Nazardan korunmak için Felak ve Nas suresi okunuşu! Felak ve Nas ne için okunur?

Her namazdan sonra Muavvizeteyn yani Felak ve Nas surelerini okumamızı tavsiye eden Peygamber Efendimiz (SAV), Allah c.c'a sığınabileceğimiz en güzel surelerden olduğunu buyurmaktadır. Koruyucu nitelikte olan Muavvizeteyn sureleri Felak ve Nas ile İhlas suresinin Arapça okunuşunu ve anlamı haberin detaylarında! Çoğunlukla nazardan korunmak için okunan Felak ve Nas sureleri ile ilgili hadis-i şerifler...

İki koruyucu manasını taşıyan Muavvizeteyn sure, içerisinde iki ayrı sureyi kapsamaktadır. Bu iki sureden kasıt, Kuran-ı Kerim'de geçen Felak ve Nas sureleridir. Sonrasında bu surelere Allah (c.c)'u anlatan İhlas suresi de eklenmiştir. Kuran'ın son üç suresi Felak, Nas ve İhlas sureleri, Muavvizeteyn (koruyucu) olarak geçmektedir. Gündelik hayatımız içerisinde Felak ve Nas Sureleri, nazara karşı okunacak en tesirli sureler arasında yerini almaktadır. Kuran-ı Kerim'in 113. suresi olan Felak suresi toplamda 5 ayetten, Nas Suresi ise Kur'an'ın 114. ve son suresi olarak 6 ayetten oluşmaktadır. Peygamber Efendimiz (SAV), sahabeden Abdullah ibn Hubeyb’e, "Akşam ve sabah olunca İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini üçer kere oku, onlar her şeye karşı sana yeter." buyurarak ne denli koruyucu olduğuna işaret etmektedir.(Tirmizî, Deavat,)

Sahabe Ukbe b. Amir, Efendimiz (SAV), bana her namazın arkasından Felak ve Nâs surelerini okumamı emretti” demiştir. (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 12; Ebu Dâvûd, Salât, 361) 

MUAVVİZETEYN SURE NEDİR? MUAVVİZETEYN SURE HANGİLERİ?

Felak ve Nas suresi arapça okunuşu

Felak ve Nas suresi arapça okunuşu

İki koruyucu anlamındaki Muavvizeteyn sure olarak karşımıza çıkan Felak ve Nas suresine sonradan eklenen İhlas suresi Kuran'ı Kerim sonlarında yer alan surelerdendir. Felak, Nas ve İhlas suresi konularına baktığımızda; Felak ile Nas suresi büyücülerin, hasetçilerin kötü düşünceler fısıldayan cin ve insan vesveselerinin şerrinden Allah'a sığınılması gerektiği üzerinde durulmaktadır. İhlas suresinde ise, Allah'ın sıfatlarından bahsetmektedir.

Peygamberimiz Efendimiz (SAV)'in eşi Hz. Ayşe (r.a.) validemiz diyor ki: “Hz. Peygamber (s.a.s), her gece yatağa girdiği zaman iki elinin avucunu bir araya getirir, sonra ellerinin içine üfler ve kul hü vallâhü ahad, kul eûzü bi rabb’il felakı ve kul eûzü bi rabbi’n-nasi surelerini okur, sonra elleriyle elini, yüzünü ve vücudunun ulaşabildiği yerlerini mesh eder ve bunu üç defa yapardı.” (Ebu Dâvûd, Edeb, 107)

NOT: Kuran-ı Kerim okumayı bilmeyen kimselerde surelerin türkçesini okumak mahreçte ve tecvid de bazı bozukluklara neden olabileceği için sure ezberken arapça okunuşunu kaynak almak ya da dinlemek daha doğru olacaktır.

FELAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Nas suresi arapça okunuşu

Nas suresi arapça okunuşu

FELAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.

 • 1- Kul e'ûzü birabbil felak
 • 2- Min şerri mâ halak
 • 3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
 • 4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
 • 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased
   
 • FELAK SURESİ ANLAMI:
   
 • Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
 • 1- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,
 • 2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
 • 3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
 • 4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
 • 5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!

NAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Nas suresi

Nas suresi

NAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm

 • Kul e'ûzü birabbinnâs
 • Melikinnâs
 • İlâhinnâs
 • Min şerrilvesvâsilhannâs
 • Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
 • Minelcinneti vennâs

NAS SURESİ ANLAMI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

 • 1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
 • 2- İnsanların hükümdârına,
 • 3- İnsanların ilâhına,
 • 4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.
 • 5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
 • 6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

İhlas suresi

İhlas suresi

İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.

 • 1- Kul hüvellâhü ehad
 • 2- Allâhüssamed
 • 3- Lem yelid ve lem yûled
 • 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI:

 • Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
 • 1- De ki; O Allah bir tektir.
 • 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
 • 3- Doğurmadı ve doğurulmadı
 • 4- O 'na bir denk de olmadı.

HADİS-İ ŞERİF:  Peygamberimiz (SAV), ashabına, “Sizden biriniz her gece Kur’ân’ın üçte birini okumaktan aciz olur mu? Buyurmuş, bu, onlara zor gelmiş ve ey Allah’ın Resûlü! Hangimizin buna gücü yeter? Demişlerdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (SAV), Kul hu vallâhü ahad Allahü’s-samed, Kur’ân’ın üçte biridir” buyurmuştur.” (Buharî, Fedâilü’l-Kur’ân, 13)

Peygamberimizin nazardan korunmak için okuduğu dua! En etkili koruyucu nazar duası

İLİŞKİLİ HABER

Peygamberimizin nazardan korunmak için okuduğu dua! En etkili koruyucu nazar duası
Nazar boncuğu takmak caiz mi? Süs için nazar boncuklu aksesuarlar...

İLİŞKİLİ HABER

Nazar boncuğu takmak caiz mi? Süs için nazar boncuklu aksesuarlar...

BİR YORUM YAPIN 0