Ramazan mukabelesi 22. gün! Kuran-ı Kerim'in 23. cüzünün yazılışı ve okunuşu

11 ayın sultanı Ramazan şeytanların zincire vurulduğu ve sevap kapılarının ardına kadar açıldığı çok mübarek bir aydır. Peygamber Efendimiz (SAV) her Ramazan aylarında ibadetlerini fazlalaştırırdı. Ahir dünya da her Ramazan ayında yaptıkları ibadetlerden biri de Kuran-ı Kerim'i Cebrail (a.s) ile birlikte karşılıklı tilavet etmeleriydi. Mukabele olarak anılan ibadet için bugün haberimizde 23. cüze yer verdik.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) asırlar öncesinden inen İslam'ın kitabı, Kuran-ı Kerim, her açıdan çok faziletlidir. Müminlere düşen Kuran'ı okuyup, anlayıp ve içindekileri hayatlarına geçirmeleridir. Her Ramazan ayında Efendimizin (SAV) sünneti olduğu için mukabele ibadetlerini yerine getiren müminler vardır. Kuran'ı okurken geçirilen dakikaların ne kadar faziletli olduğunu bildiren Peygamber Efendimiz: “Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekînet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teâlâ da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar.” (Müslim) buyurmuşlardır. Haberimizde içinde Yasin suresinin 28. ayetinden başlayıp sonuna kadar, Saffat ve Sad surelerinin tamamını ve Zümer suresinin ilk 32 ayetini bulunduran 23. cüzü bulabilirsiniz. Yaratılış ve ahiretteki dirilişi, kainattaki her şeyin Allah'ı (c.c) zikrettiğini belirten ve her zümrenin kendi yaptıklarından sorumlu olduklarını anlatan 23. cüz Mushaf'ın 441. sayfasında başlayıp 460. sayfasında son bulur. İçerisinde okuduktan sonra tilavet secdesi yapması vacip olan 10. secde ayetini bulunduran 23. cüzün yazılışını ve okunuşunu haberimizde hocamızın tilavetiyle bulabilirsiniz.

Davud dedi ki: “Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır.” Dâvûd, bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah’a yöneldi. (Sâd sûresi / 24. Ayet)

KURAN-I KERİM 23. CÜZ SESLİ OKUNUŞU

Ramazan mukabelesi 22. gün! Kuran-ı Kerim'in 24. cüzünün yazılışı ve okunuşu

İLİŞKİLİ HABER

Ramazan mukabelesi 22. gün! Kuran-ı Kerim'in 24. cüzünün yazılışı ve okunuşu

BİR YORUM YAPIN 0