En güzel isimlerin bulunduğu Esmaül Hüsna'da yer alan El-Basir sıfatı, 'görmek, bilmek ve sezmek' anlamlarına gelmektedir. Bu haberimizde gerçeği idrak eden manasına gelen Allah'ın isimlerinden El-Basir'i yazdık. Peki El-Basir isminin faziletleri nelerdir? İşte en güzel isimlerden El-Basir ile ilgili tüm detaylar...

El-Basir, 'görmek, bilmek ve sezmek' anlamlarına gelen basar kelime kökünden türemiş bir sıfattır. Kur'ân-ı Kerîm'de elli bir âyette geçmekte olup bunların kırk birinde Allah’ın sıfatlarından biri olarak kullanılmıştır. 12. yüzyılda yaşamış Arap din, tarih ve tıp bilgini İbnü'l-Cevzî Kur'an'da basîr sıfatının dört ayrı anlama geldiğini belirterek bunları 'sezen', 'gözüyle gören', 'kesin delil (hüccet) sayesinde gerçeği idrak eden' ve 'ibret gözüyle bakan' şeklinde tanımlar. Hülasa, basir kelimesi esmaül hüsnada görmeye konu olan şeyleri bütün özellikleriyle idrak edip gören şeklinde tarif edilir. Yalnızca Allah'ın sahip olabileceği bu özellik insanlar üzerinde ancak tecelli halinde bulunur. Öte yandan basir kelimesi ilim sıfatını teyit edici bir nitelik taşır. Kur'an-ı Kerim'de on ayette Allah için; ilimle ilgili olan semî‘ (işiten), beş âyette de habîr (haberdar olan) ismiyle beraber yer almıştır.  

Kainatı kusursuz şekilde yaratan Allah (c.c) yarattıklarının hepsini görmektedir. Gizli veya açık bütün olanlardan haberdardır. Zerreden güneşe, denizin dibinden bütün galaksilere, bilinen en küçük yapı taşı olan atomdan başlayarak en büyük olaylara kadar her şeyden eksiksiz haberdar olan Zat'ı (c.c) el-Basir (cc) ismi şerifi anlatır. Peki El-Basir (cc) isminin faziletleri nelerdir?

"...HAKİM ALLAH, ŞAHİD ALLAH..."

El-Basir (cc) ne demek?

El-Basir (cc) ismi şerifi her yaratılanın her an izlendiğini söyler. Allah (cc) bu dünyadaki her insanın ve bütün varlıkların hareketlerine her saniye şahit olur. Bütün canlılara isnat edilen görme yeteneği Allah'ın (cc) El-Basir ismi şerifinin tecellisidir. En küçük hareketleri aydınlıkta, zifiri karanlıkta, gece veya gündüz gören Allah'tan habersiz hiç bir şey yapmak mümkün değildir.   

“…Hayat veren de öldüren de Allah’tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.”  (Ali İmran süresi, 156. Ayet)

İmtihan dünyasına geldik ama hiçbir zaman başıboş bırakılmadık. Her hareketimiz, her düşüncemiz sürekli kayıt altına alınıyor. Duygularımızı dahi gören Allah (c.c) mutlak adalet sahibidir. Şeyh Edebali'nin öyle bir şiiri var ki adeta bu ismi şerifi anlatıyor. Şiirin ilk iki mısrası El-Basir (cc) ismini anlatıyor. 

İLİŞKİLİ HABEREs-Semi (c.c) isminin anlamı nedir? Es-Semi'nin faziletleri nelerdir? Esmaül Hüsna Es-Semi...

O Mahkeme öyle bir Mahkeme ki, Hâkimi Allah'tır 
O Mahkeme öyle bir Mahkeme ki, Şahidi Allah'tır 

EL-BASİR İSMİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

El-Basir ismini çokça zikreden kimsenin;

  • Başarılı olması,
  • İstediğini hayırlısıyla elde etmesi,
  • Önünde hayırlı ve yeni kapıların açılması,
  • Dürüst bir insan olması umulur.

Allah'ın (cc) kalpteki fısıltıları, beyinde bütün oluşumları, aklı gelen bütün düşüncüleri görüp duyduğu inkar edilemeyecek bir gerçektir. İşlenen günahtan sonra edilen tövbenin tutulup tutulmadığını gören yine Allah'ın bizzat Kendi'sidir.

”Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür. “(Hud Suresi 112. Ayet)

İLİŞKİLİ HABER

Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı! İsmailağa Cemaati Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir

ETİKETLER

BİR YORUM YAPIN 0