Peygamberimiz (SAV)'in oturma adabı ve uyuma şekli ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için araştırdık! Allah'ın sevmediği uyku şeklini tarif eden Peygamberimiz başka hangi uyku şeklini yasakladı? Peygamberimiz nasıl uyurdu? Peygamberimizin oturma şekli nedir? Peygamberimiz en çok nasıl otururdu? Köpek oturuş şekli nasıl? Bacak bacak üstüne atmak caiz mi? Peygamberimizin sünnet davranışları...

Allah (c.c)'un 'Habibim' olarak hitap ettiği Peygamber Efendimiz (SAV), gündelik hayatımız içerisinde örnek almamız gereken ilk insandır. Sözleri ve davranışlarıyla bizlere rehber olan Peygamberimiz (SAV)'in sünnetleri, her Müslüman kişi tarafından bilinmeli ve uygulamaya geçirilmelidir. Dua etme şekli, yemek yeme adabı, oturup kalkması, uyku pozisyonu, ibadet etme şekli ve insanlara hoşgörülü yaklaşımı ile benzememiz gereken birçok yön vardır. Sünnet olan davranışları hayata geçirmeye özen gösterdiğimiz takdirde hem Efendimizi hem de Efendimizin izinden gideceğimiz için bizlerden hoşnut olacak olan Allah (c.c)'un rızasını kazanmamız mümkündür.

Bizlerde günlük hayatımızda sergilediğimiz bazı davranışları sünnete uygun hale sokmaya çalışarak daha doğru ve faziletli bir yol izleyebiliriz. Örneğin oturma ve uyuma eylemlerini ibadete dönüştürebiliriz! Nasıl mı? Elbette, sünnete uygun oturma adabı ve uyku pozisyonu şekli ile...

İLİŞKİLİ HABERSalavat nedir? Peygamberimize salavat nasıl getirilir? Sevgiliye en güzel salavatı şerifler

Öyle ki Ebu Said el- Hudri'nin rivayetlerine göre, Efendimiz (SAV) oturduğu zaman kalçaları üzerine oturarak dizlerini dikip el (ler)ini önden bağlarmış. Bu durum karşısında Peygamberimizin oturma adabını anlayabiliyoruz. Uygun olmayan bir yatış pozisyonu ile ilgili de 'Allah'ın sevmediği' olarak sıfatlandırılan uyku şekli rivayetlere göre şöyledir: Efendimiz (SAV), mescitte yüz üstü şekilde yatan birisini uyandırmış ve "Bu şekilde yatmak Allah'ın sevmediği bir yatış şeklidir." buyurmuştur. (Ebû Dâvud)

PEYGAMBERİMİZ (SAV) NASIL OTURURDU? PEYGAMBERİMİZİN OTURMA ADABI

Oturma şekilleri ve anlamları! Oturma adabı nasıldır?

BAĞDAŞ KURARAK OTURMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Peygamber Efendimiz (SAV)'in en sık tercih ettiği ve rahat ettiği oturma şekillerinden birisi de bağdaş kurarak oturduğu zamanlardı. Bu şekilde oturmak avret mahallininin açılmasını engeller ve

Câbir bin Semure (r.a), Efendimiz (SAV)'in, sabah namazını kıldıktan sonra güneş iyice yükselinceye kadar, bağdaş kurarak oturduğunu haber vermektedir. (Ebû Dâvûd, Edeb, 26)

KURFUSA/ İHTİBA OTURUŞU:

İbn-i Ömer (r.a); “Peygamberimiz (SAV)'i Kâbe'nin avlusunda elleriyle dizlerini tutarak şöyle otururken gördüm.” demiş ve uyluklarını karnına dayayıp kolları ile dizlerini tutarak, kaba etleri üzerine oturmuştur. (Buhârî, İsti'zân, 34)

Kayle bint-i Mahreme de; ''Peygamberimizi dizlerini karnına dayamış, dizlerini elleriyle tutup kaba etleri üzerine oturmuş vaziyette gördüm. Onu böyle huşû ve huzûr içinde mütevâzi bir vaziyette oturur görünce, korkudan irkildim.” demektedir. (Ebû Dâvud, Edeb, 22) Bu tarz, Peygamber Efendimiz'in sıklıkla yaptığı, hatta Kâdî İyâz'a göre bağdaş kurarak oturmaktan daha çok tercih ettiği bir oturuştur. Ancak bu oturma pozisyonu hutbe sırasında yasaklanmıştı. (Ebu Dâvûd, Salât, 228) Nedeni ise bu şekilde uyumanın uyku getirici olması ve kişinin kendisine hutbeye verememesinden kaynaklanmaktadır. En risklisi de abdestin bozulmasına yol açabilir.

İLİŞKİLİ HABERPeygamber Efendimiz (SAV)'in 'En' sevdiği şeyler

PEYGAMBERİMİZİN YASAKLADIĞI OTURMA ŞEKLİ! KÖPEK OTURUŞ ŞEKLİ NASIL? MÜSLÜMAN NASIL OTURMAMALI?

Köpek oturuşu nasıl? Köpek oturuş şekli nedir?

Dinimizce tavsiye edilmeyen ve sakıncalı olan oturma şekli 'köpek oturuşu' olduğu bilinmektedir. Bu şekil ise kalçanın yayık bir şekilde dizlerin dikik olduğu ve ellerinde yere dayanarak köpek oturuşuna benzer oturulmasıdır.

Peygamberimizin o şekilde oturulduğu takdirde gazaba uğrayanlara benzetildiği oturma şekli hadiste şöyle geçmektedir:  Şerîd bin Süveyd (r.a) rivayetine göre, ''Bir gün sol elimi arkaya atmış ve elimin ayasına dayanmış otururken, Peygamberimiz yanıma geldi ve: "Allâh'ın gazabına uğramış olanlar gibi mi oturuyorsun?" buyurdu.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 24)

Bir başka hadis-i şerifte de kişiyi kaldırtıp onun yerine kendinin oturduğu kimseler için şu tavsiyede bulunmuştur:“Sizden biriniz bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp yerine kendisi oturmasın. Fakat açılarak halkayı genişletiniz.”

İLİŞKİLİ HABERGece yatmadan önce okunacak dua ve sureler! Uyumadan önce yapılacak sünnetler

PEYGAMBERİMİZ NASIL UYURDU? PEYGAMBERİMİZİN UYKU ŞEKLİ NASILDI? SAĞ TARAFI MI YOKSA SOL TARAFA MI YATILMALI?

Peygamberimiz nasıl uyurdu? Sağ tarafa yatmak...

Bilindiği üzere Peygamberimizin sünnetlerine baktığımızda hayırlı her işe sağ taraftan başladığını görürüz. Uyku esnasında da sağ tarafına yatmayı tercih etmiştir. Hem sünnet hem de sağlıklı bir yöntem olan bu şekilde kalp ve mide sol da olduğu için sıkışma olması önlenmiş olur.

Tam olarak uyku şekli ise tariflere göre şu şekildedir: Sağ tarafa yatıp sağ dirseğini dikerek, sağ elinin ayasını sağ yanağının altına destek yaparak yatmıştır. (Müslim, Mesâcid, 313) Yine Peygamberimiz (SAV) kısa zamanlı bir uyku için ve bilhassa zarûret îcâbı geç yattığında sabah namazını geçirme endişesi ile böyle yapmıştır. (Buhari, Deavât, 5; Müslim, Misâfirîn, 121-122)

İLİŞKİLİ HABERKaylule uykusu nedir ve kaylule vakti ne zaman? Öğle uykusunun bilimsel faydaları

YASAKLANAN UYKU ŞEKLİ! YÜZ ÜSTÜ YATMAK GÜNAH MI? 

Uyku pozisyonları neler? sağ tarafa mı sol tarafa mı yatılmalı? Sırt üstü yatmak...

Haram olmasa da dinimize göre uygun görülmeyen bir uyku şekli Allahın sevmediği bir pozisyon olduğu için yüz üstü yatmadır. Tahfe bin Kays (r.a.) rivayetine göre:“Bir ara mescitte yüzükoyun yatmıştım. Baktım ki bir adam ayağıyla bana dürtüyor ve: “Bu, Allah’ın kızgınlığına sebep olan bir yatış tarzıdır.” diyordu. Bir de baktım o, Resûlullah imiş! (Ebû Dâvûd, Edeb, 94)

BACAK BACAK ÜSTÜNE ATARAK UZANMAK CAİZ Mİ?

Abdullah bin Yezîd (r.a.), Resûlullah’ı mescidde bir ayağını diğer ayağı üzerine atmış, sırt üstü yatarken gördüğünü öne sürmektedir. (Buhârî, Salât, 85) Diğer bir rivâyette ise; “Uzanıp yattığın vakit ayaklarını birbirinin üzerine koyma!” (Müslim, Libas 73) buyrulur. Şimdi bu iki hadis incelendiğinde zıtlık var gibi görülse de aslında zıt değildir. İkinci hadis, avret mahallinin tamamının ya da bir tarafının açılacak gibi sırt üstü uzanarak bacak bacak üstüne koymayı yasaklamaktadır. İlkinde ise açılıp saçılmaya meydan vermeyecek tarzda câiz olan pozisyondan bahsedilmektedir.

İLİŞKİLİ HABER

Taharet nasıl alınır? Büyük tuvalet sonrası temizlik nasıl yapılır? Peçeteyle taharet...

İLİŞKİLİ HABER

Kaylule uykusu nedir ve kaylule vakti ne zaman? Öğle uykusunun bilimsel faydaları

İLİŞKİLİ HABER

Peygamberimiz kimlere şefaat edecek? Peygamberimizin şefaati ile ilgili hadisler

BİR YORUM YAPIN 0