Kurana başlarken okunacak dua! Hatim duası nasıl yapılır? Ramazanda hatim etmenin sevabı

28 Mayıs 2020, 08:33
Kurana başlarken okunacak dua! Hatim duası nasıl yapılır? Ramazanda hatim etmenin sevabı

Kuran-ı Kerim okumaya başlamadan önce okunması tavsiye edilir kurana başlama duasının Arapçasını ve Türkçesini sizlere derledik. Ramazan ayında hatim indirmenin sevabı ve fazileti çok yüksek olduğu bilinen Kuran hatmini yaparken dikkat etmeniz gereken bazı hususları haberin detayında bulabilirsiniz. Kuran okurken nelere dikkat edilmeli? Hatim duası nedir, hatim duası nasıl yapılır?

Sadece yüzüne baktığımızda bile bolca sevaplar kazanabileceğimiz Kuran-ı Kerim'de Allah'ın kelamının geçtiğini düşünerek huşu içerisinde okumak önemlidir. Dolayısıyla bizlerde Kuran-ı Kerimi okurken feyzi arttırmak ve daha çok sevap kazanmak için Kuran okumadan önce bazı hazırlıklar yapmalıyız. Kurana başlama duasını kolaylıkla ezberlediğimiz takdirde her Kuran okuyacağımızın öncesinde bu duayı okuyarak faziletlerinden yararlanabiliriz. Fıkıh kitaplarında 'Kurana başlama duası' olarak geçen bu dua, ezberlenmesi gayet basit kısa dualardan biridir. Kurana başlamadan öce taze bir abdest alıp, kıbleye dönük şekilde edeplice diz üstü oturmak en iyisidir. Dinimizde her hayırlı işe besmele çekerek başlanması uygun görülmektedir. Kuran-ı Kerim'i okurken Eûzü-Besmele çekmek de yapılması müstehap davranışlardandır. Ayrıca Kuran okumayı bitirdikten sonra Sadakallahul azim yani 'En doğrusunu Allah bilir' demek güzel davranıştır. Allah (c.c)'un kelamını içeren Yüce kitabımız Kuran-ı Kerimi devamlı olarak okumaya çalışmak, her Müslümanın asli görevi yani bir tür sorumluluğu olmalıdır. Allah'a yakınlaşmamızı sağlayacak olan Kuran-ı Kerim okuma ibadetinin sevabı ve fazileti ile ilgili şu hadis rivayet olunmaktadır: İbn Ömer (r.a.)’den rivayetle; Efendimiz (SAV) buyurdular ki: “Her kim, Kur’ân’ın üçte birini okursa, muhakkak ona, Peygambere verilen Kur’ân bilgisinin üçte biri verilmiştir. Her kim, Kur’ân’ın yarısını okursa, muhakkak ki Peygam­bere verilen Kur’ân bilgisinin yarısı ona verilmiştir. Her kim, Kur’ân’ın üçte ikisini okursa, muhakkak ki Peygam­bere verilen Kur’ân bilgisinin üçte ikisi kendisine verilmiş­tir. Her kim Kur’ân’ın tamâmını okursa, muhakkak ona, Peygambere verilen Kur’ân bilgisinin tamâmı verilmiş olur ancak ona vahyedilmez.(Kenzü’i-Ummâi 1/524) Dolayısıyla bizlerinde bu bilgiye nail olmamız için senede en az 1 defa hatim indirebilmeliyiz.

TIKLA OKU: KURAN EN GÜZEL NASIL OKUNUR? KURANI GÜZEL OKUMA METODLARI! DÜNYA BİRİNCİSİ HAFIZ İSİMLERİ

KURAN OKUMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA! KURANA BAŞLAMA DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Kurana başlama duası

KURAN'A BAŞLAMA DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU! KURANA BAŞLARKEN...

Allâhümme bi’l-hakkı enzeltehû ve bi’l-hakkı nezel. Allâhümme ‘azzim rağbetî fîhi ve’c‘alhu nûran li-basarî ve şifâen li-sadrî. Allâhümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechî ve kavvi bihî cesedî ve’rzuknî tilâvetehû ‘alâ tâ‘atike ânâe’l-leyli ve etrâfe’n-nehâri va’hşurnî me‘a’n-nebiyyi salla’llâhu ‘aleyhi veselleme ve âlihi’l-ahyâri neveytü kırâate’l-kur’âni li-rıdâi’r-rahmâni ve tenvîri kubûri ehli’l-îmâni ve rûhi şemsi seyyidi’l- enbiyâi ve kameri’l- murselîne seyyidinâ Muhammedin ‘aleyhi salevâtü’r- Rahmâni ve tardi’ş-şeytâni ve iskâti’z- zünûbi ve kabûli’t- tevbeti ve raf‘ı’d- deracâti ve’n-necâti mine’n-nîrâni ve bekâi’l- îmâni ve likâi’r- Rahmâni ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.

TIKLA OKU: KURANIN KALBİ YASİN SURESİNİN FAZİLETLERİ

KURANA BAŞLAMA DUASININ MEALİ NEDİR? 

Ey Allâh’ım! Kur’ân’ı bize hak olarak indirdin. O da hak olarak indi… Allâh’ım! Kur’ân’a rağbetimi artır. Onu gözümüzün nûru, kalbimizin şifâsı kıl. Ey Allâh’ım! Lisânımızı onunla zînetlendir ve güzelleştir. Kur’ân’la yüzümüzü güzelleştir ve vücûdumuza kuvvet ver. Gece ve gündüz dâim Senin rızân için onu okumayı bahşet. Yârabbi! Beni Peygamber (s.a.v.) ve O’nun güzide âilesiyle haşreyle. Kur’ân’ı Rahmân’ın rızâsı için, ehl-i îmân kabirlerinin aydınlanması için, Resûllerin nur saçan dolunayı, Nebîlerin Efendisi ve Güneşi olan (s.a.v.) Efendimizin rûhu için, şeytanın kovulması, günâhlarımızın affı, tevbelerimizin kabûlü için, derecelerimizin yükselmesi için, ateşten kurtulmak ve îmânımızın bekâsı için, Rahmân’a kavuşmak için, Âlemlerin Rabbi olan Allâh’a hamd için, niyet ettim Kur’an okumaya.

TIKLA OKU: KURANDA SECDE AYETİ GEÇİNCE NE YAPILMALI? TİLAVET SECDE

KURAN-I KERİM OKURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kuran-ı Kerime hürmet göstermek açısından temiz kıyafetler giymek ve güzel bir abdest almak Kuran okumanın en güzel inceliklerindendir. Güzel kokular sürmek hatta en sevilen buhurları yakmak güzel davranışlardandır. Ancak bunları yapma imkanı yoksa kuran okuyacak kişinin abdestli olması yeterlidir. Ayakta iken ya da oturur iken edepli, ağırbaşlı olmak önemlidir. Kişinin kıbleye dönük vaziyette Kuran'ını okuması daha faziletlidir.

TIKLA OKU: KURAN-I KERİM OKUMANIN BİRBİRİNDEN ÜSTÜN SIRLARI

HATİM ETMENİN SEVABI NEDİR? RAMAZANDA HATİM İNDİRMENİN FAZİLETLERİ

Ramazanda hatim etmenin sevabı! Hatim indirmenin sevabı ve fazileti nedir?

Hatim sözcüğünün kelime anlamına baktığımızda 'örtmek, bir şeyi tamamlayıp bitirmek' şeklinde anlamları vardır. Kuran-ı Kerimi başından sonuna kadar ister yüzüne bakarak ister de ezberden okumak hatim oluşturmaktır. Kuran-ı Kerim ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerifte, topluluklar halinde karşılıklı Kuran-ı Kerim okumaya ve dinlemeye mukabele adı verilir. Gündelik yaşantımız içerisinde bolca okumaya gayret ettiğimiz Kuran-ı Kerimlere göre her harfine kat kat sevapların yazıldığı Ramazan ayında ağırlık vermek faziletleri bakımından daha üstündür. Bunun için mukabele şeklinde Kuran-ı Kerim okuyarak hatim indirmek tavsiye edilebilir.

Ramazanda Kuran'ı mukabele gibi okumak ya da takip ederek dinlemek Peygamberimiz (SAV)'in hem sünneti hem de ameli, Cebrail (a.s)'ın ise sadece amelidir. Ramazanda hatim etmenin sevabı ile ilgili ise şu hadis mevcut olduğu bilinmektedir: Ebû Hüreyre’den (ra) rivayetine göre, Efendimiz (SAV),

“Bir cemaat Allâh’ın evlerinden bir evde toplanır, Allâh’ın Kitâbını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekînet iner, (gönül huzuruna kavuşurlar). Onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teâlâ da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar.” (Müslim, Zikr 38) buyurmuştur.

Hatim etme telefon uygulaması

TIKLA OKU: CUMA GÜNÜ OKUNACAK EN FAZİLETLİ DUALAR

HATİM DUASI NASIL YAPILIR? HATİM DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

Gündelik hayatımızda bol bol sevap kazanabilmemiz ve doğru yolu bulabilmemiz için hiç bırakmamız gereken iki şey; Kuran-ı Kerim ve sünnettir. Yüce Allah'ın kelamı olan kitabımız Kuran-ı Kerim'i sadece okuyarak değil bizzat anlamaya çalışarak ve davranışlarımıza da yansıtarak okumamız önemlidir. Ecir ve sevabı en yüksek ibadetlerden olan Kuran-ı Kerim'i okumada hatme başlamak bolca sevap kazandıracak ve bizi Allah'a biraz daha yakınlaştıracaktır. Mümin kimselerin Kuran-ı Kerim'i okumalarındaki faziletten bizlere bahseden Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır:

