Sure okurken kıraat hatası yapmak namazı bozar mı? İmam namazı yanlış kıldırırsa ne yapılmalı?

04 Nisan 2021, 13:31
Sure okurken kıraat hatası yapmak namazı bozar mı? İmam namazı yanlış kıldırırsa ne yapılmalı?

Namazda sure okurken harf hatası yapmak ya da ayetleri atlayarak okumanın namaza mani olup olmadığı en çok araştırılan konulardan birisidir. Peki imam cemaat yaparken yanlış kıldırırsa ne yapılmalı? Namazda sureyi yanlış okumak...

Cemaatle ya da tek başına namaz kılarken huşu ve samimiyet içerisinde O'nun huzurunda olmak, maneviyatımızı kuvvetlendiren en önemli unsurlardan biridir. "Kul namaza durduğunda, bütün günahları getirilir. Başı ve omuzları üzerine konulur. Rüku ve secdeye gittikçe dökülür, o insandan ayrılır." (Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, 794) hadis-i şerifinden anlaşılacağı üzere namaz bizi günahlarımızdan arındırır, kalbimizi temizler. Müminin Suresi “Müminler kurtuluşa ermişlerdir. Onlar namazlarını huşu içerisinde kılarlar.”  23/1-2) ayetinde namazı huşulu bir şekilde kılmamız gerektiği zikredilmiştir. Namazda kasten yapılacak bir hata namaza engel olacağından dolayı tadili erkana göre davranmak, sureleri doğru okumak çok önemlidir. Tıpkı namazda kıyam, kıraat, rüku ve sücut gibi dış organlarla yapılması gerekli farzlar olduğu gibi, huşu ve ihlas gibi kalbe ait özellikler de bulunmaktadır.

Namaz sureleri sıralaması! Namaz kılarken okunan zammı surelerİLİŞKİLİ HABERNamaz sureleri sıralaması! Namaz kılarken okunan zammı sureler

NAMAZDA SUBHANALLAH İKAZINI ALAN MUAVİYE...

İslamiyeti geç kabul edenlerden olan Muâviye İbni Hakem namazda konuşulmaması  gerektiğini tam öğrenmemiş iken namaz esnasında hapşıran birine yerhamükellah demiş ve namaz sırasında  yerhamükellah dediği için sübhânallah ikazını almıştı.

Eğer imam namazda yanılırsa bunun hatırlatmasını yapmak için sadece erkekler “Sübhanallah” ikazında bulunabilir. Kadınlar ise sağ ellerini sol ellerinin üzerine vurarak uyarıda bulunurlar.

 Sehl bin Sa'd Es-Sâidî (ra) diyor ki, Resûlullah (SAV) Efendimiz bu konuda şöyle buyurdu:

«Namazda önemli bir husus ile karşılaşan kimse, 'Sübhanallah' desin. El çırpmak kadınlara, tesbih de erkeklere mahsustur.» (Ahmed bin Hanbel - Ebû Dâvut – Nesâi.)

5 vakit namaza nasıl başlanır? Namazda üşengeçlik neden olur? Namazı bırakmamak için duaİLİŞKİLİ HABER5 vakit namaza nasıl başlanır? Namazda üşengeçlik neden olur? Namazı bırakmamak için dua

NAMAZDA SUREYİ YANLIŞ OKUMAK NAMAZI BOZAR MI?

namazda sureyi yanlış okumak

Namaz esnasında yapılan kıraatte hataların namaza engel olup olmadığı ile ilgili fakihlerin ölçüleri şu şekildedir:

Kuran-ı Kerim'in anlamı bozulacak gibi bilerek yanlış okunursa namaz olmaz. Yanlışlıkla ya da unutarak surenin hatalı okunması halinde ise;

a- Yanlışlık sözcüklerin harekesindeyse anlamında değişiklik olsa da namaza mani olmaz.

b- Hata duraklarda yapıldıysa; örneğin durulması gereken yerde durulmadan okunduysa anlamında farklılık olup olmadığına bakılmaksızın namaz bozulmaz.

c) Bir harf yerine farklı bir harf okunması durumundaki yanlışlıkta, anlamın bozulup bozulmadığına bakılır. Eğer harf değişmiş de bu değişme ile beraber sözcüğün anlamında bozulma olmazsa ve Kuran-ı Kerim'de o sözcüğün benzeri varsa namaz bozulmaz. Sözcüğün benzeri Kuran-ı Kerim'de yer almazsa İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre namaz bozulur, İmam Ebû Yûsuf’a göre bozulmaz.

Harfin değişmesiyle anlam bozulur ve benzer sözcükte yoksa namaza engeldir. Namaz sırasında ayet atlamakla namaz bozulmaz. Bir kimse kıraati, namazı bozacak derecede yanlış yapar fakat geri dönüp hatasını düzeltirse namazı olur (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 87 vd.;İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 393-396).

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
1 Yorum Var
  • zafer gülten 1 hafta önce Şikayet Et
    anadilimiz Türkçe,ve arapçayı okurken dilimiz muhtemelen az çok sürçüyor,ama okuduğumuz duanın Türkçe manasını bilirsek sorun olmaz bence,ama manasını bilmediğimiz duları okumak kabul olurmu bilmem,çünki manasını bilmediğin şeyi yapmanın alemi yok,namaz niçin verilmiş,okuduğun şeyleri anlayıp onlara uysasın diye,yoksa boş yere oturup,eğilip kalkasın diye değil.
    Cevapla