Duaların kabul olması için herhangi bir istek ya da dilekler için okunan hacet duasının okunuşunu ve öncesinde kılınabilen hacet namazının kılınışını sizlere derledik. Hacet duası nedir, hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı kılınışı ve rekatı...

Kelime anlamına baktığımızda istek, dilek manasına gelen 'hacet', günümüzde hacet duası tabiriyle de karşımıza çıkmaktadır. Allah (c.c), “Siz isteyin, ben vereyim” diye buyurarak bizlerden dua etmemizi istemektedir. Gerek dünyevi gerek de ahirete dair isteklerimizi istemek en tabii hakkımızdır da. Dara düşüp sıkıntı yaşadığımız anlarda imdadımıza yetişmesi için ya da çok istediğimiz bir şeyin müjdeli haberini aldığımızda bunu bize sağlayan Rabbimize şükretmek için ettiğimiz duaların arasına hacet duası da eklenebilir. Bu amaçlı kılınan namazın ardından edilen duaya da hacet duası denir. 

Birden fazla okuyabileceğiniz hacet duası arasında en çok bilinen ve okunan hacet duasını sizlere derledik....

DİLEKLERİN DUASI İÇİN HACET DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU:

La ilahe illallahul halimul kerimü subhanallahi rabbel arşil azimi elhamdülillahi rabbel alemine ve eselüke mucibati rahmetike ve azaime meğfiratike velğanimete min külle birra vesselamete min külli ismin la tede'a li zenben illa ğafertehu vela hemman illa ferractehu vela haceten hiye leke riden illa gadaytehu ya erhamerrahımın.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

2 ya da 4 rekat olarak kılınan nafile namazlardan olan hacet namazının 12 rekata kılınabileceği şeklinde rivayet vardır. Bu namazı 4 rekat kılacak kişi, ilk rekâtında Fâtiha sûresinden sonra 3 kez Ayetü’l-kürsî, diğer 3 rekâtında da 1 Fâtiha ile 1 İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 472-473).

PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN DÜŞÜRMEDİĞİ DUALAR

(TÖVBE İÇİN)

Türkçesi: Allahummecalni minellezine iza ehsenu istebşeru ve iza esau isteğferu.

Anlamı: “Allah’ım! Beni, iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında ise hemen hatasını anlayıp istiğfâr eden kullarından eyle!” (İbn-i Mâce, Edeb)

(GÜNAHLARIN AFFI İÇİN)

Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: “Bir kimse her gün yüz defa, lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr, derse, on köle âzâd etmiş kadar sevap kazanır; ona yüz iyilik sevabı yazılır; yüz günahı bağışlanır; bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur”. Resûl-i Ekrem sözüne şöyle devam etti: “Bir kimse günde yüz defa sübhânallâhi ve bi-hamdihî derse, onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır.”

İLİŞKİLİ HABER

Kuranda gerçek İsmi azam duası nedir? Etkili dilek duası İsmi Azam Arapça okunuşu

BİR YORUM YAPIN 0