Mezara çiçek ekmek caiz mi? Mezara neden su dökülür, ölüye faydası var mı?

Ölen kişi toprağa gömülüp defnedildikten sonra yakınları orayı adeta bir çiçek bahçesine çevirip sulamak ister. Peki dinimize göre mezarlığa çiçek ekmek günah mı? Mezara döüklen suyun ölüye faydası var mı? İşte tüm detaylar...

Cenaze işlemleri bitip ölü defnedildikten sonra kabrin daha iyi oturması ve toprağın rüzgarla beraber uçup gitmemesi için dökülen su aynı zamanda sünnettir de. Peygamber Efendimiz (SAV)'in Sa‘d b. Muaz’ın cesedi defnettikten sonra, kabrin üstüne su serptiği bilinmektedir. (107 İbn Mâce, Cenâiz, 38) Ayrıca mezarın üstüne su dökerek otların ve tohumların hızlıca yeşillenmesi istemek ve böylelikle de bu yeşilliklerin uzun ömürlü olması sağlanabilir. Peygamber Efendimiz (SAV), iki kabrin oradan geçerken kabirdeki kimselerin azapta olduğunu haber vermişti. Sonra da yaş bir hur­ma da­lı is­temiş, o dalı iki­ye bölüp bun­la­rı ka­bir­le­rin ba­şı­na bi­rer bi­rer dik­ilmesini isteyerek “Ku­ru­ma­dık­la­rı müd­det­çe on­la­rın azâ­bı­nı ha­fif­let­me­le­ri umu­lur.” buyurmuşlardı. (Müs­lim, Ta­hâ­ret, 111)

  • Günümüzdeki cahil insanlar tarafından yayılmış batıl inançlardan biri olan çaput bağlama, para koyma, mum yakma ya da taş yapıştırma gibi adetlerden kesinlikle uzak durmak gerekir.
  • Allah dostu olan alimleri ya da peygamber dostları gibi salih kimselerin kabrini ziyaret ederken Kabe'yi tavaf eder gibi etrafında dönmek doğru değildir. Her ne kadar bilinçsizce de yapılsa dikkat etmek gerekir.
  • Kabre el sürmek, öpmek gibi davranışlar iman bakımından riske girmeye sebep olabilecek hareketlerdir dikkat edilmelidir.

Kabir ziyareti duası nedir? Mezarlıkta hangi dualar okunur? Mezara çiçek ekmek...İLİŞKİLİ HABERKabir ziyareti duası nedir? Mezarlıkta hangi dualar okunur? Mezara çiçek ekmek...

MEZARA ÇİÇEK EKMEK GÜNAH MI?

Mezarlığa ekilecek olan çiçeğin ya da bazı bitkilerin kabir azabını hafiflettiğine yönelik bazı rivayetler mevcuttur. Dikilen ağaç ya da çiçeğin yaptıkları zikirler ve ondan yararlanan canlıların sevapları kabrin altında yatan kimsenin defterine yazıldığı inanılır. Herhangi bir bitki adı öne sürülmese de ekilecek olan bitkinin uzun ömürlü ve meyveli olması daha iyidir.

Ancak Hristiyanların yaptığı gibi kabre çelenk götürmek son derece yanlış bir davranıştır!

Mülk suresi kabir azabını engeller mi? Kabir azabı ile ilgili hadis-i şerifİLİŞKİLİ HABERMülk suresi kabir azabını engeller mi? Kabir azabı ile ilgili hadis-i şerif

KABRE AĞAÇ DİKİLİR Mİ? KABRE AĞAÇ DİKMENİN FAZİLETİ:

Toprağa dikilen her ağaç ve bitkinin ölüye yararı olabileceğine dair bazı rivayetler vardır. Öyle ki kabirlerde mezarlıkların üstüne dikilen ağaçların kendi hallerinde yaptıkları tesbih ve zikirler ile ondan yararlanan canlılar kabirde yatan kimsenin defterine yazılır iken onu dikenin sevap kazanmasına vesile olur. Herhangi bir ağacın dikilmesi ile sevap kazanmak bu kadar basit iken meyveli veya uzun ömürlü bitkilerin tercih edilmesi daha iyi olabilir.

HADİS-İ ŞERİF: "Her kim boş, kuru ve çorak bir yeri ihya edecek olursa, bu amelinden dolayı Allah tarafından mükâfatlandırılır. İnsan ve hayvan ondan faydalandıkça orayı ihya edene sadaka yazılır." (el-Münavi, Feyzu’l-Kadir, VI/39; Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, IV/67-68)

HADİS-İ ŞERİF: "Kişi kabirde bile olsa, yedi şeyden meydana gelen sevap devamlı olarak kendisine ulaşır:

Öğretilen ilim, halkın yararlanması için akıtılan su, açılan kuyu, dikilmiş ağaç, yapılan mescit, okunmak üzere bağışlanan Kur’an ve ölümünden sonra kendisine dua edecek evlat." (Münavi, IV/87)

Mülk suresinin Arapça okunuşu ve faziletleri! Tebarake suresi kaçıncı cüz ve sayfada?İLİŞKİLİ HABERMülk suresinin Arapça okunuşu ve faziletleri! Tebarake suresi kaçıncı cüz ve sayfada?

Ölmeden önce ahirete hazırlık için ne yapmalıyız? Ölüme nasıl hazırlanılır?

İLİŞKİLİ HABER

Ölmeden önce ahirete hazırlık için ne yapmalıyız? Ölüme nasıl hazırlanılır?
Ecel ne demek, ecel vakti değişir mi? Her ölüm ecel mi, dua ile ömür uzar mı?

İLİŞKİLİ HABER

Ecel ne demek, ecel vakti değişir mi? Her ölüm ecel mi, dua ile ömür uzar mı?
Kabir azabı var mı? Kabir azabı nasıl olur?

İLİŞKİLİ HABER

Kabir azabı var mı? Kabir azabı nasıl olur?

BİR YORUM YAPIN 0