Şifa için ne okunur? Hastalıkların şifa bulması için okunan Kaside-i Bürde...

Hastalara şifa olarak okutulan ve günümüze kadar gelen meşhur Kaside-i Bürde naatı, hastalıkların geçmesi ve şifa bulması için okunabilir en etkili şifa dualarındandır. Peygamberimiz (SAV) zamanında felçli imam Bûsirî'nin iyileşmesine vesile olan Kaside-i Bürde'nin olayı haberimizde. Hastalıklara şifa için Kaside-i Bürde nasıl okunmalı? Kaside-i Bürde'nin okunuşu ve hikmeti...

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'e övgü mahiyetinde yazılan meşhur Kaside-i Bürde, Mısırlı Sufi İmam Bûsirî tarafından yazılmıştır. Efendimiz (SAV)'e yazılan nice naatlerin vesile olmuş olduğu hem dünyalık hem de ahiretlik isteklerin gerçekleşmesi yalnızca Allah'ın izniyledir. Vesile olan bu naatlerden birisi de “Kasîde-i Bürde” ismiyle meş­hur olan fakat gerçek tam isminin “Kasîde-i Bür’e” olan naattır. İmâm Bûsirînin duyduğu felç rahatsızlığına istinaden şifa olduğu rivâyeti ile meşhurdur. İmam Busiri bir gece rüyasında “Kasîde-i Bür’e”sini Peygamberimiz (SAV)'e okur. Efendimiz (SAV) de bu naatten memnun kalarak vücuduyla zarif bir şekilde sallanır gibi hareket edip tebessüm etmiştir. Daha sonra da İmâm Bûsirî’nin felçli organlarını mübarek eliyle sıvazlayarak şifa bulmasına vesile olurlar. Bu olaydan sonra da Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in ruhaniyetlere tecelli etmesi içi şifa amacıyla okunabilmektedir. Rivayetlere göre hasta kimselerin şifa bulması için okunan bu kaside ile okunan yerlerdeki sıkıntıların kalktığı ve belalardan korunduğu görüldü. Şifa amacıyla okunabilecek olan Kaside-i Bürdeyi içten ve samimi okumak gerekir. Hastalık için etkili şifalardan: Kaside-i Bürde...

TIKLA OKU: HASTALIKLARI İYİLEŞTİREN MUCİZE DUALAR

KASİDE-İ BÜRDE NASIL OKUNMALI? HASTALIKLARA ŞİFA İÇİN OKUNAN KASİDE-İ BÜRDENİN ARAPÇA OKUNUŞU:

TIKLA OKU: ŞİFA İÇİN YA ŞAFİ NE KADAR ÇEKİLİR? ŞAFİ İSMİ ANLAMI

Satır başlarındaki sözleri bütün halde okumak gerekir. İlk önce sağ sütun sonra sol sütunu baştan aşağı okumamak lazımdır. Hepsi bir sütun şeklinde okunmalı ve oklar takip edilmelidir. Zihin açıklığı, kekemelik, zehirli hayvanlardan korunma, cin kovma, stres ve bunalım gibi daha birçok sorunun Allah'ın izniyle geçmesi için okunabilecek Kaside-i Bürde de (Hastalıkların şifa bulması için) 40. beyitten 147. beyite kadar olan kısım okunur. O beyitler şunlardır:

140. “Hademtühû bi-medîhin estekıylü bihî Zünûbe umrin mezâ fi’ş-şi’ri ve’l-hıdemi

141. İz-kalledâniye mâ-tuhşâ avâkıbühû Ke-ennenî bihimâ hedyün mine’n-neami

142. Eta’tü ğayye’s-sıbâ fi’l-hâleteyni ve mâ Hassaltü illâ ale’l-âsâmi ve’n-nedemi

143. Fe-yâ hasârate nefsin fî-ticaretihâ Lem teşteri’d-dîne bi’d-dünyâ velem tesümi

144. Ve men yebi’ êcilen minhü bi-âcilihî Yebin lehü’l-ğabnü fî-bey’in ve fî-selemi

145. İn êti zenben fe-mâ ahdî bi-müntekızın Mine’n-nebiyyi ve lâ-hablî bi-münsarimi

146. Fe-inne lî zimmeten minhü bi-tesmiyetî Muhammeden vehve evfe’l-halkı bi’z-zimemi

147. İn-lem yekün fî-meâdi âhızen bi-yedî Fadlen ve illâ fe-kul yâ zellete’l-kademi”

Okuma şekli: Kıbleye dönük şekilde abdestli olunmalı ve ehlinden icazet alınan birinin okuması iyidir. Her beyitten sonra: “Mevlâ’ya salli ve sellim dâimen ebedâ Alâ Habîbike hayri’l-halkı küllihimi…” (en az) 7 kez okunmalıdır. Her okumanın sonunda, “Yâ Şâfî Huu” diye hastaya nefes etmeli / üflemeli…

TIKLA OKU: EFENDİMİZ (SAV)'İN HASTALIKLARA KARŞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kaside-i bürde 1. sayfa

Kaside-i bürde 1. sayfa

kaside-i bürde 2

kaside-i bürde 2

kaside-i bürde 3

kaside-i bürde 3

kaside-i bürde 4

kaside-i bürde 4

kaside-i bürde 5

kaside-i bürde 5

kaside-i bürde 6

kaside-i bürde 6

kaside-i bürde 7

kaside-i bürde 7

kaside-i bürde 8

kaside-i bürde 8

kaside-i bürde 9

kaside-i bürde 9

Banyo yaparken bebeğin su yutması! Yenidoğan bebeğe şifa banyosu nasıl yaptırılır?

İLİŞKİLİ HABER

Banyo yaparken bebeğin su yutması! Yenidoğan bebeğe şifa banyosu nasıl yaptırılır?

BİR YORUM YAPIN 1

İsmail 2 yıl önce

La ilahe İLLALLAH.... Allaha şirkten korkar ve sakınırım... Musikinin teskin edici oldoğu konusunda negatif bir düşünce yoktur amma böylesine bir iddiadan Allah' a sığınırım...... Çok fazla abartıyor ve inanç sınırları kapısı tevhidi çok zorluyorsununuz. Kendinize gelin....