Zengin olmak için hangi dua okunur? Maddi durumun iyileşmesi için bolluk ve bereket duaları

Helal yoldan olduğu koşuluyla Müslümanlar zengin olmayı dileyebilir ve bunun için çalışabilir. Peki, zengin olmak için hangi duaları okumak gerekir? Maddi durumun iyileşmesi ve gelirin artması için okunacak dualar hangileridir?

Birçok insanın hayali olan zengin olmak, dinen mübahtır. Yani, helal yoldan olduğu müddetçe talep edilebilir ve zenginlik için çalışılabilir. Dünyevi mal mülk edinmek, Müslümana helal kılınmıştır. Ancak buradaki temel nokta helal yoldan para kazanmak ve kazanılan parayı helal yollardan harcamaktır. Maddi durumu çok iyi olmayan ya da daha fazla zenginlik isteyen Müslümanlar ise, bu amaçlarına ulaşmak için bereket, rızık ve gelirin artması için okunacak duaları araştırmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, bereket ve rızkın artması için öncelikle fiilî dua gerekir. Yani, Müslüman, amacına ulaşmak için gereken çaba ve zahmeti göstermelidir. Bununla birlikte sözlü dua da etmelidir. Çünkü Allah Teâlâ, kullarına, kendisinden bir şeyler istemesini emretmiştir. Allah Teâlâ, kendisine dua ettiğimizde duamızı kabul edeceğini ve dua eden kullarının isteklerine her zaman karşılık vereceğini vaat etmiştir. Bakara Suresinin 186. ayetinde şöyle buyurmuştur: 

Bakara suresi 186

Bakara suresi 186

Okunuşu: "Ve'l-zîne se'eleke ibadî annî fe-innî garîbun ucîbu de'vete'd-dâî izâ de'âni fe'l-yestecîbû lî velyu'minû bî leallehum yerşudûn."

Anlamı: "Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler."

Bu yüzden sözlü dua Müslüman için çok önemlidir ve her ne istenirse onu Allah'tan istemek gerekir. Zenginlik ve gelirinin artmasını isteyen, fakirlikten kurtulmak isteyen de bunu Allah'tan istemelidir. İşte fakirlikten kurtulmak için okunacak dua ve zikirler.

zengin olmak için dualar

zengin olmak için dualar

Hayırlı bir iş için hangi duaları okumalıyız? İLİŞKİLİ HABERHayırlı bir iş için hangi duaları okumalıyız?

ZENGİN OLMAK İÇİN DUALAR VE ZİKİRLER

Öncelikle bir Müslümanın dua ederken samimi ve içten olması gerekir. Kalpten dua edenin duası kabul olur. Temiz bir kalple ve iyi niyetlerle edilen duaya Allah Teâlâ karşılık vereceğini vaat etmiştir. Nitekim yüce kitabında şöyle buyurmuştur:

 • "Eğer şükrederseniz, size olan nimetlerimi artırırım" (İbrâhim Suresi, 7).

 • Ayrıca rivayete göre; "Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimsseye ebediyyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez" buyrulmuştur (Beyhakî, Şuab, II, 492).

bolluk bereket duası

bolluk bereket duası

Bolluk, bereket ve zenginlik isteyen Müslüman şu duaları etmelidir:

 • "Allâhümmekfinî bi helâlike an harâmike, veğninî bi fadlike ammen sivâke."

Allah'ım! Bana helal rızık nasip et beni haramdan koru! Lütfunla beni kendinden başkasına muhtaç etme.

 • "Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn(sâlihîne)."

"Ey Rabbim! Beni; bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!"

 • "Rabbiğfir lî veheb lî mulken lâ yenbağî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb(vehhâbu)."

"Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!"

BOLLUK, BEREKET VE ZENGİNLİK İÇİN ESMAÜ'L HÜSNA

 • "Ya Vehhab": Ey bolca hediyeler veren Vehhab. Bu esmayı çeken kişiler zengin olmanın yolunu açarlar.

 • "Ya eğna min külli ganiy": Ey zengin olan, ey bütün zenginlerin en zengini

 • "Ya ecvedü min külli cevad": Ey cömert olan, ey bütün cömertlerin en cömerti

 • "Ya elfatü min külli latif": Ey lütuf sahiplerinden daha lütufkar olan Latif

 • "Ya ekremü min külli Kerim": Ey ikram eden, ey ikram edenlerden daha Kerim

 • "Ya erhamü min külli Rahim": Ey en lütufkar ve merhametli olan, ey merhametlilerden daha Rahim

 • "Ya ehabbu min külli Habib": Ey sevgili olan, ey tüm sevgililerden daha sevgili Allah

zenginlik bolluk ve bereket için dua

zenginlik bolluk ve bereket için dua

Kuran-ı KerimİLİŞKİLİ HABERKuran-ı Kerim'deki surelerin mucizeleri ve sırları... Hangi sure neye niyetle okunur?

Ayrıca şu duayı edene bolluk ve bereket yağar:

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es’elüke bismikel azîmil-a’zami

Enterzukanî helâlen tayyiben

Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi

Dünya Çocuk Hakları Günü nedir? Çocuk Hakları Günü neden ve ne zaman kutlanır?

İLİŞKİLİ HABER

Dünya Çocuk Hakları Günü nedir? Çocuk Hakları Günü neden ve ne zaman kutlanır?
Limni Gölü Tabiat Parkı beyaza büründü

İLİŞKİLİ HABER

Limni Gölü Tabiat Parkı beyaza büründü
MeryemÜ. ÜSTÜN Yasemin.com - Editör
Yasemin - MeryemÜ. ÜSTÜN

Editör Hakkında

1996 yılında İstanbul Kadıköy’de doğdu. İstanbul Üniversitesinde Gazetecilik ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde İlahiyat okudu. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde Felsefe bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. Ekim 2023’ten bu yana Kanal 7 Medya Grubu bünyesinde yer alan Yasemin.com kadın sitesinde İçerik Editörü yapmaktadır.

BİR YORUM YAPIN 0