Kıyamet günü tehlikelerinden korunmak için dualar! Kıyamet günü kişiyi savunacak olan sureler

26 Şubat 2021, 09:02
Kıyamet günü tehlikelerinden korunmak için dualar! Kıyamet günü kişiyi savunacak olan sureler

Son derece korkunç ve dehşet saçacak olan kıyamet günü tehlikelerinden korunmak için okuyabileceğiniz dua tavsiyelerini sizler için derledik. Peygamber Efendimiz (SAV)'in uyumadan önce Allah'ın azabından korunmak için okuduğu kısa dua! Kıyamet günü için koruyucu sure ve dualar...

Huzeyfe (r.a)'un rivayetine göre Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV) uyuyacağı zaman mübarek elini sağ yanağının altına koyarak kıyamet gününün dehşetinden Allah'a sığınırmış ve şöyle dua edermiş: “Allâhümme kınî azâbeke yevme teb‘asü ibâdek: Allahım! Kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azâbından koru!” (Tirmizî, Daavât 18; Ebû Dâvûd, Edeb 98. Ayrıca bk. Müslim, Müsâfirîn 62; İbni Mâce, Duâ 15) Saatinin ve gününü Peygamberlerin dahi bilmeyip yalnızca Allah'ın bildiği kıyamet günü azaptan korunmak için o gün gelip çatmadan kendimizi salih ameller işleyerek hazırlık yapmalıyız. Büyük ve küçük kıyamet alametleri olmak üzere ahirete yaklaştığımız her adımda bol bol Kuran-ı Kerim okuyabiliriz. Peki kıyamet günü gerçekleşecek olan tehlikelerden korunmak için okunacak dua var mı? İşte sahih hadis kaynaklarıyla kıyamet günü duaları....

Dehşete düşürecek kıyamet günü olayları! Küçük ve büyük kıyamet alametleriİLİŞKİLİ HABERDehşete düşürecek kıyamet günü olayları! Küçük ve büyük kıyamet alametleri

KIYAMET GÜNÜ TEHLİKESİNDEN KORUNMAK İÇİN SURE VE DUALAR

Kuran-ı Kerim okumanın faziletlerine ilişkin olarak Nevvâs bin Sem’ân (r.a.) şöyle rivayet ediyor: Peygamber Efendimiz (SAV)'i şöyle buyururken işittim: “Kıyamet günü Kurân ve dünyada hayatlarını ona göre tanzim eden Kur’ân ehli, mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kur’ân’ın önünde Bakara ve Âl-i İmrân sûreleri vardır.”

Ölmeden önce ahirete hazırlık için ne yapmalıyız? Ölüme nasıl hazırlanılır? İLİŞKİLİ HABERÖlmeden önce ahirete hazırlık için ne yapmalıyız? Ölüme nasıl hazırlanılır?

Resûlullah bu iki sûre için üç misâl verdi ki onları hâlâ unutmuş değilim. Allah Resûlü sözlerine şöyle devam etti: “Sanki onlar iki bulut gibidirler veya iki siyah gölgelik gibidirler ki aralarında bir nûr parlar veya sanki onlar, gökyüzünde kanat açmış iki grup kuş gibidirler. Kendilerini okuyan insanları müdâfaa ederler.” (Müslim, Müsâfirîn, 253. Ayrıca bkz. Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 5/2883)

Ölüm korkusu nedir? Ölümden korkan kişi ne yapmalı? Ölüm anı ile ilgili ayet ve hadislerİLİŞKİLİ HABERÖlüm korkusu nedir? Ölümden korkan kişi ne yapmalı? Ölüm anı ile ilgili ayet ve hadisler

Kıyamet gününün dehşetinden korunmak için bol bol Kuran-ı Kerim okumamız gerektiğini ifade eden Efendimiz (SAV),“Kim Allah’ın kitâbından bir âyet öğrenirse kıyâmet günü öğrendiği âyet o kişiyi, yüzüne gülerek karşılar.” buyrulur. (Heysemî, VII, 161)

"Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur." (Değişik rivayetler için bk. et-Terğıbü ve't-Terhib, Kitabu'l-Cuma,  1/512-513)

Kehf Suresi Arapça okunuşu ve faziletleri! Cuma günü Kehf suresini okumanın faziletleriİLİŞKİLİ HABERKehf Suresi Arapça okunuşu ve faziletleri! Cuma günü Kehf suresini okumanın faziletleri

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar