Bakara Suresinin ilk beş ayeti! Elif, Lam, Mim suresi okunuşu ve fazileti

Bakara Suresini okuyan kimsenin başına Cennet tacının geçirileceğini müjdeleyen Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in Bakara suresinin faziletine ilişkin daha nice hadis-i şerifi bulunmaktadır. İbadetlerimizde de ismini sıklıkla duyup okumamız tavsiye edilen ilk beş ayetin okunuşu ve anlamını haberimizde derledik. İşte Bakara Suresinin ilk beş ayeti Elif, Lam, Mim okunuşu ve anlamı:

'Kuran-ı Kerimdeki en uzun sure' olarak geçen Bakara Suresi, toplamda 286 ayetten oluşmaktadır. Sadece 281. ayeti Mekke'de Veda Haccı sırasında; geri kalanı ise Medine'de inen en önemli surelerden biridir. 5 vakit namazlarımızda okuduğumuz kısa sureler arasında geçmese de bakara ayetlerinin de okunabildiği namazlarımızda genelde ilk beş ayet tercih edilmektedir. Elif lam mim olarak başlayan bu sure, Kuran-ı Kerim'de Fatiha Suresi'nden hemen sonra gelmektedir. Fatiha’da geçen "doğru yolu bulanlarla ondan sapanlar"ı kast eden kısmın örneklerle açıklanması gibidir. İnanç, ibadet, yaşam düzeni gibi temel noktalara işaret edilmesinin yanı sıra Allah (c.c)'un varlığını ve birliğini gösteren kanıtlar, yaratılış gibi konulardan bahsedilmektedir.

Peygamber Efendimiz (SAV)'in fazileti ve önemi bakımındna bizlere tavsiye ettiği önemli surelerden olan Bakara Suresi için Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edilenlere göre;Rasulullah (s.a.v): ‘Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz! Muhakkak şeytan, içinde Bakara Suresi okunan evden kaçar!’ buyurdu.” (Müslim, Tirmizi)

Kuran-ı KerimİLİŞKİLİ HABERKuran-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara Suresinin faziletleri! Bakara suresi ne için okunur?

HADİS-İ ŞERİF: "İki parlak sureyi, Bakara ile Âli İmrân surelerini okuyun. Çünkü bunlar kıyamet gününde iki gölgelik yahut iki kuş bölüğü gibi gelir, okuyucularını mahşerin sıcağından korurlar, onları müdafaa ederler. Bakara suresini okuyun. Ona sahip olmak bereket, onu terketmek pişmanlıktır. Sihirbazlar onu elde etmeğe güç yetiremezler. " (Suyutî, Camiu's-Sağîr; Müslim, 1/553, hadis no: 804).

ELİF, LAM, MİM SURESİ OKUNUŞU! BAKARA SURESİ İLK BEŞ AYETİ OKUNUŞU

Elif Lam Mim Suresi okunuşu

Elif Lam Mim Suresi okunuşu

ELİF LAM MİM SURESİ OKUNUŞU:

Bismillahirrahmanirrahim

1. Elif lam mim

2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
3. Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
4. Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun

ELİF LAM MİM ANLAMI:

1 – (Elif, Lâm, Mîm.)
2 – İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir.
3 – Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar.
4 – Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler.
5 – Bunlar, işte Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir.

Kitap okuma köşesi dekorasyonu nasıl yapılmalıdır?

İLİŞKİLİ HABER

Kitap okuma köşesi dekorasyonu nasıl yapılmalıdır?

BİR YORUM YAPIN 2

Hhhh 11 ay önce

Çak gôuzeell

Esat 2 yıl önce

Güzel

Toplam 6 beğeni