fazileti ve ecri çok büyüktür. Ezan aracılığıyla 5 vakit namaza çağrıldığımız namaz vakitlerinde dünyalık işlerimizi ertelemeli ve Allah'ın huzuruna çıkmalıyız. Ezan ile kamet arası okunan dua nedir, ezan duası nasıl yapılır? Ezanı dinlemek ve tekrar etmek sünnet mi? Ezan okununca ne yapılmalı? Ezan duası Arapça ve türkçe okunuşu:

Günde 5 vakit minarelerimizden yükselen ezan-ı şerifler, bizleri Allah (c.c)'un huzuruna çıkmamıza çağıran yani namaza davet eden en önemli hakikatlerdendir. Ezanı işiten Mümin kimselerin bu davete icabet edip namazlarını vaktinde eda edebilmesi önemlidir. Evde tek başına kılmaya göre 27 kat daha fazla ecri bulunan cemaatle kılma sevabı çok daha üstün olduğu için Peygamber Efendimiz (SAV), hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: “Namazdan dolayı insanların en büyük ecre nâil olanları, derece derece uzaktan yürüyüp gelenlerdir. İmam ile berâber kılayım diye namazı bekleyen kimse de evinde hemen kılıp yatıverenden daha büyük ecre nâil olur.” (Buhârî, Ezân, 31) Ezanı işittiğimiz vakit dünyalık işlerle meşgul oluyorsak o esnada işi bırakıp ezana kulak vermeli ve müezzin okudukça da tekrar etmeliyiz. Peygamber Efendimiz (SAV)'in en faziletli sünnetleri arasında olan bu davranışı bizler de gündelik yaşantımızda alışkanlık haline getirmeliyiz. Ayrıca “Ezan ile kamet arasında dua reddolunmaz.” (Tirmizî, Salât, 46) hadisi şerifi de gerek dünyevi gerek ahiret saadetimiz için isteyeceğimiz dileklerin kabul olunmasını gözler önüne seren önemli hadis-i şeriflerdendir. Peki ezan okununca nasıl dua etmeliyiz? Ezan duası Arapça ve Türkçe okunuşu nedir? İşte ezan vakti yapılabilecek sünnetler...

TIKLA OKU: 5 VAKİT NAMAZ SURELERİ SIRALAMASI!

EZAN OKUNURKEN ŞEYTAN KAÇAR MI? EZAN OKUNURKEN ŞEYTAN...

Ezan duası! Ezan okununca şeytan kaçar mı?

Ezan okunduğu vakit bunu işiten şeytanın durumu hadis-i şerifte açıkça belirtilmektedir: “Namaz için ezan okunduğu zaman, sesli sesli yellenerek, şeytan ezanı duyamayacağı yere kadar uzaklaşır. Ezan bitince ise, tekrar geri gelir şeytan. Kamet getirmeye başlanınca yine kaçar. Kamet bitince tekrar geri dönüp, namazda kişi ile kalbinin arasına girip, vesvese atar. Şunu hatırla, bunu düşün vb. gibi aklında daha önce hiç olmayan şeylerle vesveseye vermeye başlar. Öyle ki buna kapılan kişi kaç rekat kıldığını bilmeyecek hale gelir.” Buhârî, Ezân 4, Amel fı’s-Salât 18, Sehv 6, Bed’ü’I-Halk 11; Müslim, Salât 19, Mesâ cid 83; Ebu Dâvud, Salât 31; Muvatta, Nidâ 6; Nesâi, Ezân 30.

TIKLA OKU: NAMAZI GEÇ KILMAK GÜNAH MI? TADİLİ ERKANA GÖRE NAMAZ

EZAN OKUNURKEN NE YAPMALIYIZ? PEYGAMBERİMİZİN EZAN SÜNNETLERİ!

Ezan duası arapça ve türkçe okunuşu

Peygamberimiz (SAV) ezan okunacağı sıra Müslüman kimselere müezzinlik yapılmasını yani ezan okumayı önermiştir.  “Namaz vakti gelince içinizden biri ezan okusun.” (Buhari, Ezan: 18)

Ezanı duyar duymaz söylenilen cümlelerin içimizden tekrar edilmesini bizlere tavsiye etmiştir. Bu durum hadis-i şerifte şöyle geçmektedir: “Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediklerini aynen söyleyiniz.” (Buhari, Ezan: 17)

Hemen yukarıda bahsedildiği gibi ezanı tekrarlayan kimsenin Peygamberimizin şefaatine nail olunabileceği müjdesi ile ilgili şu hadis-i şerif mevcuttur: “Ezanı müezzinle beraber tekrar edip, ezan duasını yapana şefaatim helal olur.” (Buhari, Ezan: 8)

Sevgili Peygamberimiz (SAV)'in ezan sünnetleri ile ilgili bir hadis-i şerifte yeni doğan bebeklere yapılması gerekenlerle bağlantılıdır. Öyle ki, “Kimin bir çocuğu olur da, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursa, o çocuğa ümmüsıbyan hastalığı zarar vermez (cin zarar vermez).” (Feyzü'l-Kadir, VI/237.) buyurulmaktadır.

TIKLA OKU: 5 VAKİT NAMAZA NASIL BAŞLANIR? NAMAZDA ÜŞENGEÇLİK

EZAN DUASI NASIL YAPILIR? EZAN DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

EZAN BİTTİKTEN SONRA OKUNACAK DUA...

EZAN DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU:

Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: “Her kim ezanı işittiğinde ardından; derse kıyamet gününde benim şefaatim ona vâcib olur.” (Buhârî, Ezan, 8)

 

EZAN DUASI TÜRKÇE ANLAMI:

"Allah'ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabb'i, Muhammed'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver, O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır."

HADİS-İ ŞERİF: "Kim müezzini işittiği zaman: 'Tek olan ve ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve resûlü olduğuna şahitlik ederim. Rab olarak Allah'tan, resûl olarak Muhammed'den, din olarak İslam'dan razı oldum.' derse, o kimsenin günahları bağışlanır." (Müslim, Salât 13. Ayrıca bk. Tirmizî, Salât 42; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4)

TIKLA OKU: KERAHAT VAKTİ NE ZAMAN? NE YAPILIR, NE YAPILMAZ?

 MÜEZZİNLİK NASIL YAPILIR? EZAN NASIL OKUNUR?EZAN OKUNUŞU VE ANLAMI...

Müezzinlik nasıl yapılır? Müezzin duası

"Allâh-ü Ekber" (Allah en büyüktür) (4 kere),

"Eşhedü en lâ ilâhe İllAllah" (Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur) (2 kere),

"Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah" (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir) (2 kere),

"Hayye ale's-salâh" (Haydi namaza) (2 kere),

"Hayye ale'l-felâh" (Haydi kurtuluşa) (2 kere),

"As-salatu hayrun mine'n nevm" (Namaz uykudan hayırlıdır) (2 kere), (Sadece sabah ezanında),

"Allâh-ü Ekber" (Allah en büyüktür) (2 kere),

"Lâ ilâhe İllAllah" (Allah'tan başka ilâh yoktur) (1 kere).

TIKLA OKU: NAMAZ SONRASI İÇİN FAZİLETLİ TESBİHLER

PEYGAMBERİMİZİN ŞEFAATİNE NAİL OLMAK İÇİN EZAN OKUNUNCA...

Ezan okununca dua etmek

Abdullah bin Amr bin Âs (r.a), Resûlullah Efendimiz’in şöyle buyurduğunu işitmiştir:

“Müezzinin ezan okuduğunu duyduğunuzda, söylediklerinin aynısını siz de tekrar edin. Sonra bana salevat getirin. Çünkü kim bana bir salevat getirirse, Allah buna karşılık ona on defa salât eder. Daha sonra benim için Allah’tan «Vesîle»yi isteyin. Vesîle, cennette Allah’ın kullarından bir tek kişiye nasîb olacak bir makamdır. O kulun ben olacağımı umuyorum. Kim benim için Vesîle’yi isterse, ona şefaatim vâcip olur.” (Müslim, Salât, 11)

VESİLE DUASI NEDİR? EZAN OKUNUNCA DUA EDİLİR Mİ? EZAN İLE KAMET ARASI DUA ETMEK...

Ezan ile kamet arası okunacak dua! Vesile duası nedir? Ezan okunduktan sonra okunacak dua

Duaların kabul olunacağı vakitler arasında ezan ile kamet arasının çok kıymetli olduğuna değinen Efendimiz (SAV), hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır:

 “Ezan ile kamet arasında dua reddolunmaz.” (Tirmizî, Salât, 46) hadisi gereği, vesile duasının ardından başka dualar da yapılabilir. (Nevevî, el-Mecmû’, III, 118)

İslam alimi Bediüzzaman, sünnet olarak ezandan ve kametten sonra Vesile duâsı okumuştur.

Efendimiz (SAV) buyurmuştur ki: ‘Her kim, ezanı işittiği zaman, “Allahümme rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâmmeti ves’salâti’l-kâimeti Âti Seyyidinâ Muhammeden’il-vesilete ve’l-fazilete ve’b’ashü mekâmen-mahmûdeni’llezî ve’addeh.”  derse, kıyamet gününde benim şefaatimi hak etmiş olur.”  Buharî, Ezan, 365.

TIKLA OKU: DUANIN KABUL OLMASI İÇİN NE YAPILMALI?

KAMET NASIL GETİRİLİR? FARZ NAMAZDAN ÖNCE OKUNAN DUA NEDİR? CAMİDE MÜEZZİNLİK NASIL YAPILIR?

ezan bittikten sonra okunacak dua! Ezan duası nasıl yapılır?

1- Müezzin ezanı okur...

2-  Ezandan sonra müezzin ezan duası olan (Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd.) duasını okur.

3- Farz namazdan önce kamet getirilir:

''Allahu Ekber, Allahu Ekber
Allahu Ekber, Allahu Ekber
Eşhedü en Lailahe illallah,
Eşhedü en Lailahe illallah
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah
Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah
Hayyaala’s-salâh, Hayyaala’s-salâh
Hayyaala’l-felâh, Hayyaala’l-felâh
Kad kâmetis-Salâh, Kad kâmetis-Salâh
Allahu Ekber, Allahu Ekber
La ilahe illallah''

4- Farz namaz kılındıktan sonra selam duası okunur:

Namaz duası! Ezan okununca ne yapılmalı? Ezan duası

FARZ NAMAZDAN SONRA OKUNAN DUA:

"Allâhumme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve’l-ikrâm."

5- "Alâ Rasulina salavat" denir ve cemaat salavat çeker.

6- Ardından müezzin "Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." duasını okur.

7- Dua bitince herkes sessiz şekilde ayetel kürsi okur.

 

8- Müezzin; Ve huvel aliyyil azimi zul celali Subhanallah der. Herkes 33 kez; subhanallah der. 

9- Müezzin daha sonra Subhanel Kerimi daimenil hamdulillah der. Herkes 33 kez; elhamdülillah der. 

10- Müezzin; Rabbil alemine teala şanuhullahu ekber der. Herkes 33 kez; Allahu Ekber der.

11- Tesbih sonrası müezzin: La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şey’in gadir der.

12- "Subhane Rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab" denir, cemaat ellerini açıp dua eder. 

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar