Kısa zamanda borçtan kurtulmak için dua! Dağ kadar borç ödeyemeyenlere rızık duası

12 Mart 2021, 19:41
Kısa zamanda borçtan kurtulmak için dua! Dağ kadar borç ödeyemeyenlere rızık duası

Dağ kadar borcu birikip çıkmaza giren kişilerin maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulması için okuyabileceği bazı dualar mevcuttur. Borçtan kurtulmak için okunacak dua hangisi? Borcu kolay bir şekilde ödemek için en tesirli dua önerileri! Peygamberimizin sıkıntı duası nedir? Rızkın artması ve borçtan kurtulmak için mucize dualar..

Yaşam standartlarının geçmişe göre daha çok refaha ulaştığı ve dolayısıyla da her şeyin daha da pahalılaştığı günümüz harcamalarında borca girmek daha kolaydır. Lüks yaşam doğrultusuna paralel olarak artan bu harcamalar hesapsız bir şekilde yapıldığında kısa zamanda dağ kadar borçların birikmesi ile karşınıza dikilebilir. Evdeki hesap çarşıya uymadığında ortaya çıkan yüklü miktardaki borçlar, başta evin erkeğini olmak üzere ailenin tüm fertlerini etkilemektedir. Allah (c.c), kullarının kimisini sağlığıyla kimisini evladıyla kimisini malıyla imtihan ederken önemli olan bu imtihandan hayırlı çıkabilmektir. Dolayısıyla imtihan karşısında sabretmek kesinlikle isyan etmemek gerekir. Şeytan her ne kadar fitne fesatlıkla akla girmeye çalışsa da o sıkıntıdan kurtulmak için haram çıkış yollarına girilmemelidir. Borca batmış kişilerin daha fazla maddi problemlerle sıkıntıya girmemesi için en etkili ve tesirli borç duası tavsiyelerini derledik...

Peygamberimizin sıkıntı duaları! Ruhu rahatlatan ve sıkıntıdan kurtulma duası! İnşirah Suresi..İLİŞKİLİ HABERPeygamberimizin sıkıntı duaları! Ruhu rahatlatan ve sıkıntıdan kurtulma duası! İnşirah Suresi..

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR! BORÇ ÖDEME DUASI

Borçtan kurtulmak için okunacak dua

Gerek Kuran-ı Kerim ayetlerinde gerek de sahih hadislerde maddi sıkıntısı olanların ve rızıklarında eksiklik görülenler için etkili dua önerileri vardır. Bu duaların inanarak okunması ile kişiler hem kazançlarındaki bereketi arttırabilir hem de borçlarını düzenli ödeme imkanlarını bulabilirler. Efendimiz (SAV), şöyle buyurdu: “Eğer siz Allah’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam doymuş olarak dönerler.” (Tirmizî, Zühd, 33)

Dinimizde yapılması teşvik edilen sıla-i rahimin öneminden bahseden hadisi şerifte, “Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin!” (Buhârî, Edeb 12, Büyûʻ 13; Müslim, Birr 20, 21) buyrulmaktadır.

Türkçe okunuşu: “Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.” Anlamı: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

DAĞ GİBİ BORCU ÖDETEN DUA! EN TESİRLİ BORÇTAN KURTULMA DUASI...

Dağ kadar borcu ödeme duası

“Sana bir dua öğreteyim mi ki, onunla dua edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz:

Türkçesi: (Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.) Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

Anlamı: (“Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.” Al-i İmran sûresi, 26) “Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)

UHUD DAĞI KADAR BORCU OLSA BİLE KOLAY BORÇ ÖDETEN ZİKİR

Hz. Ali (r.a)’a azat olmak için para teklifinde bulunan bir köle gelir ve, “Taksidimi veremedim: Bana yardım et” der.. O da: -“Sana bir dua öğreteyim; onu bana Efendimiz (SAV) öğretmişti. Senin Uhud dağı kadar borcun olsa, onları ödeme imkanını bulursun. Şöyle de: “Allahümmek fini bi halalike an haramike ve ağnini bi fadlike ammen sivake.“ (Tirmizi, Daavât, 3558)

SABAH NAMAZINDAN SONRA 300 KERE OKUNACAK AYET:

Araf Suresindeki “…Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (el-A’râf, 89) âyeti dua amacıyla okunup 100.nün bitiminde  

EN ETKİLİ RIZIK DUASI: VAKIA SURESİNİN FAZİLETLERİ

Rızkı arttırmak için okunabilecek sure tavsiyeleri arasında yer alan Vakıa Suresi ile ilgili hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimseye ebediyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez.” (Beyhakî, Şuab, II, 492)

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar