Gün içerisinde okunacak dua ve çekilecek zikirlerin faziletleri

07 Haziran 2020, 08:39
Gün içerisinde okunacak dua ve çekilecek zikirlerin faziletleri

Gündelik yaşantımız içerisinde her gün okumayı alışkanlık haline getirmemiz dua ve zikirler, her Müslümanın bilmesi ve uygulaması faziletli olan amellerdendir. Peygamberimizin tavsiye ettiği günlük zikir ve duaların anlamlarını sevaplarıyla birlikte sizlere derledik. Her gün okunacak dualar neler? Günlük okunacak dua ve zikirler neler? Abdest aldıktan sonra hangi dua okunur? Salavat çekmenin faziletleri neler?

Gündelik yaşantımız içerisinde de sıklıkla kullandığımız bir kelime olan zikir, anmak/ hatırlamak için yapılan bir şeydir. Unuttuğumuz şeyleri yeniden hafızamızda tutmak ya da hafızamızda olan şeyi koruyarak onu unutmamamızı sağlayan zikir; Müslüman bir kimsenin yaşamının her alanında olması gerekir. “Allah’ı çokça zikredin ki, felaha eresiniz.” (Enfal, 8/45) ayeti kerimesinde buyurulduğu gibi tüm zikirlerimiz öncelikle Allah (c.c) için olmalıdır. Öyle ki biz şükür ve ihlasla O'nu tesbih ettikçe o da bize karşılık verir. Bu duruma en güzel örnek ise “Beni anın, ben de sizi anayım.” (Bakara, 2/152) ayetidir. Dolayısıyla da gündelik yaşantımız içerisinde Allah'ı zikretmeyi alışkanlık haline getirmemiz oldukça önemlidir. Allah (c.c)'un en sevdiği olan Alemlerin Efendisi Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV) için Ahzab Suresinde şöyle bahsedilmektedir: Sizin için Allah’ın elçisinde alınması gereken güzel bir örnek vardır.”(Ahzab, 33/21). Başlangıçta yaşantısı olmak üzere ibadetleri, davranışları, güleryüzlülüğü, inceliği, kırmayışı, hoşgörülülüğü, saygısı, merhameti, adaleti, yumuşaklığı kısacası her şeyi bizlere rehber niteliğinde olmalı, O'nun sünnetleri doğrultusunda gitmemiz gerekir. Allah'ın son elçisi Peygamber Efendimiz (SAV)'in şefaatine nail olabilmek ve inşallah cennette ona komşu olabilmek için bolca salatu selamlar getirmeli, sünnetlerine uymalıyız. Öyle ki Peygamberimizin bir hadis-i şerifinde şöyle dediği rivayet ediliyor; “Kı­yâ­met gü­nün­de in­san­la­rın ba­na en ya­kın olan­la­rı; ba­na en çok sa­lât ve se­lâm ge­ti­ren­ler­dir.” (Tir­mi­zî, Vitr, 21).

PEYGAMBERİMİZE SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ

Peygamberimize salavat getirmenin fazileti

Alemlere rahmet olarak gönderin Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'i devamlı olarak anmamızın Allah (c.c)'u da hoşnut edeceğini ifade eden ayette ''Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.''  [Nisa 80] buyrulmaktadır. Dolayısıyla hem Peygamberimiz'i hatırlamak hem de Allah'ın rızasını kazanmak için salavat getirmenin önemi çok büyüktür. Salavat getirdiğimiz takdirde Allah (c.c)'un da izniyle birçok hayırlı durumun kapılarının açılabileceğini görebiliriz:

- Salavat çekmek günahların affedilmesine vesiledir.
- Bolca salavat getiren Müslüman bir kimsenin Kıyamette yakınında olur.
- Efen­di­miz (SAV), sa­lât oku­ya­na mu­kâ­be­le­ eder.
- Allah (c.c)'un üzerimize rahmeti indirmesine vesile olmaktadır.
- Gündelik yaşantı içerisinde unuttuğumuz sözlerin hatırlanmasına vesiledir.

ZİKRİN ÇEŞİTLERİ VAR MIDIR? ZİKİR NASIL YAPILIR?

TIKLA OKU: NAMAZDA SIRASIYLA OKUNAN SURELER NELER?

PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ GÜNLÜK ZİKİR

Peygamberimizin tavsiye ettiği günlük zikirler ve faziletleri

Ebû Tâ­lib’in kı­zı Üm­mü Hâ­nî (r.a),Peygamber Efendimiz (SAV)'e mü­ra­ca­at ede­rek:

“–Yâ Ra­sû­lal­lâh! Ben ih­ti­yar­la­dım ve za­yıf­la­dım. Ba­na otur­du­ğum yer­de ya­pa­bi­le­ce­ğim bir iba­det tav­si­ye eder mi­sin?” di­ye rica etti.

Bunun üzerine Efendimiz (SAV),

“100 defa Sub­hâ­nal­lâh,

100 defa El­ham­dü­lil­lâh,

Ve 100 defa Lâ ilâ­he il­lâl­lâh de!” bu­yur­du­lar. (İbn-i Mâ­ce, Edeb, 56; Ah­med bin Han­bel, Müsned, VI, 344)

ALLAH'IN BİRBİRİNDEN GÜZEL 99 İSMİ...

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ GÜNLÜK ZİKİR PROGRAMI

HER GÜN OKUNACAK DUA VE SURELER NELER? GÜNLÜK ZİKİRLER VE FAZİLETLERİ

Günlük okunacak dua ve zikirler

- PEYGAMBERİMİZ YEMEĞİNİ NASIL YERDİ? YEMEK DUASI OKUNUŞU

Yemek yerken bereketin eksilmemesi için yemekten önce ve sonra ellerin güzelce yıkanması gerektiğini bizlere öneren Peygamberimiz (SAV), her hayırlı işte olduğu gibi 'Bismillah' diyerek yemeğe başlardı. Yemeğe başlamadan önce 'Bismillah' dediği bizler tarafından daha iyi bilinse de sonunda da besmele çektiğine dair hadis-i şerifte geçmektedir.

Efendimiz:

“– Eğer bu kimse «bismillâh» deseydi yemek hepinize yeterdi. Öyleyse biriniz yemek yediği vakit «bismillâh» desin. Yemeğin başında bunu söylemeyi unutursa:

«Başında da sonunda da bismillah» desin!” buyurdu. (İbn-i Mâce, Et‘ime, 7; Ebû Dâvûd, Et‘ime, 15)

YEMEKTE BESMELE ÇEKMEYİ UNUTAN BİR KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

Dalgınlıktan dolayı yemek yemeye besmelesiz başlayan bir kişinin besmele çekmediğini hatırlaması vakit “Bismillâhi evvelehû ve âhirahû” demesi faziletlidir. Bu durumla ilgili hadis-i şerifte ''Şeytan onunla birlikte yemek yiyordu. Adam besmele çekince, şeytan yediklerini dışarı çıkardı.” buyrulmaktadır. (Ebû Dâvûd, Et‘ime, 15).

Yemek duası

TIKLA OKU: NAMAZDAN SONRA TESBİHTE NE ÇEKİLİR?

- TUVALETE GİRERKEN VE ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

Tuvalete girerken: “Allahümme innî euzü bike minel hubsi vel habais”

Anlamı: “Allah’ım! Pislikten ve cin ve şeytan gibi kötü yaratıklardan sana sığınırım”

Enes b. Malik (r.a.) rivayetine göre, Efendimiz (SAV), tuvalete girmek istediğinde: “Allah’ım erkek ve dişi tüm şeytanlardan ve tüm pisliklerden sana sığınırım” derdi. (Buhari)

Tuvaletten çıkarken: “Elhamdülillâhillezî ezhebe anil eza ve âfâni”

Anlamı: “Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet bahşeden Allah’a hamd olsun”

Hz. Âişe (r.a)’dan rivayetine göre, Efendimiz (SAV), tuvaletten çıkınca: “Lutfunla Ya Rab beni bağışla” derdi. (Ebu Davud)

Tuvalete girerken ve çıkarken okunacak dua

TIKLA OKU: GECE UYUMADAN ÖNCE YAPILACAK SÜNNETLER

- UYUMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA

Abdestli bir şekilde yatağına girerek bazı dualarda bulunan Peygamber Efendimiz (SAV), sağ avucunu sağ yanağının altına koyarak sağ omzu üstünde uyurmuş. Bizler de Efendimiz (SAV)'in bu sünnetine uyarak kendimizde sağ tarafımıza yatma alışkanlığı edinebiliriz.

Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte.

DUANIN ANLAMI: Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım, işimde sana güvendim. (Rızânı) isteyerek, (azâbından) korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.

Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, iman üzere ölürsün, ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun.” (Buhârî, Vudû 75, Daavât 6; Müslim, Zikr 56-58. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 98.)

TIKLA OKU: CUMA GÜNÜ OKUNACAK EN FAZİLETLİ DUALAR

Uyumadan önce okunacak dua

PEYGAMBERİMİZİN UYUMADAN ÖNCE KIZI HZ. FATIMA İLE DAMADI HZ. ALİ'YE NASİHATTE BULUNDUĞU ZİKİR...

''Siz yataklarınızı aldığınızda yahut döşeklerinize girdiğinizde 33 kere 'Subhanallah' 33 kere 'Elhamdülillah' 33 kere de ''Allahu Ekber'' deyiniz. İşte bu sizler için hizmetçiden daha hayırlıdır.''

- EVE GİRERKEN YA DA ÇIKARKEN OKUNABİLECEK DUA

"Allahümme inni es'elüke hayre'l-mevlici ve hayre'l-mahreci. Bismillahi velecna ve bismillahi haracna ve'alellahi Rabbina tevekkelna.

DUANIN ANLAMI: Allah'ım Senden hayırlı girişler (girilen yerin hayrını) ve hayırlı çıkışlar (çıkılan yerin hayrını) istiyorum. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Yüce Rabbimiz Allah'a tevekkül ettik." (Ebu Davud, Edeb, 103)

Abdest aldıktan sonra okunacak dua

- ABDEST ALDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA:

Namaz kılmak ya da Kuran-ı Kerim okumak için abdest aldıktan sonra Kadir suresini okumak, salavat getirmek de çok faziletlidir. 

TIKLA OKU: KURANA BAŞLARKEN HANGİ DUA OKUNUR?

Kadir suresi

Kadir Suresi Türkçe okunuşu:

      Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Hadis-i şerif: Güzelce abdest aldıktan sonra “Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü” diyene Cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer. (Nesai)

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar