Teheccüd namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Gece namazının fazileti nedir? Vitir namazını...

23 Haziran 2020, 10:55
Teheccüd namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Gece namazının fazileti nedir? Vitir namazını...

Peygamberimiz (SAV)'e farz olan bizlere ise nafile olarak bahşedilen Teheccüd namazı, fazileti bakımından çok üstün bir yere sahiptir. Efendimizin ümmetine tavsiye ettiği teheccüd namazı ile ilgili birçok hikmet bulunur. Uykunun en tatlı yerinde Allah rızası için kalkıp kılınan teheccüt namazına başlamak gerekir. Peki teheccüd namazı nasıl kılınır, Teheccüd namazı kaç rekattır? Teheccüd namazı uyumadan kılınır mı?

Allah rızası için gecenin bir vakti kalkıp kılınan Teheccüd namazı, Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in ümmetine yapılmasını tavsiye ettiği en önemli nafile namazlardandır. Peygamberimizin devamlı olarak kılmaya çalıştığı gece namazı yani teheccüd namazı fazileti bakımından çok üstün bir değere sahiptir. Öyle ki bazı rivayetlere göre Peygamber Efendimiz (SAV), yatsıyı kıldıktan sonra ve vitiri kılmadan uyur, gecenin ortalarından sonra uyanıp bir müddet namaz kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra sabah namazının sünnetini kılardı. ( Müslim, Salatu'l müsafirin, 26). Günümüzde teheccüd namazı olarak nitelendirilmesinin sebebi ise bir süre uyuduktan sonra kalkarak kılınan namazlardan olduğu içindir. Yorgunluk ya da rahatsızlık gibi sebeplerden dolayı gece uyanamayacağından korkan kimsenin uyumadan önce kılmasının da uygun olduğu söylenebiliyor. 2 rekat, 4 rekat ve 8 rekat olarak kılınabilen teheccüd namazı, Efendimiz (SAV)'in ümmetine tavsiye ettiği önceliklerden biridir. Allah (c.c) ise Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'e yüce kitabı olan Kuran-ı Kerim'de şu ayetle emretmiştir: “Ey Resûlüm. Gece vakti de uyanıp, sadece sana mahsus fazladan bir ibadet olarak teheccüd namazını kıl. Umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makam olan en büyük şefaat makamına çıkarır.” (İsra, 17/79).

TIKLA OKU: YATMADAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

GECE NAMAZI KILMANIN SEVABI NEDİR? TEHECCÜD NAMAZININ FAZİLETLERİ

Teheccüt namazı nasıl kılınır? Teheccüt namazı kaç rekat?

Müslüman kimselerin gönüllerinden geçen dünyevi ve ahiretlik isteklerinin gerçekleşmesi için gece namazı vaktinin önemine işaret eden Efendimiz (SAV), hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır:

“Gecede bir saat vardır ki, bir Müslüman o saate rastlar da Cenâb-ı Allah’tan dünya ve âhiret işinden bir hayır isterse, Allah o kimsenin dileğini muhakkak verir. Bu her gece böyledir.” (Müslim, Müsâfirîn, 166, 167)

Peygamber Efendimiz (SAV), mübarek ağzı ile teheccüd namazına devam etmemiz gerektiğini belirterek gece namazı kılmanın fazileti ile ilgili şöyle buyuruyor:

"Gece namazına devam ediniz. Zira bu sizden önceki salihlerin ibadetidir. Çünkü gece ibadeti, Allah'a yakınlık günahlara kefaret olup insanı bedeni hastalıklardan korur ve günahlardan uzaklaştırır." (Tirmizi, Deavât, 101)

“…Farzlar dışında en faziletli namaz, gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 203)

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZİN SIKINTI DUALARI NELER?

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN EN SEVDİĞİ İBADET...

Peygamber Efendimiz (SAV) teheccüt namazını nasıl kılardı

Teheccüd namazının kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu Efendimiz (SAV), şu hadisinde açıkça beyan etmektedir: “Allah her peygamberde, belirli bir şeye karşı aşırı istek yaratmıştır. Benim en çok hoşlandığım şey de gece ibâdetidir...” (Heysemî, II, 271).

PEYGAMBER EFENDİMİZE 1 VAKİT FAZLALIK FARZ KILINAN NAMAZ...

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'e Allah (c.c) tarafından farz olarak kılınan Teheccüt namazı ile ilgili Kuran-ı Kerim'de şu ayet zikredilmektedir: 

“Gecenin bir kısmında da sâdece sana mahsus bir fazlalık olmak üzere Kur’ân ile teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni Makâm-ı Mahmûda eriştirir.” / İsrâ Suresi, 79. Ayet

TIKLA OKU: GÜNLÜK OKUNACAK DUA VE ZİKİRLER

PEYGAMBERİMİZ VİTİR NAMAZINI HANGİ VAKİTTE KILARDI?

Peygamberimizin sünnetleri

Rivayetlere göre, Peygamberimiz (SAV) vitir namazını kıldıktan sonra, oturarak iki rekât nafile namaz kılardı. İlk rekatta "İzâ zülzileti’l-ardu" sûresini, 2. rekatta fa "Kul yâ eyyühe’l kâfirûne" suresini okurdu. 

Rivayetlere göre, Alemlerin Efendisi Sevgili Peygamberimiz (SAV), yatsı namazını kıldıktan sonra vitiri kılmadan uyur, gecenin ortalarından sonra uyanıp bir müddet namaz kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra sabah namazının sünnetini kılardı. (Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 26)

“Geceleyin kıldığınız namazın sonunu vitir yapın.”(Buhârî  Salât 84  Vitir 4; Müslim  Müsâfirîn 151)

GECE NAMAZINA DEVAM ETMENİN FAZİLETİ NEDİR?

Gece namazı

Allah (c.c)'un geceye nakşettiği yüce sırlar ve faziletlerin sayısı sınırsızdır. Ucu bucağı olmayan bu hikmetler arasında Kuran-ı Kerim'de şu ayet zikredilmektedir: Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. (Al-i İmran Suresi, 190. ayet). Geceleyin uykunun en tatlı olduğu vakitlerde yumuşacık yataktan sadece Allah rızası için kalkan mümin kimseler için nice büyük faziletler vardır. Geceleyin ayakları şişene kadar namaz kıldığı bilinen Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'e şöyle sorulmuştur:

“–Yâ Rasûlallâh! Allâh Teâlâ, Fetih Sûresi’nde sizi tamamen bağışladığını bildirmiş olduğu hâlde niçin kendinizi bu kadar yoruyorsunuz?”

Buyurdular:

“–Şükreden bir kul olmayayım mı?” (Buhârî, Teheccüd, 6)

Abdullâh İbn-i Ömer (r.a), rüyasında gördüğü şeyi ablası Hazret-i Hafsa -(r.a) vesilesiyle Efendimiz (SA)'e arzetmişti. Efendimiz (SAV) şöyle buyurdular:

“Abdullah ne iyi insan, bir de gece namazı kılsa!..”

Bunun üzerine İbn-i Ömer (r.a), o günden itibaren gece namazını hiç terketmedi. (Buhârî, Teheccüd, 2)

TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR? UYUMADAN TEHECCÜD NAMAZI KILINIR MI?

Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

2 rekatta bir 12 rekata kadar çift olarak kılınabilir olan teheccüt namazında asıl faziletli olan 2 rekatta bir selam verilerek kılınan namazdır.Gecenin üçte ikisi geçtikten sorna imsak vaktine kadar kılınabilen teheccüt namazında uykudan uyanıp kılmak daha faziletlidir.

İbn-i Abbas (r.a)’un rivayetine göre, Sevgili Peygamberimiz (SAV), teheccüd namazına kalktığında şöyle dua ederdi:

Teheccüd namazı duası

“Allahumme lekel hamdü ente kayyimus semavati velerdi ve men fîhinne ve lekel hamdü ente nûrus semâvati velerdi ve men fîhinne velekel hamdü ente melikussemavati velerdi men fîhinne ve lekel hamdü entel hakku ve va’duke hakkun ve likauke hakkun ve kavluke hakkun ve velcennetü hakkun vennaru hakkun vennebiyyûne hakkun ve Muhammed’din -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hakkun vessaatu hakkun. Allahumme leke eslemtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hasemtü ve ileyke hakemtü feğfirlî mâ kaddemtü ve ma ehhertü ve ma esrartü ve ma ealentü ente l’mukaddimü ve entel muahhiru lâ ilâhe illâ ente ve lâ havle ve la kuvvete illa billahi””

TEHECCÜD VAKTİ EDİLEN DUALAR KABUL OLUR MU? GECELEYİN DUA ETMEK..

Gece dua etmenin fazileti! Geceleyin edilen dua kabul olur mu?

EbuHureyre (r.a) rivayetine göre, Efendimiz (SAV) şöyle buyurur: ''Rabbimiz her gece; gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına tecelli eder ve, 'Bana dua eden yok mu, onun duasını kabul edeyim! Benden isteyeceği olan yok mu, istediğini vereyim! Benden mağfiret dileyen yok mu, onu bağışlayayım! der.''

Müslim'in rivayetinde ''Allah her gece, gecenin ilk üçte biri geçtiğinde dünya semasına tecelli eder ve, Melik benim! Melik benim!... Var mı bana dua eden, onun duasını kabul eyleyim! Var mı benden isteyen; istediğini vereyim; Var mı benden mağfiret dileyen, onu affedeyim buyurur. Ve bu hal  ta tanyeri ağarıncaya kadar böylece devam eder. (Buhari, Sahih, nr: 1145; Müslim, Sahih nr. 758.)

TEHECCÜD NAMAZINA NİYET NASIL EDİLİR? VİTİR NAMAZI TEHECCÜT VAKTİ KILINIR MI? VİTİRİ HANGİ VAKİT KILMAK FAZİLETLİ?

“Niyet ettim Allah rızası için teheccüt namazını kılmaya.” şeklinde niyet edilerek kılınan teheccüd namazına kalkılacaksa, yatsıdan sonra kılınacak olan vitir namazını geceye yani teheccüt vaktine bırakarak kılmak Sevgili Peygamberimiz (SAV)'in unutulmuş sünnetlerindendir.

TEHECCÜD NAMAZI KAÇ REKATTIR, TEHECCÜT NAMAZI NASIL KILINIR?

Teheccüt namazı nasıl kılınır? Teheccüt namazı kaç rekat?

2 REKATLIK TEHECCÜT NAMAZININ KILINIŞI:

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" denerek İftitah Tekbiri alınırr ve namaza başlanır.
Subhaneke okunur.
Euzü-besmele çekilir.
Fatiha okunur.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okunur.
Rüku'ya gidilir.
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, yeniden Secde'ye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama durulur
Besmele çekilir.
Fatiha okunur.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okunur.
Rüku'ya gidilir.
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, yeniden Secde'ye gidilir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz bitirilir.

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar