Namaz sureleri sıralaması! Namazda hangi sureler okunur? Namaz kılarken okunan zammı sureler

Namaz dosdoğru Müslüman olmak için en önemli ibadetlerden biridir. Kılınan namazın sahih olabilmesi için en başta namazı sadece Allah rızası için kılmak ve gösterişten uzak durmak gerekir. Namazda okunan sureleri bilmek ve doğru telaffuz etmek çok önemlidir. Kuran'ın son sayfalarında yer alan kısa sureler namazlarda okunabilecek en kolay surelerdendir. Peki namazda hangi sureler okunur? Sureler hangi sırada okunur?

Dünya ve ahiret mutluluğuna erişebilmemiz için en önemli anahtar namazdır. Ölüm anı bizi gelip bulduğunda cennete gidebilmemiz için ahirette bizi bekleyen en öncelikli hesabımız farz kılınan 5 vakit namazlar üzerinedir. Dünyada iken namazımıza ne kadar özen gösterirsek Allah'ın (c.c) izniyle vereceğimiz hesap kolay olur. Türlü türlü günahların işlendiği şu ahir zamanda biraz olsun kendimizi koruyabilmek için namazlarımıza daha fazla dikkat etmemiz gerekmektedir. Hatta Efendimiz (SAV), bu konuyla ilgili "İstikamet üzere olun. Bunu tam başaramayacaksınız. O halde en hayırlı ameliniz namazdır. Kamil müminden başkası iyi abdest almaya ve abdestli kalmaya özen gösteremez." buyuruyor (İbni Mâce, Tahare: 4). Ölüm sonrası ilk olarak hesabını vereceğimiz namazın dosdoğru kılınabilmesinin yollarından biri de okunacak kısa surelerin anlamlarına göre sıralamasının da bilinmesidir. Allah'ın (c.c) huzurunda namaza dururken Fatiha'dan sonra okunan, kısa surelere zammı sure denir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta en az 3 ayet içermesidir. Namaz rekatları arasında sıraya uymak sünnet davranışlardandır. 3 ayetten kasıt, okunacak ayetlerin, kısa kısa 3 ayet uzunluğuna sahip olmasıdır. 33 harf uzunluğundaki bir ayet tek rekat namazda okunabilir. Koruyucu dua olarak bildiğimiz Ayetel Kürsi toplamda üç ayet değildir, ancak namaz rekatında okunabilir.

Namaz tesbihatı nasıl yapılır? Namazdan sonra okunacak dua ve zikirlerİLİŞKİLİ HABERNamaz tesbihatı nasıl yapılır? Namazdan sonra okunacak dua ve zikirler

ZAMMI SURE NEDİR? NAMAZDA OKUNAN ZAMMI SURE SIRALAMASI...

Namazda okunacak ayetlerin seçimi için, esasında belli bir kural yoktur. Kişi istediği gibi Kur'an'dan çeşitli ayetler seçebilir. Ancak tavsiye maksadıyla alimler bazı kurallar önermiştir. Buna göre, ayetleri ya da sureleri seçerken Kur'an'daki sıralamasına riayet etmek güzeldir. Yani; 1.rekatta okunacak olan bir sureden sonra 2.rekata geçildiğinde ilk rekatta okunanın altından bir sure okunması önemlidir. Yani 2. rekatta okunan sure, 1. rekatta okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. Okunan bu 2. sure, 1.den iki ayetten daha uzun olmamalıdır. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır. Şu sıralama ile namazlarınızı tamamlayabilirsiniz:

 • Fatiha Suresi
 • Fil Suresi
 • Kureyş Suresi
 • Maun Suresi
 • Kevser Suresi
 • Kafirun Suresi
 • Nasr Suresi
 • Tebbet Suresi
 • İhlâs Suresi
 • Felak Suresi
 • Nas Suresi
 • Ayet-el Kürsi

ZAMMI SURELERİN OKUNUŞU! NAMAZDA OKUNAN SURELER...

Peygamberimizin tavsiye ettiği en faziletli günlük zikirlerİLİŞKİLİ HABERPeygamberimizin tavsiye ettiği en faziletli günlük zikirler

FATİHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Fatiha suresi arapça

Fatiha suresi arapça

FATİHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin 2- Errahmânir'rahim 3- Mâliki yevmiddin 4- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în 5- İhdinessırâtel müstakîm 6- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

NOT: Kuran-ı Kerim okumayı bilmeyen kimselerde surelerin Türkçesini okumak mahreçte ve tecvid de bazı bozukluklara neden olabileceği için surenin Arapça okunuşunu esas almak ya da dinlemek daha doğru olacaktır.

FİL SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Fil suresi arapça

Fil suresi arapça

FİL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl 2- Elem yec'al keydehüm fî tadlîl 3- Ve ersele aleyhim dayran ebâbîl 4- Termîhim bihicâratin min siccîl 5- Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Kureyş suresi arapça

Kureyş suresi arapça

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li'î lâfi Kurayş'in 2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf 3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt 4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

AllahİLİŞKİLİ HABERAllah'ın en güzel 99 ismi sıralaması! Esmaü'l- Hüsna (Allah'ın 99 ismi) anlamı ve faziletleri

MAUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Maun suresi arapça

Maun suresi arapça

MAUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn 2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm 3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn 4- Feveylün lilmüsallîn 5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn 6- Ellezîne hüm yürâûne 7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

KEVSER SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Kevser suresi arapça

Kevser suresi arapça

İnna a'taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel'ebter

KAFİRUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Kafirun suresi arapça

Kafirun suresi arapça

KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Gul yâ eyyühel kâfirûn 2- Lâ a'büdü mâ ta'büdûn 3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd 4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm 5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd 6- Leküm dînüküm veliye dîn

NASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Nasr suresi arapça

Nasr suresi arapça

NASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İzâ câe nasrullahi velfeth 2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ 3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Geçmiş namazların kazası nasıl yapılır? 5 vakit kaza namazının kılınışıİLİŞKİLİ HABERGeçmiş namazların kazası nasıl yapılır? 5 vakit kaza namazının kılınışı

TEBBET SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Tebbet suresi arapça

Tebbet suresi arapça

TEBBET SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb 2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb 3- Seyeslâ nâren zâte leheb 4- Vemraetühû hammâletelhatab 5- Fî cî dihâ hablün min mesed

İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

İhlas suresi arapça

İhlas suresi arapça

İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

FELAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Felak suresi arapça

Felak suresi arapça

FELAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbil felak 2- Min şerri mâ halak 3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab 4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

NAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Nas suresi arapça

Nas suresi arapça

NAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbinnâs 2- Melikinnâs 3- İlâhinnâs 4- Min şerrilvesvâsilhannâs 5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi 6- Minelcinneti vennâs

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Ayetel Kürsi Arapça ve Türkçe okunuşu

Ayetel Kürsi Arapça ve Türkçe okunuşu

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahü lâ ilahe illa huvel hayyul kayyum. Lâ te'huzuhu sinetü'v-velâ nevm. Lehu mâ fi's-semâvâti ve mâ fi'l-arz. Men zellezî yeşfu'u i'ndehû illâ bi-iznih. Ye'lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum ve lâ yuhîtûne bi şey-immin i'lmihî illâ bi mâ şâ'. Vesi'a kürsiyyuhu's-semâvâti ve'l-arz. Ve lâ yeûduhu hıfzuhuma. Ve huvel aliyyul azim.

Ayet-el KürsiİLİŞKİLİ HABERAyet-el Kürsi'nin okunuşu ve faziletleri nelerdir?

Fil Suresinin olayı nedir? Fil Suresi Arapça okunuşu ve anlamı

İLİŞKİLİ HABER

Fil Suresinin olayı nedir? Fil Suresi Arapça okunuşu ve anlamı
Kuran'ın en kısa suresi Kevser suresinin okunuşu ve anlamı! Kevser suresini okumanın faydaları

İLİŞKİLİ HABER

Kuran'ın en kısa suresi Kevser suresinin okunuşu ve anlamı! Kevser suresini okumanın faydaları

BİR YORUM YAPIN 82

Adem erol 1 yıl önce

Allah sizden razı olsun inşallah ☝️

Toplam 4 beğeni

Zümra 1 yıl önce

Bazı süreleri ezbere bilemeyenler yazıp seccadenin üzerine bir yere koysa oradan bakıp okusa namazı olur mu?

Toplam 10 beğeni

Fadime 1 yıl önce

Ben surelerin ve bazi ayetlerin Turkce mealinide okudum , ogrendim ve okurken ne demek istedigini bildigim icin daha anlamli buluyorum.

Toplam 6 beğeni

Armagan 1 yıl önce

Allahraziolsun

Toplam 5 beğeni

Serkan 2 yıl önce

ayetel kursi neden en sonda? Bakara suresinde geciyor ve hepsonden once gelmeli

Toplam 10 beğeni
Yorumların Tümünü Okuyun