Yola çıktığımızda karşımıza çıkabilecek binbir türlü yol halinde kaza beladan korunmak için okuyabileceğiniz yolculuk duaları ile Allah'a sığınabilirsiniz. Peki yola çıkmadan önce hangi duaları okumak gerekir? Uzun yol duası...

Tarihin başlangıcından bu yana insanoğlu hep sefer halinde olmuşlardır. Gerek keşif, gerek de iş ya da gezmek için yolculuk halinde olanlar bu yolculuklarını sağ salim kazasız belasız şekilde geçirebilmeleri için maddi ve manevi önlemler alınır. Yolculuğa çıkılacak aracın bakımının yapılmış olması, lastiklerin uygun olması, ehliyet kemerinin takılı olması gibi maddi tedbirler alındıktan sonra iş manevi zırha bürünmekte kalıyor. Kişi kendini korunmak için gerekli önlemleri aldıktan sonra Allah’a (cc) sığınmalıdır.

Peygamber Efendimiz bunun en güzel yolunu sabahelerden Hz. Cübeyr’e (ra) bildirmiştir: “Bir sefere çıktığın zaman arkadaşların içinde hâli en güzel ve azığı en bol bir kimse olmak ister misin ey Cübeyr? Öyle ise şu beş sûreyi oku: Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini. Her sûreye besmele ile başla ve besmele ile bitir.” (Heysemî).

HANGİ GÜN YOLA ÇIKMAK SÜNNET?

-Kâ’b İbni Mâlik (r.a) rivayetine göre Peygamber Efendimiz (SAV),  Tebük Gazvesi’ne perşembe günü çıktı. Zaten Hz. Peygamber genellikle perşembe günü yolculuğa çıkmayı severdi. (Buhârî, Cihâd 103)

-Efendimiz (SAV)'in, perşembe günü dışında yolculuğa çıktığı pek nâdirdir. (Buhârî, Cihâd 103, Ebû Dâvûd, Cihâd 77)

HADİS: Allah'ım sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. (Ebu Davud)

YOLDA YA DA YOLCULUKTA OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

“Rahman, Rahîm Allah’ın adıyla.

Ey Rabbim! Senden yardım istiyorum, sana tevekkül ediyorum, benim işimin zorluğunu azalt! Seferimin meşakkatini kolaylaştır ve beni hayırla rızıklandır. Benden her türlü şerri defet. Rabbim! Sadrıma inşirah ver. İşimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz. Allah’ım, kendimi, dinimi, ehlimi, malımı, akrabamı, bana ve onlara ihsan ettiğin âhiret ve dünyâya müteallik bütün nimetlere seni bırakıyorum ve onları sana emânet ediyorum. Bizim hepimizi her türlü kötülükten ve üzücü şeylerden muhafaza et! Ey kerem sahibi Rabbim! Beni ve benim berâberimdekileri muhafaza et! Beni ve berâberimdekileri selâmette kıl, beni ve berâberimdekileri menzilimize ulaştır ey Rabbim! Ey Rabbim! Sana tevbe ettim, Sana sarıldım, takvayı bana azık olarak ver, günâhımı mağfiret et, her nereye yönelirsem beni hayra yönelt!” (krş. Nevevî, el-Ezkâr, 195 vd.)

“Allah’ın ismiyle. Allah’a îmân ettim, Allah’a sarıldım, Allah’a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah’ın yardımıyladır.” derse en hayırlı bir yere çıkmakla nasiplendirilir ve kötü bir yere çıkmanın şerri ondan geri çevrilir.” (Ali el-Müttâkî, no: 17534)

ARABAYA BİNİNCE OKUNACAK DUA

Anlamı: “(Bindiğimiz bu vâsıtanın) gitmesi de durması da Allah’ın ismiyledir. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.” (Hûd 11/41)

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN YOLCULUK DUASI:

Rabbimiz’in (cc)  bizlere gönderdiği güzel ayetleri okuduktan sonra üzerimize taktığımız zırhı yapacağımız dualarla ile sımsıkı bağlamalıyız. İbni Ömer (ra)’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (SAV) yolculuğa çıkarken hayvanı üzerine binip iyice yerleşince üç kere tekbir getirir sonra da şöyle dua ederdi: “Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz; yoksa biz buna güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz.” Ey Allahım! Biz, bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takvâ, bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz. Ey Allahım! Bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağını yakın et! Ey Allahım! Seferde yardımcı, geride çoluk çoçuğu koruyucu sensin. Ey Allahım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım.” Râvi diyor ki, Hz. Peygamber yolculuktan döndüğünde de aynı sözleri söyler ve onlara şu cümleleri de eklerdi: “Biz yolculuktan dönen, tövbe eden, kulluk yapan ve Rabbimiz’e hamd eden kişileriz.” (Müslim, Tirmizî)

İLİŞKİLİ HABER

Aziz dizisi nerede çekiliyor? Aziz dizisi konusu, oyuncuları kimlerdir?

BİR YORUM YAPIN 0