Kaza ve beladan koruyucu Ayetel Kürsi okunuşu! Namaz sonrası Ayetel Kürsinin fazileti

10 Eylül 2020, 10:02
Kaza ve beladan koruyucu Ayetel Kürsi okunuşu! Namaz sonrası Ayetel Kürsinin fazileti

'Ayetlerin en büyüğü ve efendisi' olarak bilinen koruyucu sure Ayetel Kürsinin faziletleri her Müslüman tarafından bilinmelidir. Farz namazlardan sonra okunan Ayetel Kürsinin Arapça ve Türkçe okunuşunu sizlere derledik. Bakara Suresinde yer alan Ayetel Kürsiyi gündelik hayatta nerelerde okuyabileceğinizi bilmek önemlidir. Ayetel Kürsinin sırları ve tecellileri...

Kazadan beladan, musibetten, nazardan, kem gözlerden, depremden ve bunun gibi daha birçok durumdan Allah'a sığınmak için okuduğumuz Ayetel Kürsi, nice sır ve hikmetleriyle bilinen en faziletli surelerdendir. Bakara Suresinin 255. ayet-i kerimesinde yer alan Ayetel Kürsi için Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), 'Ayetlerin Efendisi' tanımında bulunarak bu surenin ne kadar değerli olduğuna işaret etmektedir. Kötülüklere ve musibetlere karşı koruyucu özelliklere sahip olduğuna inanılan bu sure, farz namazların bitiminde okunduğu gibi, diğer farklı vakitlerde de Allah'a sığınmak için, şerden korunmak niyetiyle okunur. Müslümanlığın ilk şartlarından olan Kelime-i şehadet ve Kuranda geçen ihlas suresi İslam dininin özünü kapsayıp insanlara Allah'ı tanıtıyor ise Ayetel Kürsi de bu anlamda daha detay ve geniş anlamıyla bu özellikleri barındırmaktadır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in ayetlerden en büyüğü olarak gördüğü Ayetel Kürsi için sahih şöyle bir hadis-i şerifi bulunmaktadır: Hz. Peygamber, Übey b. Kâ‘b’a “Allah’ın kitabından hangi âyet en büyüğüdür” diye sorup “Âyetü’l-kürsî’dir” cevabını alınca onu tebrik etmiştir. (Müslim, “Müsâfirîn”, 258). Günlük hayatımız içerisinde okumayı alışkanlık haline getirmemiz gereken Ayetel Kürsi, yolculuğa çıktığımız zaman okumamız gereken başlıca surelerdendir. Ancak bu şekilde korunabileceğimizi öğütleyen Sevgili Peygamberimiz (SAV), “Eserlerde (rivayetlerde) vârid olmuştur ki, bir kimse yola çıkmazdan önce Ayetel-Kürsiyi okursa, evine dönünceye kadar başına hiç, bir belâ gelmez.” (Buhârî, “Hac”, 1) Ayetlerin en faziletlisi Ayetel Kürsi hakkında bilinmeyenler ve en çok merak edilen konular...

TIKLA OKU: ZIRH GİBİ KORUYUCU DUALAR! KAZA BELADAN...

AYETEL KÜRSİ NE İÇİN OKUNUR? AYETEL KÜRSİ NERELERDE OKUNUR?

Ayetel Kürsi

Namaz içerisinde zammı sure olarak okunabildiği gibi farz namazlardan sonra tesbihten önce de okunabilir. Ayrıca Ayetel Kürsiyi namaz haricinde dua olarak ihlas, nas ve felak sureleri ile beraber okumanın faziletli olduğu geçmektedir.

HADİS-İ ŞERİF: Hazreti Hasan (r.a) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Her farz namaz sonunda Âyetü’l-Kürsî’yi okuyan kişi, diğer namaza kadar Allah’ın koruması altında olur.” (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 2/148)

Evde bolluk ve bereket için Ayetel Kürsi okunabilir.

Kem bakışlı gözlerden ve nazardan korunmak için Ayetel Kürsi okunabilir.

Yolculuk esnasında kaza beladan korunmak için Ayetel Kürsi okunabilir.

Sihirbaz ve büyücüleri evden uzak tutmak için Ayetel Kürsi okunabilir.

FARZ NAMAZLARDAN SONRA AYETEL KÜRSİ OKUMANIN FAZİLETLERİ...

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allahu Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir." (Beyhâki)

TIKLA OKU: KALBİ FERAHLATAN İNŞİRAH SURESİ

KURANDA AYETEL KÜRSİ KAÇINCI SAYFADA? AYETEL KÜRSİ KONULARI:

Ayetel Kürsi suresi faziletleri

Ayetel Kürsi, Kuran-ı Kerim sıralamasının 2. Sûre-i Celîlesi olan Bakara Suresinin 255. ayetinde yer almaktadır. Kuran-ı Kerim'deki Ayetel Kürsi suresinin içeriğine genel olarak baktığımızda tevhid, emir ve hükümler ve kıssaların ilimlerini birbiriyle iç içe zikrettiği görülür. Dolayısıyla da Ayetel Kürsi de Kuran'ın bu özelliğini tıpkı Kuran'ın özeti gibi nitelendirmek doğru olabilir.

Allah’ın birliği, onun (Hayy) oluşu, zâtı ile (Kayyum) oluşu, yarattıklarının sıfatlarından ve onlara benzemekten aykırı oluşu, yarattıklarının hepsinin onun tasarrufunda olduğu,  kudretinin arz ve semâlarda  bütününün içine alması, zatının büyüklüğü ve yüceliği gibi konuları üzerinde durulmaktadır.

TIKLA OKU: RUHU RAHATLATAN SIKINTIDAN KURTARAN DUALAR

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU:

Ayetel Kürsi arapça okunuşu ve anlamı

Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. 

AYETEL KÜRSİ ANLAMI NEDİR? AYETEL KÜRSİ MEALİ:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar