En güzel isimlerin yer aldığı Esmaül Hüsna'da bulunan El-Habir ismi, "Bir şeyin iç yüzünden haberdar olmak" anlamına gelir. Diğer bir tabirle, "Bir nesnenin mahiyetine ve iç yüzüne vakıf olan" anlamına gelen habir ismi, elde edilen bilgileri akıl süzgecinden geçirip bir sonuca bağlamak manası taşır. Peki Allah (c.c)'nun isimlerinden olan El-Habir isminin faziletleri nelerdir? İşte El-Habir ismi...

"Bir nesneyi gereğince bilmek için yoklayıp sınamak, bir şeyin için yüzünden haberdar olmak" anlamını taşıyan hubr (hibre) masdarından sıfak olarak türeyen habir kelimesi "Bilen, bir nesnenin mahiyetine ve iç yüzüne vâkıf olan" demektir. Bir şeyin asıl yapısını ve iç yüzünü öğrenmek için  onu duyu organlarıyla algılayıp denemek ve elde edilen bilgileri akıl süzgecinden geçirip bir sonuca bağlamak mânasındaki kökenden gelen habir kelimesi, bir haber yoluyla bilgi edinmek anlamına gelir. Bu bilgi vasıtalarının hiçbiri Allah için söz konusu değildir. Ancak bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde, "Hiçbir zaman haber duyu seviyesinde bilgi sağlayamaz" buyurmuştur. Bu hadisten yola çıkarsak,  Allah'a nisbet edilen "hubr" kavramında, duyularla algılanmış gibi her şeyin gerçekliğinden ve genellikle insanlara gizli kalan iç yüzünden haberdar olma manasını görürüz. Hülasa, kaynaklarda Allah'ın isimlerinden biri olan Habir ismi, "Haberdar eden" (muhbir) anlamına da gelebileceği kaydedilmektedir.

İLİŞKİLİ HABEREl-Latif (c.c) ne demek? El-Latif isminin faziletleri nelerdir? Esmaül Hüsna El-Latif...

Hubr masdarı Kur'an-ı Kerim'de bir ayette yer alırken habir kelimesi kırk ayette geçmekte olup Allah'a nisbet edilmiştir.

Yirmi altı âyette Allah'ın, insanların yaptıkları her şeyden ve kıyametteki durumlarından haberdar olduğu mânasını ifade etmekte ve daha çok müjdeleyici bir üslûp taşımakta olan habir kelimesi beş âyette, "yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan" mânasındaki latîf, yine beş âyette "gören" anlamındaki basîr, dört âyette "bütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan" anlamındaki hakîm, dört âyette de "hakkıyla bilen"  anlamındaki alîm ismiyle birlikte kullanılmıştır. Kelimenin bu kullanılışlarının mânasına zenginlik kattığı, onu pekiştirip açıklığa kavuşturduğu görülmektedir.

El-Habir

İLİM KAVRAMINI İFADE EDEN BİRÇOK KELİME BULUNMAKTADIR

Kur'an'da habîr gibi bir mâna taşıyıp Allah'a ilim izâfe edilmiş olan kavramlardan biri de "haber vermek" anlamındaki tenbie kökünden türemiş yirmi altı kadar fiil vardır. Ayrıca "hikâye etmek, anlatmak, haber vermek" anlamına gelen kasas kökünden türemiş on dört kadar fiil ile de ahbâr, enbâ' kelimeleriyle bağlantılı olarak kullanılır. Ayrıca vahy kökenli bazı fiiller de (evhâ, nûhî) haber niteliği taşıyan ilâhî ilim kavramlarını ifade etmektedir.

Bunların yanı sıra "İlmiyle her şeyi kuşatan, kudret ve iradesiyle her şeye hâkim olan" mânasındaki muhît ismi, doksan dokuz ismi ihtiva eden esmaül hüsnâ cetvelinde yer almamakla birlikte habîr ismini destekleyici mahiyette sekiz âyette Allah'ı nitelemekte, beş âyette de fiil haliyle O'na nisbet edilmektedir.

Kuranı Kerimde El-Habir ismi

KUR'AN-I KERİM'DE HABİR İSMİ

Fatır Suresi 35/14. ayet: Eğer onları çağırırsanız, çağrınızı işitmezler. İşitmiş olsalar bile size cevap veremezler. Kıyamet Günü, kendilerine yakıştırdığınız şirki reddederler. Sana, Her Şeyden Haberdar Olan'ın, haber verdiği gibi hiç kimse haber veremez.

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

İn ted'uhum la yesmeu duaekum, ve lev semiu mestecabu lekum, ve yevmel kıyameti yekfurune bi şirkikum, ve la yunebbiuke mislu habir.

En'am Suresi 6/73. ayet: Gökleri ve yeri hakikat ile yaratan O'dur. O gün, "ol" der o da oluverir. O'nun sözü haktır. Sura üfleneceği gün mülk O'nundur. Gaybı da görüneni de bilendir. O, En İyi Hüküm Veren'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

Ve huvellezi halakas semavati vel arda bil hakk, ve yevme yekulu kun fe yekun, kavluhul hakk, ve lehul mulku yevme yunfehu fis sur, alimul gaybi veş şehadeh, ve huvel hakimul habir.

Mülk Suresi 67/14. ayet: Yaratan, yarattığını bilmez mi? O, Bütün Ayrıntıları Bilen'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Ela ya'lemu men halak, ve huvel latiful habir.

Hucurat Suresi 49/13. ayet: Ey insanlar! Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışmanız için sizi kabilelere ve sülalelere ayırdık. Allah'ın yanında en kerim olanınız, en çok takva sahibi olanınızdır. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaile li tearefu, inne ekremekum indallahi etkakum, innallahe alimun habir.

El-Habir isminin faziletleri nelerdir

EL-HABİR İSMİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

El-Habir ismini sık sık zikreden kimsenin;

  • İstediği şeylerin gece rüyasında görmesi,
     
  • Zalimlerin kötülüklerinden ve düşmanların fesatlıklarından korunması,
     
  • Hafızasının güçlenerek iyiye gitmesi ve ilim konularında büyük başarıya ulaşması,
     
  • İşlediği günahlardan uzak durması,

Ayrıca El-Habir isminin düzenli bir şekilde sık sık zikreden kimse için bazı manevi sırların kapılarının aralanması umulur.

BİR YORUM YAPIN 0