“Kur’ân okuyan mü’min, kokusu ve tadı güzel olan turunç gibidir. Kur’ân okumayan mü’min, tadı güzel ve fakat kokusu olmayan hurma gibidir. Kur’ân okuyan münafık, kokusu güzel fakat tadı acı olan fesleğen otu gibidir. Kur’ân okumayan münafık ise, kokusu olmayan acı yaban keleği gibidir.” (Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân, 36, Tevhid, 57)

Kuran-ı Kerimi okuduktan sonra hatim duasına başlamadan önce Nas ve Fatiha ile Bakara suresinin başından beş ayet okumak sünnettir. Übey bin Ka’b’ın rivayetine göre: “Peygamberimiz (SAV), Nas suresini okuduğu zaman, Fatiha suresine başlar, sonra Bakara suresinin başından “ve ulaike humu’l-müflihun”a kadar okur, hatim duasını yapar, daha sonra da kalkardı.” (Suyuti, el-İtkan, 1/313)

 

Hatim duası Arapça okunuşu

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ GÜNLÜK ZİKİRLER

HATİM DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU:

“El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.

Vel-‘âkibetü lil-müttekîn. Velâ ‘udvâne illâ ‘alezzalimîn.

Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘âlihî ve sahbihî ecme'în.

Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm.

Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-Rahîm.

Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur’ânil-‘azîm.

Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-‘âlemîn.

Va’fü ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm.

Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.

Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur’ân.

Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur’ân.

Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur’ân.

Ve elbisnâ bi hil’atil-Kur’ân.

Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur’ân.

Ve ‘âfinâ min külli belâid-dünyâ ve ‘azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur’ân.

Verham cemî’a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.

Allâhümec’alil-Kur’âne lenâ fid-dünyâ karînâ.

Ve fil-kabri mûnisâ.

Ve fil-kıyâmeti şefî’ân ve ‘ales-sırâti nûrâ.

Ve ilel-cenneti rafîkâ.

Ve minennâri sitran ve hicâbâ.

Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.

Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur’ân.

Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur’ân.

Verfa’ deracâtina bi fadîletil-Kur’ân.

Ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur’ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân.

Allâhümme tahhir kulûbenâ.

Vestur ‘uyûbenâ.

Veşfi merdânâ.

Vekdi duyûnenâ.

Ve beyyid vücûhenâ.

Verfa’ deracâtina.

Verham âbâenâ.

Veğfir ümmehâtinâ.

Ve eslih dînenâ ve dünyânâ.

Ve şeddid şemle a’dâina.

Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâ min cemî’l-âfâti ve’l-emrâdi ve’l-belâyâ.

Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ ‘alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kur’ânil-‘azîm.

Allâhümme belliğ sevâbe mâ kara’nâhü.

Ve nevvir mâ televnâhü ilâ rûhi seyyidinâ Muhammedin sallâllahü te’âlâ ‘aleyhi ve selem.

Ve ilâ ervâhi cemî’ı ihvânihî minel-enbiyâi vel-murselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû ‘aleyhim ecma’în.

Ve ilâ ervâhi âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ’ıhî ve cemîı’ zürriyyâtihî rıdvânullâhi te’âlâ ‘aleyhim ecma’în.

Ve ilâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve ehavâtinâ ve evlâdina ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve limen kâne lehû hakkun ‘aleynâ ve li cemî’ıl-mü’minîne vel-mü’minâti vel-müslimîne vel-müslimâti, el-ahyâi minhüm vel-emvâti.

Yâ kâdiyel-hâcâti! Yâ mücîbed-d’avâti! İstecib du’âenâ bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn.

Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn. (el-Fatiha)

HADİS-İ ŞERİF: "Kim Kur'ân'ı hatmederse, onun kabul olunmuş bir duası vardır." (Suyûtî Camiu's-Sağîr, II,175)

KURAN-I KERİMDE DİNLEYEBİLECEĞİNİZ BAZI VİDEOLU SURELER

1- YASİN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ:

2- KEHF SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ:

3- AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ:

4- FATİHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ:

5- FİL SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ:

6- KUREYŞ SURESİ ARAPÇA DUASI VE MEALİ:

7- MAUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ:

8- KEVSER SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ:

9- KAFİRUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ:

10- NASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ:

11- TEBBET SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ:

12- İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ:

13- FELAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ:

14- NAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ:

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
2 Yorum Var
  • ahmet 6 ay önce Şikayet Et
    bir sayfa dua yazmış. bunun yerine bir sayfa fazla kur'an okuyun bari sevabı olur. neler icad ediyorlar...
    Cevapla
  • mehmet 2 ay önce Şikayet Et
    dua da bir ibadettir. 1 sayfa fazla kuran okuyun diyorsun ama okuduğun kuranda ne yazıyor bilmiyorsun. "duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var" ayet mealidir. hangi ayet onu da sen araştır bul ki öğrenmeyi ogrenebilesin.